Yıl: 2013 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 95 - 114 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi

Öz:
Üçüncü parti lojistik (3PL), firmanın lojistik faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını dışarıdan yabancı firmalar tarafından yerine getirilmesini kapsamaktadır. Günümüzde küresel rekabet ortamında 3PL firmanın doğru olarak seçilmesi, işletmenin rekabet gücü üzerinde ciddi etki yapmaktadır. Bu durumda; işletmeler için etkin ve uygulanabilir bir modelle en uygun 3PL firma seçimi çok önemli olmaktadır. Bu çalışmada bir işletme için en uygun 3PL firma seçimi karar modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde, nicel ve nitel verileri sürece katan ve sonucu etkileyen faktörler arasındaki bağımlılığı dikkate alan çok ölçütlü karar verme tekniklerinden olan analitik ağ süreci (AAS) yöntemi kullanılmıştır. Karar modelinin ağ yapısı ve kullanılan faktörler, uluslararası indeksli dergilerde, konferanslarda ve sempozyumlarda yayımlanan çalışmalar incelenerek ve sahasında uzman kişilerin görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Önerilen model bir işletmede başarı ile uygulanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri İktisat İşletme Finans

-

Öz:
The third part logistic (3PL) includes some certain parts or whole of the firm s logistic activities performed by the outsider companies. Today, in the global competitive environment, selecting the appropriate 3PL firm has a significiant effect upon the competitive capacity of the firm. In this case; selecting the optimum 3PL firm with an effective and applicable model is very important for the bussiness firms.. In this study, an appropriate 3PL firm-choosing model was developed. In this model we applied the analytic network process (ANP) which is one of the multiple-criteria desicion making methods which considers the dependencies between the material factors and includes the quantitive and qualitative datas into the process. The network topology of the desicion making model and used factors were assigned by reviewing and considering the articles published in international indexed journals and the views of the experts in their fields. This proposed model was applied in a bussiness firm successfully.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agarwal, A. ve Shankar, R. (2003), “On-line trust building in e-enabled supply chain”, Supply Chain Management: An International Journal, 8(4), ss.324-334.
 • Aguezzoul, A., Rabenasolo, B. ve Jolly-Desodt, A. M. (2006), “Multicriteria decision aid tool for third-party logistics providers’ selection”, International Conference on Service Systems and Service Management, Troyes, France, ss.912–916.
 • Araz, C., Özfırat, P. M. ve Özkarahan, I. (2007), “An integrated multicriteria decision-making methodology for outsourcing management”, Computer and Operations Research, 34(12), ss.3738–3756.
 • Ashenbaum, B., Maltz, A. ve Rabinovich, E. (2005), “Studies of Trends in Third-Party Logistics Usage: What Can We Conclude?”, Transportation Journal, 44(3), ss. 44.
 • Atmaca, E. ve Başar, H. B. (2012), “Evaluation of power plants in Turkey using Analytic Network Process (ANP)”, Energy, 44(1), ss.555-563.
 • Azadi, M.ve Saen, R. F. (2011), “A new chance-constrained data envelopment analysis for selecting third-party reverse logistics providers in the existence of dual-role factors”, Expert Systems with Applications, 38, ss.12231–12236.
 • Balaban, Y. ve Baki, B. (2010), “Analitik ağ süreci yaklaşımıyla en uygun katı atık bertaraf sisteminin belirlenmesi: Trabzon ili örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), ss.183-193.
 • Bhatti, R. S., Kumar, P. ve Kumar, D. (2010), “A Fuzzy AHP model for 3PL selection in Lead Logistics Provider scenarios”, Enterprise Information Systems and Implementing IT Infrastructures: Challenges and Issues, ss.261-277.
 • Bobylev, N. (2011), “Comparative analysis of environmental impacts of selected underground construction technologies using the analytic network process”, Automation in Construction, 20(8), ss.1030-040.
 • Bottani, E. ve Rizzi, A. (2006), “A Fuzzy TOPSIS Methodology to Support Outsourcing of Logistic Services”, Supply Chain Management: An International Journal, 11(4), ss.294-308.
 • Cao, J., Cao, G. ve Wang, W. (2007a), “A hybrid MCMD integrated borda function and gray rational analysis for 3PL selection”, Grey Systems and Intelligent Services, IEEE International Conference on, ss.215-220.
 • Cao, J., Wang, W. ve Cao, G. (2007b), “Integration of the Social Welfare Function and TOPSIS Algorithm for 3PL Selection” , Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Fourth International Conference on, ss.596-600.
 • Cheng, Eddie. W. L. ve Li, H. (2005), “Analytic Network Process Applied to Project Selection”, Journal of Construction Engineernig and Managment, 131, ss.459-466.
 • Cheng, Eddie. W. L., Li, H. ve Yu, L. (2005), “The analytic network process (ANP) approach to location selection”, Construction Innovation, 5, ss.83-97.
