Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 267 - 305 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar

Öz:
Türkiye, tarihinin en büyük göç hareketlerinden biriyle karşı karşıyadır. Nisan 2011’den itibaren Türkiye’ye sığınmaya başlayan Suriyelilerin sayısı 2013 yılı sonu itibariyle resmi verilere göre 700 bin civarındadır. Sığınmacı sayısının ve sığınma süresinin ön görüleri fazlasıyla aşması ve sürecin büyük bir belirsizlik içine girmesi sorunun eğitim boyutuna daha fazla önem vermeyi zorunlu kılmaktadır. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik gelişmeler bu araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Araştırmada konuyla ilgili resmi belge ve açıklamalarla, yazılı haber medyasına yansıyan haberler üzerinde doküman analiz çalışması yapılmış, elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Sığınmacıların sayılarındaki aşırı artışın ve büyük kısmının kampların dışına dağılmasının, diğer konularda olduğu gibi eğitim konusunda da çözülmesi güç problemlere neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu araştırmada, başlangıçtan itibaren kamplarda eğitimi düzenleme gayreti içinde olan Türkiye’nin, 2013 yılından itibaren kamp dışındaki eğitimin sorunlarının çözümü için de önemli kararlar alıp uygulamaya çalıştığı sonucuna varılmıştır. Yine bu araştırmada, oluşan olağanüstü şartlarda alınan kararlarla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasında yetersiz kalındığı, bunun toplumda endişe ve eleştirilere neden olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Policies of Turkey regarding the solution of educational problems of syrian refugees

Öz:
Turkey is facing one of the greatest immigrations in its history. According to the official data, number of the Syrians that had refuged to Turkey since April 2011 is about 700000. In order that number of refugees and time of taking refuge have increased to numbers that are much more than anticipated, and that the process is being embedded in ambiguity, this makes it an obligation to give more importance to the educational dimension of the problem. The developments about the solution of educational problems of Syrian refugees constitute the subject of this study. In this investigation, documental analyses were performed on official documents and statements about the subject and the news reflected to the printed media, and the data gathered by this way were descriptively analyzed. It is understood that, the increase in the number of refugees, together with the fact that most of them were dispersed outside the camps, resulted in educational problems that are hard to be solved, as in other problems. It is concluded that Turkey has made important decisions directed to solve the educational problems outside the camp, and has made important effort to implement these decisions, since 2013. Also it is evaluated in this study that, enlightenment of the public opinion, about the decisions made in those extraordinary circumstances, was far away from being enough, and this resulted in anxiety in the people and expostulations arising from the community.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AFAD Web Sitesi, AFAD ve BM’den 6. Müdahale Planı, 16 Aralık 2013 tarihli haber, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=1651, Erişim Tarihi: 19 Aralık 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Basın Odası, 30 Aralık 2013 tarihli basın duyurusu https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?IcerikID=2668&ID=12, Erişim Tarihi: 31 Aralık 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY Akçakale Süleymanşah Çadırkentinde İncelemelerde Bulundu, 30 Aralık 2012 tarihli haber,
 • https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=1010, Erişim Tarihi: 02 Kasım 2012.
 • AFAD Web Sitesi, Başbakanlık Afad’ın Ülkemizde Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Gerçekleştirilen Anket Çalışmasına İlişkin Bazı Sonuçlar,
 • https://www.afad.gov.tr/UserFiles/File/gecicidosyalar/ANKET%20%C3%87A LI%C5%9EMASI.pdf, Erişim Tarihi: 20.10.2013.
