Yıl: 2014 Cilt: 29 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 25 - 61 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmada ülkemizde 2012-2013 sezonunda Süper Lig’de gol krallığında 15 ve daha fazla gol atan 6 futbolcunun performanslarının değerlendirilmesine çalışılmıştır. Çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri uygulanmıştır. Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic Hierarchy Proces-AHS) yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiştir. Elde edilen kriter ağırlıkları öncelikle TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution) yönteminde daha sonra VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) yönteminde kullanılarak futbolcuların performansları değerlendirilerek sıralama yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda her iki yöntemde de aynı fakat atılan gol sayısına göre yapılan (gol krallığı sıralaması) sıralamadan daha farklı bir sonuç elde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Makine Endüstri Mühendisliği

Analyzing the performances of football players using analytic hierarchy process based TOPSIS and VIKOR methods

Öz:
In this study, performances of Turkish Super League’s top six goal scorers, who scored 15 or more goals in 2012-2013 season, have been analyzed. Multi-criteria decision-making methods have been used in the study. Analytic Hierarchy Process (Analytic Hierarchy Process-AHP) has been used to determine the weights of the criteria. Those weights have been used in TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution) and VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) methods to rank football players’ performances. The findings highlight that apart from the ranking of the total number of goals, all other rankings are identical in both methods.
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Makine Endüstri Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AWASTHI, A., CHAUHAN, S.S., (2012), “A Hybrid Approach Integrating Affinity Diagram, AHP And Fuzzy TOPSIS For Sustainable City Logistics Planning”, Applied Mathematical Modelling, 36(2), 573–584.
 • BENI ́TEZ, J.M., MARTI ́N, J.C., ROMA ́N, C., (2007), “Using Fuzzy Number for Measuring Quality of Service in The Hotel Industry”, Tourism Management, 28, 544–555.
 • CHANG, C.L., HSU, C.H., (2009), “Multi-Criteria Analysis via The VIKOR Method For Prioritizing Land-Use Restraint Strategies in The Tseng-Wen Reservoir Watershed”, Journal of Environmental Management, 90(11), 3226–3230.
 • CRISTÓBAL, J.R.S., (2011), “Multi-Criteria Decision-Making in The Selection of A Renewable Energy Project in Spain: The VIKOR Method”, Renewable Energy 36(2), 498-502.
 • ÇALIŞKAN, H., KURŞUNCU, B., KURBANOĞLU, C., GÜVEN, Ş.Y., (2012), “TOPSIS Metodu Kullanarak Kesici Takım malzemesi Seçimi”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(3), 35-42.
 • DAĞDEVİREN, M., YAVUZ, S., KILINC, N, (2009), “Weapon Selection Using The AHP And TOPSIS Methods Under Fuzzy Environment”, Expert Systems with Applications, 36(4), 8143-8151.
 • DEMİRELİ, E., (2010), “TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 101-112.
 • DEMİRELİ, E., TÜKENMEZ, N.M., (2012), “İşletme Performansının Ölçümü: TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Üzerine Bir Uygulama”, Verimlilik Dergisi, 2012/1, 25-43.
 • DİNÇER, H., GÖRENER, A., (2011), “Performans Değerlendirmesinde AHP-Vıkor ve AHP-TOPSIS Yaklaşımları: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama”, Sigma: Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 29, 244-260.
 • DOĞAN, B., (2004), Karar Vermede Çok Kriterli Bir Yaklaşım Modeli Olarak Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Mayın Avlama Gemisi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci yönteminin Uygulanması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri Ve Mühendisliği Enstitüsü, İstanbul.
 • ERGİN, M.B., Günümüzde Futbola Olan Aşk, http://www.makalemarketi.com/spor-ve-rekreasyon/futbol/3940- gunumuzde-futbola-olan-ask.html, 13.10.2013
 • ERTUĞRUL, İ., KARAKAŞOĞLU, N., (2008), “Banka Şube Performanslarının VIKOR Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, YA/EM 2008 Özel Sayısı, 20(1), 19-28.
 • ERTUĞRUL, İ., KARAKAŞOĞLU, N., (2009), “Performance Evaluation Of Turkish Cement Firms With Fuzzy Analytic Hierarchy Process And TOPSIS Methods”, Expert Systems with Applications, 36(1), 702-715.