 • Çakır, E., Tozan, H. ve Vayvay, Ö. (2009), “A method for selecting third party logisticservice provider using fuzzy AHP”, Journal of Naval Science and Engineering, 5(3), ss.38-5.
 • Çelebi, D., Bayraktar, D. ve Bingöl, L. (2010), “Analytical Network Process for logistics management: A case study in a small electronic appliances manufacturer “, Computers & Industrial Engineering, 58, ss.432–441.
 • Dağdeviren, M., Dönmez, N. ve Kurt, M. (2006), “Bir işletmede tedarikçi değerlendirme süreci için yeni bir model tasarımı ve uygulaması”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 21(2), ss.247-255.
 • Dyer, Robert F. ve Ernes,t H. Forman, (1992), “Group decision support with the analytic hierarchy process”, Decision Support Systems, 8(2), ss.99-124.
 • Ecer, F. ve Dündar, S. (2009), “Analitik ağ süreci yöntemiyle cep telefonu seçimi”, Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fak. Der., 10(2), ss.153-168.
 • Efendiğil, T., Önüt, S. ve Kongar, K. (2008), “A holistic approach for selecting a third-party reverse logistics provider in the presence of vagueness”, Computers & Industrial Engineering, 54, ss.269–287.
 • Fu, K., Xu, J., Zhang, Q., ve Miao, Z. (2010), “An AHP-based Decision Support Model for 3PL Evaluation”, IEEE, Service Systems and Service Management (ICSSSM), 7th International Conference on, ss.1-6.
 • Gencer, C. ve Gürpınar, D. (2007), “Analytic network process in supplier selection: A case study in an electronic firm”, Applied Mathematical Modelling, 31(11), ss.2475-2486.
 • Govindan, K., Grigore, M. C. ve Kannan, D. (2010), “Ranking of third party logistics provider using fuzzy Electre II”, Computers and Industrial Engineering (CIE) 40th International Conference on, ss.1-5.
 • Guoyi, X. ve Xiaohua, C. (2011), “Research on the third party logistics supplier selection evaluation based on AHP and entropy”, Mechatronic Science, Electric Engineering and Computer (MEC), International Conference on, ss.788-792.
 • Hsu, H. W., Chen, L. T., Hu, A. H. ve Chang Y. M. (2012), “Site selection for carbon dioxide geological storage using analytic network process”, Separation and Purification Technology, 94, ss.146-153
 • Huo, H. ve Wei, Z. (2008), “Selection of third party logistics providers based on modified grey multi-hierarchical evaluation method”, Control and Decision Conference, ss.2363 – 2368.
 • Işıklar, G., Alptekin, E. ve Büyükozan, G. (2007), “Application of a hybrid intelligent decision support model in logistics outsourcing” , Computers & Operations Research, 34, ss.3701–3714.
 • Jharkharia, S. ve Shankar, R. (2007), “Selection of logistics service provider: An analytic network Process (ANP) approach”, International Journal of Management Science, 35, ss.274 – 289.
 • Kumar, M., Vrat, P. ve Shankar, R. (2006), “A multi-objective 3PL allocation problem for fish distribution”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 36(9), ss.702-715.
 • Lang, T. M., Chiang, J. H.ve Lan, L.W. (2009), “Selection of optimal supplier in supply chain management strategy with analytic network process and choquet integral”, Computers & Industrial Engineering, 57, ss.330–340
 • Lin, C. T., Chen, C. B. ve Ting, Y. C. (2011) “An ERP model for supplier selection in electronics industry”, Expert Systems with Applications, 38, ss.1760–1765.
 • Liou J. J. H. ve Chuang, Y. T. (2010), “Developing a hybrid multi-criteria model for selection of outsourcing providers”, Expert Systems with Applications, 37, S.3755–3761.
 • Meade, L. ve Sarkis, J. (2002) “A conceptual model for selecting and evaluating third-party reverse logistics providers”, Supply Chain Management: An International Journal, 7(5), ss.283-295.
 • Meade, L. ve Sarkis, J. (1999), “Analyzing organizational project alternatives for agile manufacturing processes: an analytical network approach”, International Journal of Production Research, 37(2), ss.241-261.
 • Min, H. ve Joo, S. J. (2006), “Benchmarking the operational efficiency of third party logistics using data envelopment Analysis”, Supply Chain Management, 11(3), ss.259–265.
 • Qureshi, M. N., Kumar, D. ve Kumar, P. (2007), “Selection of Potential 3PL Services Providers using TOPSIS with Interval Data”, Industrial Engineering and Engineering Management, IEEE International Conference on, ss.1512-1516.
 • Qureshi, M. N., Kumar, P. ve Kumar, D. (2008), “3PL Evaluation and Selection Under a Fuzzy Environment: A Case Study”, The Icfai Journal of Supply Chain Management, 5(1).
 • Ravi, V. (2012), “Selection of third-party reverse logistics providers for End-of-Life computers using TOPSIS-AHP based approach”, International Journal of Logistics Systems and Management, 11(1), ss.24-37.