 • AFAD Web Sitesi, Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay, Adalet Bakanımız Sadullah Ergin, Başkanımız Dr.Fuat Oktay ve Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ile Basın Toplantısı Düzenledi, 20 Ekim 2012 tarihli haber, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=629, Erişim Tarihi: 02 Kasım 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Başkanımızın Cenevre Temasları, Haberler, 02 Ekim 2013 tarihli basın duyurusu, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=1547, 02 Ekim 2013, Erişim Tarihi: 15 Ekim 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Öncüpınar Konteyner Kentinin Ziyaret Etti, 06 Mayıs 2012 tarihli haber, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=121, Erişim Tarihi: 02 Kasım 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Başkanlığımızda Suriye Konulu Basın Toplantısı, 06 Mart 2013 tarihli haber, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=1076, Erişim Tarihi: 25 Kasım 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Başkanlığımızın BM Ankara Ofisi Ziyareti, 27 Şubat 2013 tarihli haber, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=1066 Erişim Tarihi: 08 Kasım 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Yönelik Yardımlarımız Kesintisiz Devam Ediyor, 30 Ekim 2011 tarihli haber, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=12&IcerikID=285, Erişim Tarihi: 02 Kasım 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Suriye İçin Bir Ekmek Bir Battaniye Kampanyası, 27 Aralık 2012, tarihli haber, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=1009, Erişim Tarihi: 02 Kasım 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Suriye insani yardım koordinasyon toplantısı, 31 Aralık 2013 tarihli haber, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?IcerikID=2672&ID=5, Erişim Tarihi: 31 Aralık 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Suriyeli Sığınmacılar hakkında bilgiler, 04 Ekim 2013 tarihli açıklama, https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747, Erişim Tarihi: 17 Kasım 2013
 • AFAD Web Sitesi, Ülkemizde Bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Yönelik Yardımlarımız Kesintisiz Devam Ediyor, 16 Ağustos 2011 tarihli basın açıklaması, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=12&IcerikID=198, Erişim Tarihi: 02 Kasım 2013.
 • AFAD Web Sitesi, Türkiye ve BM arasında Suriyeli sığınmacılara ilişkin protokol, 11 Mart 2013 tarihli haber, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=12&IcerikID=1078, Erişim Tarihi: 25 Kasım 2013.
 • AĞANOĞLU H.Yıldırım, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makus Talihi Göç, İstanbul: Kum Saati Yayınları, 3.Baskı, Birinci Baskı Yılı 2001, s.17-19, 239-240
 • ALTUNIŞIK Remzi, Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Yayımcılık, 2012, s.324.
 • ANADOLU Ajansı, Gül’den Suriyelilerin kaldığı konaklama merkezine ziyaret, 05 Aralık 2013 tarihli haber,
 • http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/259740--gulden-suriyelilerin-kaldigi-konaklama- merkezine-ziyaret, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • ANADOLU Ajansı, Suriyeli öğrenciler Türkiye’de okula başlıyor, 01 Kasım 2013 tarihli haber, http://www.aa.com.tr/tr/egitim/246720--suriyeli-ogrenciler- turkiyede-okula-basliyor, Erişim Tarihi: 03 Aralık 2013.
 • BAKAR Bülent, Esir Şehrin Misafirleri: Beyaz Ruslar, İstanbul: Tarihçi Kitapevi, 2012, s.188.
 • BAŞBAKANLIK Web Sitesi, Başbakan Erdoğan, OECD Eğitim Bakanları Gayriresmi Toplantısına katıldı, 02 Ekim 2013 tarihli haber, http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Article/pg_Article.aspx?Id=be94d5a3 -c2fb-4970-ba80-6076167619a6, Erişim Tarihi: 28 Ekim 2013.
 • BAYKAN Mahmut Bali, "Turkey's policy in northern Iraq, 1991-1995," Middle Eastern Studies, Cilt 32, No. 4 (1996): 343-366
 • BİLGİ Edinme Hakkı Kanunun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Madde 12, T.C. Resmi Gazete, 27 Nisan 2004, Sayı: 25445, Yönetmelikler, 2004/7189
 • CİHAN Beta Haber Sitesi, Akademisyenlere Suriye için duyarlılık çağrısı, 26 Mayıs 2013 tarihli haber, http://www.cihan.com.tr/news/Akademisyenlere-Suriye- icin-duyarlilik-cagrisi-CHMTAzOTk0NS8x, Erişim Tarihi: 17 Kasım 2013.
 • ÇETİN Altan, Uzman Nasrullah, Sığınmacılar Çerçevesinde Suriye-Türkiye İlişkilerine Bir Bakış, Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 3-18, 2013, s.12.
 • ÇOCUK Haklarına Dair Sözleşme: Birinci Kısım, Madde 1-20, UNİCEF, http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html#art1, Erişim Tarihi: 30.12.2013.
 • DİNÇER Osman Bahadır, Federici Vittoria, Ferris Elizabeth, Karaca Sema, Kirişci Kemal, Özmenek Ç. Elif, Suriyeli Mülteciler Krizi ve Türkiye, Sonu Gelmeyen Misafirlik, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu ve Brookings Enstitüsü (USAK), Ankara: Karınca Ajans Yayıncılık Matbaacılık, 2013, s.31.