 • GÖKTÜRK, İ.F., ERYILMAZ, A.Y., YÖRÜR, B., YULUĞKURAL, Y., (2011), “Bir İşletmenin Tedarikçi Değerlendirme Ve Seçim Probleminin Çözümünde AAS VE VIKOR Yöntemlerinin Kullanılması”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25, 61-74.
 • GÜNER, M., (2003), “Analitik Hiyerarşi Yönteminin Fason İşletme Seçiminde Kullanılması”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 4, 1-5.
 • GÜNER, M., YÜCEL, Ö., (2007), “Konfeksiyon Üretiminde Temel Kriterlerin Hiyerarşik Modellenmesi İle Üretilecek En Uygun Ürünün Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22 (1), 73-79.
 • HUANG, J.H., PENG, K.H., (2012), “Fuzzy Rasch Model in TOPSIS: A New Approach For Generating Fuzzy Numbers to Assess The Competitiveness of The Tourism Industries in Asian Countries”, Tourism Management, 33(2), 456-465.
 • IGNATIUS, J., MUSTAFA, A., GOH, M., (2012), “Modelıng Fundıng Allocatıon Problems Vıa AHP-Fuzzy TOPSIS”, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 8(5A), 3329-3340.
 • JU, Y., WANG, A., (2013), “Extension of VIKOR Method for Multi- Criteria Group Decision Making Problem With Linguistic Information”, Applied Mathematical Modelling, 37(5), 3112–3125.
 • KANNAN, G., POKHAREL, S., KUMAR, P.S., (2009), “A Hybrid Approach Using ISM And Fuzzy TOPSIS For The Selection Of Reverse Logistics Provider, Resources”, Conservation and Recycling, 54, 28-36.
 • KAYA, T., KAHRAMAN, C., (2010), “Multicriteria Renewable Energy Planning Using An Integrated Fuzzy VIKOR & AHP Methodology: The Case Of Istanbul”, Energy, 35(6), 2517-2527.
 • KAYA, T., KAHRAMAN, C., (2011), “Fuzzy Multiple Criteria Forestry Decision Making Based On An Integrated VIKOR And AHP Approach”, Expert Systems with Applications, 38(6), 7326–7333.
 • KAYA., P., ÇETİN, E.İ., KURUÜZÜM, A., (2011), “Çok Kriterli Karar Verme İle Avrupa ve Aday Ülkelerinin Yaşam Kalitesinin Analizi”, Ekonometri ve İstatistik, 13 (12.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı), 80–94.
 • KIM, Y., CHUNG, E.S., (2013), “Fuzzy VIKOR Approach For Assessing The Vulnerability of The Water Supply To Climate Change And Variability in South Korea”, Applied Mathematical Modelling, 37(22), 9419-9430.
 • KIRAÇ, E., Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme, http://www.sporhukuku.org/makaleler/103-futbolda-iddet-ve-ck-yollar- uezerine-bir-deneme-averkan-krac.html, 13.10.2013
 • KORKMAZ, M., (2012), “Orman İşletmelerinde İktisadilik düzeyinin TOPSIS Yöntemi ile Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 13(1), 14-20.
 • KURUÜZÜM, A. ATSAN, N. (2001), “Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları”, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1): 83-105.
 • LI, H., ADELI, H., SUN, J., HAN, J.G., (2011), “Hybridizing Principles of TOPSIS with Case-Based Reasoning For Business Failure Prediction”, Computers & Operations Research, 38(2), 409–419.
 • LIN, M.C., WANG, C.C., CHEN, M.S., CHANG, C.A., (2008), “Using AHP and TOPSIS Approaches in Customer-Driven Product Design Proces”, Computers in Industry, 59(1), 17-31.
 • LIU, H.C., MAOB, L.X., ZHANG, Z.Y., LI, P., (2013), “Induced Aggregation Operators in The VIKOR Method And Its Application in Material Selection”, Applied Mathematical Modelling, 37, 6325-6338.
 • MAHMOODZADEH, S., SHAHRABI, J., PARIAZAR, M., ZAERI, M.S., (2007), “Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique”, International Journal of Humanities and Social Sciences, 1(3), 135-140.
 • OPRICOVIC, S., (2011), “Fuzzy VIKOR with An Application To Water Resources Planning”, Expert Systems with Applications, 38(10), 12983- 12990.
 • OPRICOVIC, S., TZENG, G.H., (2004), “Compromise Solution By MCDM Methods: A Comparative Analysis Of VIKOR And TOPSIS”, European Journal of Operational Research, 156, 445-455.
