Yıl: 2014 Cilt: 23 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 183 - 189 Metin Dili: Türkçe

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri

Öz:
Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: İnönü Üniversitesinde öğrenim gören 706 öğrenci araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri literatür taranarak hazırlanan soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzdelik, ortalama, bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplarda t testi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %56.9 unu kadın %56.1i birinci, %43.9u dördüncü sınıf öğrencisidir. Cinsiyet, aile tipi, anne eğitimi, yaşanılan yer ile cinsiyet rolüne ilişkin tutum toplam puanları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur, ancak birinci sınıf ile dördüncü sınıf ve baba eğitimi ile anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç ve Öneri: Öğrencilerin üniversite eğitim sırasında sınıflarının cinsiyet rollü üzerine etkili olmadığını ve annenin eğitim durumunun öğrencilerin cinsiyet rol ayrımcılığını azalttığı, bu durum toplumda cinsiyet rolünün farkının azaltılmasında annenin eğitimin daha etkin olabileceğini düşündürmektedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kulüplerin, öğrenci topluluklarının kurulması ve bu tür etkinliklere erkek öğrencilerin katılımının desteklenmesi önerilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kızılaslan İ, Diktaş İÖ. The Role of University Education in Changing the Gender Role Perceptions of Turkish ELT Student Teachers. International Online Journal of Educational Sciences 2011; 3(2): 510-525.
 • 2. Dökmen YZ. Toplumsal cinsiyet sosyal psikolojik açıklamalar. 1. Baskı. Ankara: Sistem Yayıncılık, 2004.
 • 3. Bhasin K. Toplumsal Cinsiyet “bize yüklenen roller”. 1. Baskı. İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları, Kuşak Ofset, 2003; 1-5.
 • 4. Staggenborg S. Gender, family and social movements. Pine Forge Pres. California: 1998; p.1-3
 • 5. Attanapola CT. Changing gender roles and health impacts among female workers in export-processing industries in Sri Lanka. Social and Medicine 2003;1:1-12.
 • 6. Doğramacı E. Türkiye’de kadının dünü ve bugünü. 1. Baskı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; 1992.
 • 7. Brooks C, Bolzendahl C. The transformation of US gender role attitudes: cohort replacement, social-structural change, and ideological learning. Social Science Research 2004; 33:106-133.
 • 8.Vefikuluçay D, Demirel S, Taşkın L, Eroğlu K. Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi 2007;14(2): 12-27.
 • 9. Pınar G, Taşkın L, Eroğlu K. Başkent üniversite öğrenci yurdunda kalan gençlerin toplumsal cinsiyet rol kalıplarına ilişkin tutumları. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;15(1): 47-57.
 • 10. Aşılı G. Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri ve ego durumları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001.
 • 11. Demirel S, Kısa S, Kocaöz S, Vefikuluçay D, Taşkın L, Akın A. Üniversite yaşamı öğrencilerin toplumsal cinsiyet bakış açısındaki gelenekselliğini etkiliyor mu? Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Ankara; 2004.
 • 12. Yılmaz DV, Zeyneloğlu S, Kısa S, Taşkın L, Eroğlu K. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009; 6(1): 775-792.
 • 13. Kodan Çetinkaya S. Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Nesne 2013; 1(2): 21-43.
 • 14. Kodan S. Evli bireylerin evlilik kalitesi toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Ensitütüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2013.
 • 15. Grossman SC, Aliga TM. The new leadership and management challenge creating the future of nursing. USA: Davis Company 2005.
 • 16. Terzioğlu F, Taşkın L. Kadının toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına ve hemşirelik mesleğine yansımaları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 12(2): 62-67.
 • 17. Adana F, Arslantaş H, Ergin F, Biçer N, Kıranşal N, Şahin S. Views of Male University Students About Social Gender Roles; An Example From East of Turkey. J Fam Viol 2011; 26:519–526.
 • 18. Çarkoğlu A, Kalaycıoğlu E. Türkiye'de aile, iş ve toplumsal cinsiyet araştırması. Ulaşım tarihi Eylül 7, 2014 http://ipc.sabanciuniv.edu.
 • 19. Koksal SE. Uluslararası göç sürecinde kadının gündeme gelişi ve “getto’daki kadın. Kadın Araştırmaları Dergisi 1993;1(1):121-126.
 • 20. Demirel S, Kısa S, Kocaoz S, Vevfikulucay D, Eroğlu K, Taşkın L. Üniversite son öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerini etkileyen etmenler. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Ankara:20-23 Nisan 2005.
APA AYLAZ R, GÜNEŞ G, UZUN Ö, ÜNAL S (2014). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(5), 183 - 189.
Chicago AYLAZ Rukuye,GÜNEŞ Gülsen,UZUN Özge,ÜNAL Süheyla Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 23, no.5 (2014): 183 - 189.
MLA AYLAZ Rukuye,GÜNEŞ Gülsen,UZUN Özge,ÜNAL Süheyla Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.23, no.5, 2014, ss.183 - 189.
AMA AYLAZ R,GÜNEŞ G,UZUN Ö,ÜNAL S Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2014; 23(5): 183 - 189.
Vancouver AYLAZ R,GÜNEŞ G,UZUN Ö,ÜNAL S Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2014; 23(5): 183 - 189.
IEEE AYLAZ R,GÜNEŞ G,UZUN Ö,ÜNAL S "Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri." STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23, ss.183 - 189, 2014.
ISNAD AYLAZ, Rukuye vd. "Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri". STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 23/5 (2014), 183-189.