 • DOĞAN Haber Ajansı, Başakşehir’de Suriye Okulu Açıldı, 11 Ekim 2013 tarihli haber, http://www.dha.com.tr/basaksehirde-suriye-okulu-acildi_538032.html, Erişim Tarihi: 27 Kasım 2013.
 • DUVERGER Maurıce, Sosyal Bilimlere giriş, çev. Ü. Oskay, Bilgi Yayımevi, İstanbul, 1990, s. 96-97.
 • DÜNYA Bülteni net haber sitesi, Dinçer: Oyunun kuralı değişmemeli, 31 Temmuz 2012 tarihli haber, http://www.dunyabulteni.net/servisler/haberYazdir/221066/haber, Erişim Tarihi: 15 Ekim 2013.
 • ELDE DEMOKRASİ Haber Sitesi, Suriyelilerin Konaklama Tesislerinde Okul Açıldı, 08 Kasım 2013 tarihli haber, http://www.eldedemokrasi.com/haber/egitim/suriyelilerin-konaklama- tesislerinde-okul-acildi/1977.html, Erişim Tarihi: 28 Kasım 2013.
 • ENÇ Mitat, Kaç-kaç, Selamlık Sohbetleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş, 2.baskı, Ekim 2013, s.85-101
 • EN Son Haber Haber Sitesi, Suriyeli çocuklara İstanbul’da okul açıldı, 05 Kasım 2012 tarihli haber, http://www.ensonhaber.com/suriyeli-cocuklara-istanbulda-okul- acildi-2012-11-05.html, Erişim Tarihi: 18 Ekim 2013.
 • GAZİANTEP27 Gazetesi, Suriyeliler okul açtı, 14 Şubat 2013 tarihli haber, http://gaziantep27.net/suriyeliler-okul-acti-haberi-460694.html, Erişim Tarihi: 27 Kasım 2013.
 • GENEL Gündem Haber Sitesi, UNHCR’nin Türkiye değerlendirmeleri, “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Türkiye’ye mültecilere sağladıkları korumadan dolayı minnettarlık duyuyor.” 27 Ekim 2013, http://genelgundem.com/haberler/658.aspx, Erişim Tarihi 30.10.2013.
 • GÖÇ Der ve ESHID Raporu, Göz Ardı Edilenler: İstanbul’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar, İstanbul, 2013, s.1.
 • HABERFX Haber Sitesi, Müftülük Suriyeli Bin Öğrenciye Eğitim Verecek, 20 Aralık 2013 tarihli haber, http://www.haberfx.net/muftuluk-suriyeli-bin-ogrenciye- egitim-verecek-haber-1274420/, Erişim Tarihi: 25 Aralık 2013.
 • HABERLER.COM Haber Sitesi, İzmir’deki Suriyeliler Sorunlarına Çözüm Arıyor, 07 Eylül 2013 tarihli haber, http://www.haberler.com/izmir-deki-suriyeliler- sorunlarina-cozum-ariyor-5031800-haberi/, Erişim Tarihi: 24 Aralık 2013.
 • HABERLER.COM Haber Sitesi, Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitim Dönemi Bsiginmaci-cocuklarin-egitim-donemi-5106974-haberi/, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2013.
 • HABERLER.COM Haber Sitesi, Suriyeli Sığınmacılar Dernek Kurdu, 31 Ağustos 2013 tarihli haber, http://www.haberler.com/suriyeli-siginmacilar-dernek- kurdu-5003123-haberi/, Erişim Tarihi: 24 Aralık 2013.
 • HABERLER.COM Haber Sitesi, Türkiye’de 50 bin Suriyeli Eğitim Görüyor, 06 Aralık 2013 tarihli haber, http://www.haberler.com/turkiye-de-50-bin-suriyeli-egitim- goruyor-5393597-haberi/, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • HABER3 Haber Sitesi, Suriyeli Misafirler İçin “6.Bölgesel Müdahale Planı”, 16 Aralık 2013 tarihli haber, http://www.haber3.com/suriyeli-misafirler-icin-6-bolgesel- mudahale-2014-plani-haberi 2372327h.htm, Erişim Tarihi: 19 Aralık 2013.
