Yıl: 2013 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 311 - 330 Metin Dili: Türkçe

Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması

Öz:
Tarama modeline dayalı betimsel nitelikli bu araştırmada, etkili öğretmen özelliklerinin önem sırasının katılımcıların görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Kilis il merkezinde görev yapan 1087 öğretmen ve 167 ilköğretim okulu yöneticisi; örneklemini ise 229 öğretmen ve 34 yönetici oluşturmaktadır. Katılımcılara 7 maddeden oluşan “Etkili Öğretmen Özellikleri Formu” verilerek bu özellikleri sıralamaları istenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin, etkili öğretmen özelliği olarak ilk sırada “öğrenciler için ideal bir davranış modeli oluşturmaları” özelliğini; son sırada ise “öğrencilerin öğrenebileceği ve başarabileceğine ilişkin yüksek beklentilere sahip olmaları” özelliğini gösterdikleri anlaşılmıştır. Okul yöneticileri ise etkili öğretmen özelliğinin ilk sırasında “eğitim-öğretimle ilgili konularda, işbirliği içinde çalışmaları” özelliğini görürlerken, son sırada ise “öğrencilerin öğrenebileceği ve başarabileceğine ilişkin yüksek beklentilere sahip olmaları” özelliğini görmektedirler.
Anahtar Kelime:

A study of scaling with ranking judgment method on characteristic of effective teacher

Öz:
This study is conducted are descriptive and order of importance to determine the characteristics of effective teachers. Population of the study is 1087 teachers and 167 elementary school principals whom working in the academic year 2011-2012 the province of Kilis. Research sample consists of 229 teachers and 34 managers. "Effective Teacher Characteristics Form" which include seven item given to the participants were asked to rank these features. Teachers in this study, as the first feature of effective teachers "create a behavioral model is ideal for students" feature, last in the "high expectations of the students have to learn and you can succeed in" feature, which they understood. School administrators during the first property of the effective teachers "education-teaching-related issues, in cooperation with the work" feature, ranked last in the "high expectations of the students have to learn and you can succeed in" feature to see it.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZKAN M, ARSLANTAŞ H (2013). Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. , 311 - 330.
Chicago ÖZKAN METİN,ARSLANTAŞ H. İsmail Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. (2013): 311 - 330.
MLA ÖZKAN METİN,ARSLANTAŞ H. İsmail Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. , 2013, ss.311 - 330.
AMA ÖZKAN M,ARSLANTAŞ H Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. . 2013; 311 - 330.
Vancouver ÖZKAN M,ARSLANTAŞ H Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. . 2013; 311 - 330.
IEEE ÖZKAN M,ARSLANTAŞ H "Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması." , ss.311 - 330, 2013.
ISNAD ÖZKAN, METİN - ARSLANTAŞ, H. İsmail. "Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması". (2013), 311-330.
APA ÖZKAN M, ARSLANTAŞ H (2013). Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 311 - 330.
Chicago ÖZKAN METİN,ARSLANTAŞ H. İsmail Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15, no.1 (2013): 311 - 330.
MLA ÖZKAN METİN,ARSLANTAŞ H. İsmail Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, 2013, ss.311 - 330.
AMA ÖZKAN M,ARSLANTAŞ H Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 15(1): 311 - 330.
Vancouver ÖZKAN M,ARSLANTAŞ H Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 15(1): 311 - 330.
IEEE ÖZKAN M,ARSLANTAŞ H "Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, ss.311 - 330, 2013.
ISNAD ÖZKAN, METİN - ARSLANTAŞ, H. İsmail. "Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15/1 (2013), 311-330.