 • Saaty, Thomas L. (1994), Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With The Analytical Hierarchy Process, RWS Publ. Pittsburg.
 • Saaty, Thomas L. (1996), The ANP for Decision Making with Dependence and Feedback, RWS Publications, USA.
 • Saaty, Thomas L. (1999), The Analytic Hierarchy Process for Decision Making, Kobe, Japan.
 • Saaty, T. L. (2001), Decision Making with Dependence and Feedback, The Analytic Network Process, RWS Publications, 2nd Edition, Pittsburgh:USA.
 • Sarkis, J. (1998), “Evaluating environmentally conscious business practices”, European Journal of Operational Research, 107, ss.159-174.
 • Sarkis J. ve Talluri, S. (2002), “A model for strategic supplier selection”, Journal of Supply Chain Management, 38(1), ss.18–28.
 • Soh, S. H. (2010), “A decision model for evaluating third-party Logistics providers using fuzzy analytic hierarchy Process”, African Journal of Business Management, 4(3), ss.339-349.
 • Sun, C., Pan, Y. ve Bi, R. (2010), “Study on third-party logistics service provider selection evaluation indices system based on analytic network process with BOCR” , Logistics Systems and Intelligent Management, International Conference on, ss.1013–1017.
 • Tam, Maggie C. Y. ve Tummala V. M. Rao (2001), “An Application of The AHP in Vendor Selection of a Telecommunications System”, The International Journal of Management Science, 29, ss.171-182
 • Tang, Q. ve Xie, F. (2008), “A holistic selecting Third-Party Logistics providers in Fourth-Party Logistics”, Proceedings of the Seventh International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Kunming, ss.1653-1668.
 • Thakkar, J., Deshmukh, S. G., Gupta, A. D. ve Shankar, R. (2005), “A hybrid approach using interpretive structural modelling (ISM) and analytic network process (ANP)”, Supply Chain Management: an International Journal, 6(1), ss.32-46.
 • Vijayvargiya, A. ve Dey, A. K. (2010), "An analytical approach for selection of a logistics provider", Management Decision, 48(3), ss.403 – 418.
 • Yan, J. Y., Chaudhry, P. E. ve Chaudhry, S. S. (2003), “A model of a decision support system based on case-based reasoning for third-party logistics evaluation”, Expert Systems, The International Journal of Knowledge Engineering and Neural Networks, 20(4), ss.196-207.
 • Sheng, X. H., Yang, W. P., Chen, L. H. ve Yang, H. Y. (2012), “Research on the Choice of the Third-Party Reverse Logistics Enterprise Based on the Method of AHP and Goal Programming”, Advanced Materials Research, 452-453, ss.581-585.
 • Wang, D., Guo W. ve Chen, K. (2008), “A Method of Third-Party Logistics Providers Selection and Transportation Assignments with FAHP and GP”, IEEE, Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 4th International Conference on, ss.1-4.
 • Wong, J. T. (2012), “DSS for 3PL provider selection in global supply chain: combining the multi-objective optimization model with experts’ opinions”, Journal of Intelligent Manufacturing, 23(3), ss.599-614.
 • Ye B. ve Liu, Y. (2011), “Research on selection of third party logistics enterprise based on goal programming”, Business and E -Government (ICEE), International Conference on, ss.1-4.
 • Yüksel, İ. ve Dağdeviren, M. (2007), “Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm”, Information Sciences, 177(16), ss.3364- 3382.
 • Zhang, H., Zhang, G. ve Zhou, B. (2007), “Research on Selection of the Third- Party Logistics Service Providers”, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 251, ss.211-221.
 • Zhang, H., Li, X., ve Liu, W. (2006), “An AHP/DEA Methodology for 3PL Vendor Selection in 4PL”, Computer Supported Cooperative Work in Design II 2005, Lecture Notes in Computer Science, 3865, 646-655.
APA ÖZBEK A (2013). Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. , 95 - 114.
Chicago ÖZBEK AŞIR Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. (2013): 95 - 114.
MLA ÖZBEK AŞIR Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. , 2013, ss.95 - 114.
AMA ÖZBEK A Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. . 2013; 95 - 114.
Vancouver ÖZBEK A Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. . 2013; 95 - 114.
IEEE ÖZBEK A "Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi." , ss.95 - 114, 2013.
ISNAD ÖZBEK, AŞIR. "Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi". (2013), 95-114.
APA ÖZBEK A (2013). Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 95 - 114.
Chicago ÖZBEK AŞIR Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27, no.1 (2013): 95 - 114.
MLA ÖZBEK AŞIR Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.1, 2013, ss.95 - 114.
AMA ÖZBEK A Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 27(1): 95 - 114.
Vancouver ÖZBEK A Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 27(1): 95 - 114.
IEEE ÖZBEK A "Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27, ss.95 - 114, 2013.
ISNAD ÖZBEK, AŞIR. "Analitik ağ süreci yaklaşımıyla üçüncü parti lojistik (3PL) firma seçimi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27/1 (2013), 95-114.