 • HÜRRİYET Gazetesi, Suriyeli çocuklar için Mardin’de Okul açıldı, 21 Ekim 2013 tarihli haber, http://www.hurriyet.com.tr/egitim/24951509.asp Erişim Tarihi: 27 Kasım 2013.
 • İHD, İnsan Hakları Derneği [Raporu], Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye’den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği, 2013, s.1
 • İHLAS Haber Ajansı, Gaziantepli öğrenciler ders başı yaptı, 26 Eylül 2013 tarihli haber, http://www.iha.com.tr/gaziantepteki-suriyeli-ogrenciler-ders-basi-yapti- kent-haberleri-301820, Erişim Tarihi: 06 Aralık 2013.
 • İLKE Haber Ajansı, Suriyeli akademisyenler: Mülteciler eğitimsiz kalmasın, 30 Ekim 2013 tarihli haber, http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/suriyeli-akademisyenlermulteciler-egitimsiz- kalmasin.html, Erişim Tarihi: 30 Aralık 2013.
 • İNTERNETHABER Haber Sitesi, Suriyeli Mültecilere Sınavsız Üniversite, 25 Ekim 2013, tarihli haber, http://www.internethaber.com/suriyeli-multecilere- sinavsiz-universite-599178h.htm, Erişim Tarihi: 29 Kasım 2013.
 • KAHRAMANMARAŞ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Web Sitesi, Suriyeli Çadırkent Eğiticilerine Eğitim Semineri Verildi, http://kmaras.meb.gov.tr/www/suriyeli- cadirkent-egiticilerine-egitim-semineri-verildi/icerik_gorme_engelli/717, Erişim Tarihi: 28 Ekim 2013.
 • KARADOĞAN Umut C., İstanbul ve Gelibolu’da Bolşevik Aleyhtarı Wrangel Ordusu, Bilig, Sayı 57, Bahar 2011. s.135-157,
 • KARASAR Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayım Dağıtım, Ankara, 2013, s.197.
 • MARMARA Üniversitesi Web Sitesi, Suriye ve Mısırdaki Üniversitelerden Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu, http://oidb.marmara.edu.tr/notice/suriye-ve-misirdaki-universitelerden-yurt- disi-kurumlar-arasi-yatay-gecis-siddet-olaylari-ve-insani-kriz-nedeniyle, Erişim Tarihi 16 Aralık 2013.
 • MCCARTHY Justin, Sekizinci Bölüm, Müslüman Ülkesinin Başına Gelenler, Ölüm ve Sürgün, İstanbul: İnkılap Kitapevi Yayın San. ve Tic. A.Ş. 1998, s.367-374.
 • MEB Web Sitesi, “Bakan Avcı: UNESCO’nun Suriye’de Endişe Etmesi İçin Birçok Neden Bulunmaktadır”, 08 Kasım 2013 tarihli haber, http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=10604, Erişim Tarihi: 23 Kasım 2013. aşladı, 25 Eylül 2013 tarihli haber, http://www.haberler.com/suriyeli-
 • MEB Web Sitesi, Batı ülkelerinden 2 saat az ders veriyoruz, 10 Mart 2012 tarihli haber, http://www.meb.gov.tr/haberler/2012/03102012.pf, Erişim Tarihi: 04 Ekim 2013
 • MELİKGAZİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesi, Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler, 30 Nisan 2013 tarihli genelge, http://melikgazi.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_05/03024558_suriye.pdf, Erişim Tarihi: 04 Ekim 2013.
 • MEMURLAR.net Web Sitesi, Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri, 26 Eylül 2013 tarihli MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Genelgesi, http://www.memurlar.net/common/news/documents/416126/26092013- 2693370.pdf, Erişim Tarihi: 04 Ekim 2013.
 • MERRİAM Sharan B., Nitel Araştırma, Nitel Araştırmalarda Doküman kullanılması, Çeviri Editörü: S.Turan, 3. Basımdan çeviri, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd. Şti., Ekim 2013, s.142.
 • MERSİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesi, Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri, 01 Ekim 2013 tarihli genlege, http://mersin.meb.gov.tr/media/zincir/2013_10_01_3636_suriye_vatandaslari .pdf, Erişim Tarihi: 22 Kasım 2013
 • MİLLİYET blog haber sitesi, Suriyeliler İzmir’in suyunu içince seslerini demokratik yollarla duyuruyorlar, 25 Kasım 2013 tarihli haber,http://blog.milliyet.com.tr/Suriyeliler_Izmir_in_suyunu_icince_seslerini _Demokratik_yollarla_duyuruyorlar_/Blog/?BlogNo=437823, Erişim Tarihi: 24 Aralık 2013.
 • MİLLİYET Gazetesi, Suriyeli mülteciye üniversite kapısı, 22 Eylül 2012 tarihli haber, http://gundem.milliyet.com.tr/suriyeli-multeciye-universite- kapisi/gundem/gundemdetay/22.09.2012/1600266/default.htm, Erişim Tarihi: 03 Aralık 2013.
 • NEWSANADOLU.com haer sitesi, Suriyeli çocukların eğitimi kesintisiz sürüyor, 09 Ekim 2013 tarihli haber, http://www.newsanadolu.com/haber/586/suriyeli- cocuklarin-egitimi-kesintisiz-suruyor-haberi.html, Erişim Tarihi: 19 Aralık 2013.
 • ÖĞRETMENLERİZ.Com Web Sitesi, 750 Suriyeli Sınavsız Üniversiteli Olacak, 03 Ekim 2013, http://www.ogretmenleriz.com/egitim/750-suriyeli-sinavsiz- universiteli-olacak-h4346.html, Erişim Tarihi 28 Ekim 2013
 • RADİKAL Gazetesi, Hatay’da ÖSO bayraklı okul tartışması, 18 Eylül 2013 tarihli haber, http://www.radikal.com.tr/turkiye/hatayda_oso_bayrakli_okul_tartismasi- 1151411, Erişim Tarihi: 13 Aralık 2013.
 • SABAH Gazetesi, Mülteci sınırı psikolojik sınırı aştı, 16 Ekim 2012 tarihli haber, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/10/16/multeci-sayisi-psikolojik- siniri-asti, Erişim Tarihi: 28 Ekim 2013.
 • SABAH Gazetesi, Öğretmen atamalarıyla ilgili kritik açıklama, 28 Eylül 2012 tarihli haber, http://www.sabah.com.tr/Egitim/2012/09/28/ogretmen-atamalariyla- ilgili-kritik-aciklama, Erişim Tarihi: 05 Ekim 213.
 • SABAH Gazetesi, YÖK’ten öğrencilere müjde!, 04 Ekim 213 tarihli haber, http://www.sabah.com.tr/Egitim/2013/10/04/yokten-ogrencilere-mujde, Erişim Tarihi: 17 Kasım 2013.
 • SEYDİ Ali R., Türkiye’deki Suriyeli Akademisyen ve Eğitimcilerin Görüşlerine Göre Suriye’deki Çatışmaların Suriyelilerin Eğitim Sürecine Yansımaları, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30, 2013, s.217-241.
 • SEYİDOĞLU Halil, İnternet Belgelerine ve Elektronik Kaynaklara Başvuru Yöntemleri, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Can Yayınları No: 20, 2003, s.255-257.
 • SİVEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesi, Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim İstatistikleri, 07 Ekim 2013 tarihli genelge, http://siverek.meb.gov.tr/www/suriye-vatandaslarina-yonelik-egitim- istatistikleri/icerik/863, Erişim tarihi 22.11.2013.
 • SONTV Web Sitesi, Suriyeli öğrencilere okul talebi, 21 Eylül 2013 tarihli haber, http://www.son.tv/egitim/suriyeli-ogrencilere-okul-talebi/haber-204658, Erişim Tarihi: 27 Kasım 2013.
 • STARGÜNDEM Gazetesi, İzmir’deki Suriyeli çocuklara okul tahsis edildi, 16 Kasım 2013 tarihli haber, http://www.stargundem.com/yasam/1362658-izmirdeki- suriyeli-cocuklara-okul-tahsis-edildi.html, Erişim Tarihi: 24 Aralık 2013.
