Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 7 - 38 Metin Dili: Türkçe

Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması

Öz:
İşletmelerde rekabet gücünün uzun vadede korunması ve artırılmasının, verimlilik yönetiminin uygulanmasıyla mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmelerde verimlilik yönetiminin gereğince uygulandığını söylemek güçtür. Bu çalışmada, küçük ölçekli bir imalat sanayi işletmesinde verimlilik yönetiminin birbirini tamamlayan adımları olan ölçme ve teşhis çalışma- ları gerçekleştirilmiştir. İşletmede gerçekleştirilen verimlilik ölçme çalışmalarının sonuçları kısmen küresel kriz sonucu hammadde fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı görülürken, dışsal etkilerin hesap dışında bırakıldığı ayrıntılı göstergeler içsel sorunların da varlığını işaret etmiştir. Teşhis çalışmalarıyla bu içsel sorunların insan kaynakları ve pazarlama yönetimi alanında yoğunlaştığı saptanmıştır. Kurumsallaşmanın eşiğinde, üretim odaklı bir aile şirketi olduğu görülen işletmenin, örgüt yapısını gözden geçirmesi ve pazarlama ve insan kaynakları iş- levlerini profesyonel yöneticiler eliyle güçlendirmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Measurement and diagnosıs in productivity management in manufacturıng smes: A case study

Öz:
Productivity management is considered to be the key element for enterprises to sustain and increase their competitiveness level. However, it is difficult to state that small and medium enterprises (SMEs) put ample effort on productivity manage- ment. This study implements the complementary steps of productivity manage- ment; namely productivity measurement and diagnosing productivity problems in a small manufacturing enterprise. Results of productivity measurement analy- sis can be partially interpreted as outcomes of the global financial crisis such as high volatility in raw material prices and exchange rates. Measures that exclude external effects indicate the presence of internal productivity problems as well. The diagnosis analysis shows that production management is the core competency of the enterprise which is a production oriented, family business on the edge of institutionalization. Internal problems are found to be concentrated on the human resources and marketing management. It is suggested that the enterprise should conduct a reorganization plan and improve the human resources and marketing management functions preferably by employing non-family member profession- als for the management level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • BÜYÜKMİRZA, Kamil, 2007, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (11.baskı), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • CUMMİNGS Thomas G. ve Cristopher G. WORLEY, 2005, Organization Development and Change, Ohio: Thomson South-Western.
 • GREGORY, Brian T., ACHILLES A., ARMENAKIS, K., Nathan MOATES, M. David ALBİTRON ve Stanley G. HARRIS, 2007, “Achieveing Scientific Rigor in Organizational Diagnosis: An Application of the Diagnostic Funnel”, Consulting Psychology Journal: Theory and Practice, 59(2): 79-90.
 • GREINER, Larry E. ve Robert O. METZGER, 1983, Consulting to Management, New Jersey: Prentice-Hall.
 • KOTLER, Philip ve Gary ARMSTRONG, 2008, Principles of Marketing (12th edition), New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • KUBR, Milan, 2010, Yönetim Danışmanlığı Meslek Rehberi (Dördüncü Baskı), Ankara: MPM Yayınları.
 • KUBR, Milan ve Klaus NORTH (Der.), 1996, Productivity and Quality Management: A Modular Programme:Part 1 Productivity and Quality Improvement Concepts, Processes and Techniques, Ceneva-Tokyo: ILO- APO, Ankara: VGM Yayınları.
 • PROKOPENKO, Joseph, 1994, Management Consulting Focused on Productivity, Ceneva: ILO.
 • RAMSAY, Melkote Ramdas, 2008, İşletme Verimliliği Ölçümü ve Uluslararası İşgücü Verimliliği El Kitabı, Ankara: MPM Yayınları.
 • SINK, Scott D., 1985, Productivity Management: Planning Measurement and Evaluation Control and Improvement, New York: John Wiley and Sons.
 • STEVENSON, William J., 2007, Operations Management (Ninth Edition), New York: Mc Graw Hill.
 • SUMANTH, David J., 1984, Productivity Engineering and Management Productivity Measurement, Evaluation, Planning, and Improvement in Manufacturing and Service Organizations, McGraw Hill.
 • TOBB, 2008, Madencilik Sektör Raporu, 2007, Ankara: TOBB.
 • VEGA, Gina, 2001, “Does Your Client’s Business Strategy Make Sense?”, The Consultant’s Toolkit, Mel Silberman (Der.) içinde, New York: Mc Graw Hill.
APA DEMİRTAŞ U, TOKAT E (2012). Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. , 7 - 38.
Chicago DEMİRTAŞ Umut,TOKAT Ekin Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. (2012): 7 - 38.
MLA DEMİRTAŞ Umut,TOKAT Ekin Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. , 2012, ss.7 - 38.
AMA DEMİRTAŞ U,TOKAT E Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. . 2012; 7 - 38.
Vancouver DEMİRTAŞ U,TOKAT E Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. . 2012; 7 - 38.
IEEE DEMİRTAŞ U,TOKAT E "Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması." , ss.7 - 38, 2012.
ISNAD DEMİRTAŞ, Umut - TOKAT, Ekin. "Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması". (2012), 7-38.
APA DEMİRTAŞ U, TOKAT E (2012). Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. Verimlilik Dergisi, 0(3), 7 - 38.
Chicago DEMİRTAŞ Umut,TOKAT Ekin Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. Verimlilik Dergisi 0, no.3 (2012): 7 - 38.
MLA DEMİRTAŞ Umut,TOKAT Ekin Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. Verimlilik Dergisi, vol.0, no.3, 2012, ss.7 - 38.
AMA DEMİRTAŞ U,TOKAT E Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. Verimlilik Dergisi. 2012; 0(3): 7 - 38.
Vancouver DEMİRTAŞ U,TOKAT E Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması. Verimlilik Dergisi. 2012; 0(3): 7 - 38.
IEEE DEMİRTAŞ U,TOKAT E "Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması." Verimlilik Dergisi, 0, ss.7 - 38, 2012.
ISNAD DEMİRTAŞ, Umut - TOKAT, Ekin. "Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması". Verimlilik Dergisi 3 (2012), 7-38.