Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 71 Sayfa Aralığı: 197 - 208 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı

Öz:
Alevilik inancında birey “can” olarak değerlendirilir ve her iki cinse eşit mesafede bir anlayışa sahiptir. Hacı Bektaş Velî, kadınların erkeklere kıyasla eksik varlıklar olarak değerlendirilmesini eleştirmiş ve inancın özüne insanı yerleştirmiştir. Alevilikte önemli bir yere sahip olan kadın, erkekten ayrılmaz. Her birey, yaptığı hizmetlerle ve bilgisine göre değerlendirilir. Bu nedenle, kadın hizmetlerine göre erkekten daha üstün bir konumda olabilir. Ailenin sembolü olan ocağın devamının sağlanması ve korunması görevi kadına verilmiştir. Eski Türklerde otağın sahibi, Alevilikte ise ocağın sahibi kadındır. Eski Türk kültüründe kadına verilen değer, birçok kültür izlerini barındıran Alevi ve Bektaşi inancında aynen devam etmiştir. Bu denli değer verilen kadın, Cumhuriyet dönemi Türk romanında farklı şekillerde yansıtılmıştır. Romanlarımızda Alevî kadın kimliği ile tanıtılan kadın karakterler kimi romanlarda olumlu yönleriyle ön plana çıkarken kimi romanlarda da toplumda ezilen veya istenmeyen kişiler olarak tanıtılmıştır. Bu makalede, öncelikle Alevilikte ve Bektaşilikte kadına verilen değer ve önem belirtilmiş, daha sonra Alevi-Bektaşi kadın algısının Cumhuriyet dönemi romanlarımızda ele alınışı ile ilgili bir değerlendirme yapmak amacıyla yedi roman incelenmiştir. Bu romanlar çerçevesinde Alevi-Bektaşi kadın algısı ve bu algının yansıtılış biçimi üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Kültürel Çalışmalar Beşeri Bilimler Kadın Araştırmaları Sanat