 • TBMM Web Sitesi, TBMM Başkanlığına sunulan İstanbul Esenyurt Belediyesinin Suriyeli öğrencilere açtığı ifade edilen okula ilişkin 01.11.2013 tarihli soru önergesi (Esas Numarası: 7/33650), Önergenin Sahibi: CHP İstanbul Mv. Umut Oran, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-33592s.pdf, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • TBMM Web Sitesi, TBMM Başkanlığına sunulan Suriye’den gelen öğrencilere özel öğrenci statüsün ilişkin soru önergesine verilen 21 Ocak 2013 tarihli cevap, (Esas Numarası: 7/11342), Önergenin Sahibi: MHP Ankara Mv.Zuhal TOPÇU, Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-11342sgc.pdf, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • TBMM Web Sitesi, TBMM Başkanlığına sunulan Suriyeli mültecilere özel öğrencilik statüsüne ilişkin 03 Ekim 2012 tarihli soru önergesi, (Esas Numarası: 11026), Önergenin sahibi: CHP İzmir Mv.Hülya Güven, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-11026s.pdf, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • TBMM Web Sitesi, TBMM Başkanlığına sunulan Suriyeli öğrencilere özel öğrenci olmaya ilişkin 25 Eylül 2012 tarihli soru önergesi, (Esas Numarası: 7/10954), Önergenin sahibi: CHP Tekirdağ Mv.Candan YÜCEER, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-10954s.pdf, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • TBMM Web Sitesi, TBMM Başkanlığına sunulan Suriyeli öğrencilerle ilişkin soru önergesine verilen 24 Şubat 2013 tarihli cevap, (Esas Numarası: 7/12041), Önergenin Sahibi: CHP Uşak Mv. Dilek Akagün Yılmaz, Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-12041sgc.pdf , Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • TBMM Web Sitesi, TBMM Başkanlığına sunulan, Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklara ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli soru önergesi (Esas Numarası: 7/32144), Önergenin Sahibi: BDP Bingöl Mv. İdris Baluken, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7- 32144s.pdf, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • TBMM Web Sitesi, TBMM Başkanlığına sunulan Suriyeli sığınmacılara özel öğrenci statüsüne ilişkin 02 Ekim 2012 tarihli soru önergesi, (Esas Numarası: 7/11029), Önergenin Sahibi: CHP İzmir Mv. Erdal Aksünger, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-11029s.pdf, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • TBMM Web Sitesi, TBMM Başkanlığına Sunulan Suriyeli sığınmacılara özel öğrenci statüsüne ilişkin soru önergesine verilen 18 Ekim 2012 tarihli cevap, (Esas Numarası: 7/12041), Önergenin Sahibi: CHP İzmir Mv. Dilek Akagün Yılmaz, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-12041s.pdf, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2013.
 • TBMM Web Sitesi, TBMM Başkanlığına sunulan Van depremi ve Suriyeli çocuklara ilişkin soru önergesi, (Esas Numarası: 7/11385), Önerge Sahibi: CHP Bursa Mv. Sena Kaleli, Süresi Geçtikten Sonra Gelen 08.04.2013 Cevap, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-11385s.pdf, Erişim Tarihi 12 Aralık 2013.
 • T.C.Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Web Sitesi, Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Bursu Başvuruları Duyurusu, http://www.ytb.gov.tr/tr/duyurular/315-suriye-vatandaslarina-yonelik-egitim- bursu-basvurulari, Erişim Tarihi: 02 Aralık 2013.
 • TELGRAF Gazetesi, Suriyeli öğrencilerin eğitimi masaya yatırıldı, 03 Eylül 2013 tarihli haber, http://www.telgraf.net/suriyeli-ogrencilerin-egitimi-masaya-yatirildi- haberi-18348.html, Erişim Tarihi 04 Ekim 2013.
 • TIMETURK Haber Sitesi, Dışarıda kalan Suriyelilere kamplara gelin çağrısı, 07 Aralık 2013 tarihli haber, http://www.timeturk.com/tr/2013/12/07/disarida-kalan- suriyelilere-kamplara-gelin-cagrisi.html, Erişim Tarihi: 16 Aralık 2013.
 • TIMETURK Haber Sitesi, Esenyurt Suriye Okulu eğitime başlıyor, 19 Ekim 2013 tarihli haber, İshttp://www.timeturk.com/tr/2013/10/19/esenyurt-suriye- okulu-egitime-basliyor.html#.UtPK7tJ_upY, Erişim Tarihi: 06 Aralık 2013.
