Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 157 - 176 Metin Dili: Türkçe

Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği)

Öz:
Bu araştırmanın amacı akademik başarıyı etkileyen temel faktörlerden olan okul yaşam kalitesi ve öğrenci akademik motivasyon düzeyinin öğrenci görüşlerine göre yeterliğini ve ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı İzmir ili Menderes ilçesindeilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören 747 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada hem ilişkisel hem tarama (betimsel) modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaveri toplamak üzere, araştırmacılar tarafından geliştirilen, "okul yaşam kalitesi" ve "akademik motivasyon" ölçekleri kullanılmıştır. Öğrencilere ait demografik değişkenlerin (sınıf düzeyi, okultürü, anne ve babasının ne iş yaptığı, anne ve babanın beraber yaşayıp yaşamadığı, ailenin aylık geliri, öğrencinin sağlık probleminin olup olmadığı, kardeş sayısı, sporcu lisansının olupolmadığı, okul takımında oynayıp oynamadığı, sosyal faaliyetlere katılıp katılmadığı, annesinin ve babasının hayatta olup olmadığı ve ailesi ile yaşayıp yaşamadığı) okul yaşam kalitesini veöğrencilerin akademik motivasyon düzeyini etkileyip etkilemediğine ilişkin analizlere ve sonuçlarına yer verilmiştir. Öğrenci algılarına göre, okulların öğrencilere makul düzeyde biryaşam kalitesi sunduğu; öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerinin ortanın biraz üstünde olduğu ve bu iki değişken arasında ise orta düzeyde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Examınıng relatıonshıp between perceıved qualıty of school lıfe and academıc motıvatıon‟s level(Menderse cıty sample)

Öz:
The aim of this research is to examine relationship between the ̳quality of school life and ̳students academic motivation variables affecting academic achievement, and to determineadequateness of these variables from perspectives of students. The sample of the research was consisted of 747 students attending in middle and high school in Menderes city as county of İzmirprovince in 2012-2012 academic years. Both survey and correlational model used for this research. To collect data ―quality of school life‖ and ―academic motivation‖ scales developed byresearchers. Demographic variables such as grade level, school kind, parents job, having intact family or not, monthly income of family, being have health problem or not, quantity of siblings,being have sports license or not, playing in school sports clubs or not, quantity of joined social activities, being parents alive or not and live together with family or not analyzed whether couldaffect ̳quality of school life and ̳academic motivation and reported. The results showed that, from the perception of the students, schools delivered life quality to students in a decent level, and students academic motivation were relatively in high level whereas these two variables had at a moderate positive correlation.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA İLĞAN A, OĞUZ E, YAPAR B (2013). Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). , 157 - 176.
Chicago İLĞAN ABDURRAHMAN,OĞUZ Ebru,YAPAR Burcu Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). (2013): 157 - 176.
MLA İLĞAN ABDURRAHMAN,OĞUZ Ebru,YAPAR Burcu Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). , 2013, ss.157 - 176.
AMA İLĞAN A,OĞUZ E,YAPAR B Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). . 2013; 157 - 176.
Vancouver İLĞAN A,OĞUZ E,YAPAR B Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). . 2013; 157 - 176.
IEEE İLĞAN A,OĞUZ E,YAPAR B "Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği)." , ss.157 - 176, 2013.
ISNAD İLĞAN, ABDURRAHMAN vd. "Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği)". (2013), 157-176.
APA İLĞAN A, OĞUZ E, YAPAR B (2013). Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 157 - 176.
Chicago İLĞAN ABDURRAHMAN,OĞUZ Ebru,YAPAR Burcu Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13, no.2 (2013): 157 - 176.
MLA İLĞAN ABDURRAHMAN,OĞUZ Ebru,YAPAR Burcu Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, 2013, ss.157 - 176.
AMA İLĞAN A,OĞUZ E,YAPAR B Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 13(2): 157 - 176.
Vancouver İLĞAN A,OĞUZ E,YAPAR B Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 13(2): 157 - 176.
IEEE İLĞAN A,OĞUZ E,YAPAR B "Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği)." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, ss.157 - 176, 2013.
ISNAD İLĞAN, ABDURRAHMAN vd. "Okul yaşam kalitesine iliikin algı ile akademikmotivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Menderes ilçesi örneği)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13/2 (2013), 157-176.