Perceptıon of Alevi and Bektashi women in Turkish novel

Öz:
According to Alevite belief, every individual is considered as a “soul”. It is of equal distance to both genders. Hacı Bektaş Velî has criticized the nomination of the women as incomplete creatures compared to the men and he placed the human-being to the center of the belief system. The women is not different from men in the stove tradition that has a special place in Alevite and Bektashi beliefs. Every individual is evaluated according to his/her services and knowledge. As a result, women may occupy higher positions depending on the services they render to the society. The duty of ensuring the continuation and protecting the stove, which is the symbol of the family is given to women. In ancient Turks society, the women are owner of the otağ where as they are owners of stove in Alevite and Bektashi beliefs. Woman which was valued so much is being reflected in different ways in Turkish novel during Rebublican period. The women characters which has been introduced as Alevi identity were put to the fore with good qualities in some novels while they were introduced as person downtrodden or not wanted in others. In this article, first the importance and the value given to women in Alevite and Bektashi beliefs are highlighted, then the perception of Alevite and Bektashi women and reflections are emphasized within the framework of seven novels which are stud- ied in order to make an assessment about the way Alevite and Bektashi women are perceived in Rebuplican period novels.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Kültürel Çalışmalar Beşeri Bilimler Kadın Araştırmaları Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AHMET, H. (1338/1922), Yakup Kadri Nur Baba Münasebetiyle, Akşam, nr. 1305.
 • ARSLAN, A. (2002). Serçe. Mart, 1. Basım. İstanbul: Berfin Yayınları.
 • ARSLANOĞLU, İ. (2011). Alevilikte temel inanç unsurları ve pratikler. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 20: 33-134.
 • AYTAŞ, G. (1999). Bektaşî Kız adlı roman hakkında bazı tespitler. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Güz, 11: 53-60.
 • BAHADIR, İ. (2004). Alevi-Bektaşî inancına göre kadın. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 32: 13-28.
 • BAHADIR, İ. (2005). Alevi ve Sünni tekkelerinde kadın dervişler. İstanbul: Su Yay.
 • BALEL, M. (1981). Peygamber Çiçeği, Yazko Edebiyat.
 • BANOĞLU, N. A. (1945). Bektaşî Kız. İstanbul:Vakit Matbaası.
 • BARKAN, Ö. L. (1942). Kolonizatör Türk dervişleri. Vakıflar Dergisi. 2: 322-365.
 • BAŞ, E. (2011). Ahmed Yesevî’nin Bektaşîlik, Alevîlik üzerindeki etkileri ve Osmanlı dini hayatındaki izleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52 (2): 21-53.
 • BENER, E. (1994). Elif’in öyküsü. Ankara: Bilgi Kitabevi.
 • DURAN, H. (2004). Burla Hatun’dan Terken Hatun’a. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 32: 79-89.
 • ERGİN, M. (1989). Dede Korkut kitabı I. giriş-metin-faksimile. Ankara.
 • ERÖZ, M. (1990). Türkiye’de Alevîlik ve Bektaşilik. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını.
 • FIĞLALI, E. R. (1990). Türkiye’de Alevilik- Bektaşilik. Ankara: Selçuk Yayınları.
 • GARİPER, C.,- KÜÇÜKCOŞKUN, Y. (1999). Dionizyak coşkunun ihtişam ve sefaleti: Yakup Kadri’nin Nur Baba romanına psikanalitik bir yaklaşım. İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • IŞINSU, E. (2008). Hacı Bektaş-ı Velî, Ankara: TDV Yay. 2. Baskı.
 • İLERİ, S. (1990). Nur Baba’da elem ve ihtiras. Argos, nr. 20, Nisan, 64-68.
 • KARAOSMANOĞLU, Y. K. (1922). Nur Baba. İstanbul: Akşam Matbaası.
 • KARAOSMANOĞLU, Y. K. (1985). Nur Baba (Baskıya Hazırlayan: Atilla Özkırımlı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • KÖPRÜLÜ, M. F. (1984). Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • KÖPRÜLÜ, M. F. (1981). Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu. İstanbul.
 • KUDRET, C. (1977). Türk edebiyatında hikâye ve roman II. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • ÖGEL, B. (2002). Türk mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar). 2.b., II. Cilt, Ankara: TTK Yayınları.
 • ÖZMEN, İ. (1998). Alevi Bektaşi şiirleri antolojisi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
 • SHANKLAND, D. (2003). Alevis in Turkey. The emergence of secular Islamic tradition. Rout- ledge: London.
 • UYANIK, Z. (2004). Alevîlik, Alevîler ve kadın. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 32: 29-35.
 • VARHOFF, K. (1999). Söylemde ve hayatta Alevî kadına kısa bir bakış. Tarihî ve kültürel boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler Bektaşîler. İstanbul: Nusayrîler Ensar Neşriyat.
 • YÖRÜKAN, Y. Z. (1998). Anadolu’da Aleviler ve tahtacılar. (Yay. Haz. T. Yörükan). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
APA USLU ÜSTTEN A (2014). Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. , 197 - 208.
Chicago USLU ÜSTTEN ALIYE Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. (2014): 197 - 208.
MLA USLU ÜSTTEN ALIYE Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. , 2014, ss.197 - 208.
AMA USLU ÜSTTEN A Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. . 2014; 197 - 208.
Vancouver USLU ÜSTTEN A Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. . 2014; 197 - 208.
IEEE USLU ÜSTTEN A "Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı." , ss.197 - 208, 2014.
ISNAD USLU ÜSTTEN, ALIYE. "Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı". (2014), 197-208.
APA USLU ÜSTTEN A (2014). Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 0(71), 197 - 208.
Chicago USLU ÜSTTEN ALIYE Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 0, no.71 (2014): 197 - 208.
MLA USLU ÜSTTEN ALIYE Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, vol.0, no.71, 2014, ss.197 - 208.
AMA USLU ÜSTTEN A Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. 2014; 0(71): 197 - 208.
Vancouver USLU ÜSTTEN A Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. 2014; 0(71): 197 - 208.
IEEE USLU ÜSTTEN A "Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı." Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 0, ss.197 - 208, 2014.
ISNAD USLU ÜSTTEN, ALIYE. "Türk romanında Alevi ve Bektaşi kadın algısı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 71 (2014), 197-208.