 • TRTTÜRK Web Sitesi, Yaz tatiliyle boşalan sınıfları Suriyeli çocuklar doldurdu, 22 Temmuz 2013 tarihli haber, http://www.trtturk.com.tr/haber/yaz-tatiliyle- bosalan-siniflarda-suriyeli-cocuklar-egitim-goruyor.html, Erişim Tarihi: 27 Kasım 2013.
 • TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Web Sitesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, “Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında inceleme Raporu”, 2012, s.3-8, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/ulkemize_siginan_suri ye_vatandaslarinin_barindiklari_cadirkentler_hakkinda_inceleme_raporu_3.pdf. Erişim Tarihi: 02.10.2013.
 • TÜRKİYE Cumhuriyeti Anayasası, Kanun No: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf, Erişim Tarihi: 25.12.2013.
 • UNCHR Web Sitesi, Sıkça Sorulan Sorular Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler, Ekim 2013 tarihli haber http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/faq_-_turkish.pdf, Erişim Tarihi: 11 Kasım 2013.
 • VATAN Gazetesi, Bakan Dinçer’den KPSS açıklaması, 13 Kasım 2012 tarihli haber, http://haber.gazetevatan.com/bakan-dincerden-kpss- aciklamasi/492852/1/gundem, Erişim Tarihi: 04 Ekim 2013.
 • VATAN Gazetesi, Suriyeli Çocuklar İçin Seferberlik, 14 Ekim 2013 tarihli haber, http://haber.gazetevatan.com/suriyeli-cocuklar-icin- seferberlik/576417/1/gundem, 03 Ekim 2013.
 • YAZETE.com haber sitesi “Ülkemizde 300 bin Suriyeli misafirimiz var”, 04 Mart 2013 tarihli haber, http://www.yazete.com/haber-yazdir-568534.html 2/2, Erişim Tarihi: 25 Kasım 2013.
 • YILDIRIM Ali, Şimşek Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013, s.218.
 • YILMAZ Hami, Türkiye’de Suriyeli Mülteciler-İstanbul Örneği-Tespitler, İhtiyaçlar ve Öneriler, MAZLUMDER İstanbul Şubesi, 2013, s.17.
 • YOUTUBETR, Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimi Konferansı, 20 Aralık 2013 tarihli haber, http://www.youtube.com/watch?v=f1eidNNpFcA, Erişim Tarihi: 30 Aralık 2013.
 • YÖK Web Sitesi, Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olayalar... öğrenim ücreti..., 04 Eylül 2013 tarihli duyurusu, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/34559/1008-4.9.13.pdf/f5d93bd3- 015c-400c-bfcd-78611de00274?version=1.0, Erişim Tarihi: 03 Ekim 2013.
 • YÖK Web Sitesi, Suriye ve Mısır Ülkelerinden Yurdumuzda Bulunan Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş, 09 Ekim 2013 tarihli duyuru, http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa//asset_publisher/64ZMbZPZlSI 4/content/id/2715758, Erişim Tarihi: 17 Ekim 2013
 • ZAMAN Gazetesi, Suriyeli çocuklara Arapça eğitimi pazartesi başlıyor, 3 Ekim 2013 tarihli haber http://www.zaman.com.tr/gundem_suriyeli-cocuklara-arapca- egitim-pazartesi-basliyor_2146124.html, Erişim Tarihi: 18 Ekim 2013.
APA SEYDİ A (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. , 267 - 305.
Chicago SEYDİ Ali Rıza Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. (2014): 267 - 305.
MLA SEYDİ Ali Rıza Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. , 2014, ss.267 - 305.
AMA SEYDİ A Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. . 2014; 267 - 305.
Vancouver SEYDİ A Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. . 2014; 267 - 305.
IEEE SEYDİ A "Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar." , ss.267 - 305, 2014.
ISNAD SEYDİ, Ali Rıza. "Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar". (2014), 267-305.
APA SEYDİ A (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(31), 267 - 305.
Chicago SEYDİ Ali Rıza Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.31 (2014): 267 - 305.
MLA SEYDİ Ali Rıza Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.31, 2014, ss.267 - 305.
AMA SEYDİ A Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 0(31): 267 - 305.
Vancouver SEYDİ A Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 0(31): 267 - 305.
IEEE SEYDİ A "Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar." Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.267 - 305, 2014.
ISNAD SEYDİ, Ali Rıza. "Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (2014), 267-305.