Yıl: 2012 Cilt: 26 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 111 - 132 Metin Dili: Türkçe

Çeşitli iklim ve ürün verileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ve veri zarflama analizyöntemleri ile incelenmesi

Öz:
Kanonik korelasyon analizi (KKA), her birinde çok sayıda değişken bulunan, iki değişken seti arasındaki ilişkinin yapısını inceler. Veri Zarflama Analizi (VZA) ise benzer yapıları olan, çoklu girdi-çıktıya sahip örgütsel birimlerin göreli etkinliklerini ölçmede kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmada kullanılan iklim verileri KKAda bağımsız değişken, VZAda ise girdi seti olarak, ürün verileri ise KKAda bağımlı değişken, VZAda ise çıktı seti olarak alınmıştır. İki değişken seti arasındaki ilişkinin yapısı KKA ile belirlenirken, VZA ile değişkenlere bağlı olarak bölgeler arasındaki etkinliklerin araştırılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelime:

Öz:
Canonical correlation analysis (CCA) is a multivariate statistical technique that can be used to determine the relationship between two multiple variable sets. Data envelopment analysis (DEA) is based on the evaluation of similar decision units relative efficiencies. In this paper, data of climate are counted as independent variety in CCA and income in DEA; data of products are counted as dependent variety in CCA and outcome in DEA. While the structure of relationship between the two sets of variaties are defined by CCA, at the same time by using DEA it is aimed to search the relative efficiencies between the areas.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZÇOMAK M, GÜNDÜZ M, DEMİRCİ A, YAKUT E (2012). Çeşitli iklim ve ürün verileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ve veri zarflama analizyöntemleri ile incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 111 - 132.
Chicago ÖZÇOMAK M. Suphi,GÜNDÜZ MURAT,DEMİRCİ AYHAN,YAKUT EMRE Çeşitli iklim ve ürün verileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ve veri zarflama analizyöntemleri ile incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26, no.1 (2012): 111 - 132.
MLA ÖZÇOMAK M. Suphi,GÜNDÜZ MURAT,DEMİRCİ AYHAN,YAKUT EMRE Çeşitli iklim ve ürün verileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ve veri zarflama analizyöntemleri ile incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.1, 2012, ss.111 - 132.
AMA ÖZÇOMAK M,GÜNDÜZ M,DEMİRCİ A,YAKUT E Çeşitli iklim ve ürün verileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ve veri zarflama analizyöntemleri ile incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2012; 26(1): 111 - 132.
Vancouver ÖZÇOMAK M,GÜNDÜZ M,DEMİRCİ A,YAKUT E Çeşitli iklim ve ürün verileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ve veri zarflama analizyöntemleri ile incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2012; 26(1): 111 - 132.
IEEE ÖZÇOMAK M,GÜNDÜZ M,DEMİRCİ A,YAKUT E "Çeşitli iklim ve ürün verileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ve veri zarflama analizyöntemleri ile incelenmesi." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26, ss.111 - 132, 2012.
ISNAD ÖZÇOMAK, M. Suphi vd. "Çeşitli iklim ve ürün verileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ve veri zarflama analizyöntemleri ile incelenmesi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26/1 (2012), 111-132.