 • OPRICOVIC, S., TZENG, G.H., (2007), “Extended VIKOR Method in Comparison with Other Outranking Methods”, European Journal of Operational Research, 178, 514-529.
 • ÖZDEN, Ü.H., BASAR, Ö.D., KALKAN S.B., (2012), “İMKB’de İşlem Gören Çimento Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performanslarının VIKOR Yöntemi İle Sıralanması”, Ekonometri ve İstatistik, 17, 23-44.
 • SAATY, T.L., (1990), “How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Prosess”, Europan Journal of Operation Research, 48, 9-26.
 • SANAYEI, A., MOUSAVI, S.F., YAZDANKHAH, A., (2010), “Group Decision Making Process For Supplier Selection With VIKOR Under Fuzzy Environment”, Expert Systems with Applications, 37(1), 24-30.
 • SHIH, H.S., SHYUR, H.J., LEE, E.S., (2007), “An Extension Of TOPSIS For Group Decision Making”, Mathematical and Computer Modelling, 45, 801–813.
 • SUPÇİLLER, A.A., ÇAPRAZ, O., (2011), “AHP–TOPSIS Yönetimine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması”, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, 1-22.
 • TAYYAR, N., ARSLAN, P., (2013), “Hazır Giyim Sektöründe En İyi Fason İşletme Seçimi İçin AHP ve VIKOR Yöntemlerinin Kullanılması”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 340-358.
 • TÜZEMEN, A., ÖZDAĞOĞLU, A., (2007), “Doktora Öğrencilerinin Eş Seçiminde Önem Verdikleri Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1): 215-232.
 • ULUSOY. Futbol Y., Endüstrisi, http://www.yilmazulusoy.com/tr/makaleler/futbol-endustrisi,13.10.2013
 • WANG, T.C., LEE, H.D., WU, C.C., (2007), “A Fuzzy TOPSIS Approach with Subjective Weights and Objective Weights”, Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Applied Computer Science, 6, April 15-17, 2007, 1-6.
 • www.lig.tv
 • www.transfermarkt.com.tr
 • YURDAKAL, M., İÇ, Y.T., (2003), “Türk Otomotiv Firmalarını Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma”, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi. 18(1), 1-18.
 • YÜCENUR, G.N., DEMİREL, N.Ç., (2012), “Group Decision Making Process For Insurance Company Selection Problem With Extended VIKOR Method Under Fuzzy Environment”, Expert Systems with Applications 39(3), 3702–3707.
 • YÜKÇÜ, S., ATAĞAN, G., (2010), “TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 45, 55-66.
 • ZHANG, N., WEI, G., (2013), “Extension of VIKOR Method for Decision Making Problem Based on Hesitant Fuzzy Set”, Applied Mathematical Modelling 37(3), 4938–4947.
APA KARAATLI M, OMÜRBEK N, KÖSE G (2014). Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. , 25 - 61.
Chicago KARAATLI Meltem,OMÜRBEK NURI,KÖSE Gülşah Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. (2014): 25 - 61.
MLA KARAATLI Meltem,OMÜRBEK NURI,KÖSE Gülşah Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. , 2014, ss.25 - 61.
AMA KARAATLI M,OMÜRBEK N,KÖSE G Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. . 2014; 25 - 61.
Vancouver KARAATLI M,OMÜRBEK N,KÖSE G Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. . 2014; 25 - 61.
IEEE KARAATLI M,OMÜRBEK N,KÖSE G "Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi." , ss.25 - 61, 2014.
ISNAD KARAATLI, Meltem vd. "Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi". (2014), 25-61.
APA KARAATLI M, OMÜRBEK N, KÖSE G (2014). Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 25 - 61.
Chicago KARAATLI Meltem,OMÜRBEK NURI,KÖSE Gülşah Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29, no.1 (2014): 25 - 61.
MLA KARAATLI Meltem,OMÜRBEK NURI,KÖSE Gülşah Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, 2014, ss.25 - 61.
AMA KARAATLI M,OMÜRBEK N,KÖSE G Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 25 - 61.
Vancouver KARAATLI M,OMÜRBEK N,KÖSE G Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 25 - 61.
IEEE KARAATLI M,OMÜRBEK N,KÖSE G "Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi." Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, ss.25 - 61, 2014.
ISNAD KARAATLI, Meltem vd. "Analitik hiyerarşi süreci temelli TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile futbolcu performanslarının değerlendirilmesi". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29/1 (2014), 25-61.