Yıl: 2013 Cilt: 27 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 110 - 130 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama

Öz:
Bankaların mali sektördeki aracılık hizmetleri ve ülke ekonomisinin kalkınmasındaki aktif rolü önemlidir. Finans sektöründe artan rekabet, bankaları daha çok pazar arayışına sürüklemiştir. Yapılan çalışmada Borsa İstanbul (BIST)te işlem gören on bir mevduat bankasının 2007-2011 yıllarındaki verimlilik ölçümü toplam faktör verimliliği analizlerine olanak veren Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Yöntemi kullanılarak yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada girdi seti olarak mevduat, özsermaye, faiz giderleri; çıktı seti olarak net kar ve faiz gelirleri değişkenleri kullanılmıştır.Çalışma sonucunda mevduat bankaları içerisinde ele alınan tüm yıllarda etkinlik düzeylerine göre 1,000 düzeyi ile banka7 (KB7) birinci sırada, 0,997 skoru ile banka9 (KB9) ikinci, ve 0,989 düzeyi ile banka2 (KB2) üçüncü sırada yer almaktadır. Bunun yanında banka9 (KB9), banka3 (KB3) ve banka11 (KB11)in Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişimde (TFVD) artış; diğer bankalarda ise azalış görülmüştür. Dönemler itibariyle Malmquist TFVD endeksi 2008-2009 döneminde artış, diğer dönemlerde bir azalma göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Measuring total factor productivity with the Malmquist Index and Data Envelopment Analysis (DEA : An application in deposit banks listed in BIST

Öz:
It is known that banks play a significant role in terms of the financial intermediation and economic growth. Increasing competition has steered banks into providing service in numerous markets. In this study, we deal with the problem of measuring the efficiency and the total factor productivity of the listed deposit banks between 2007-2011 periods and Malmquist Index Method has been applied for measuring efficiency. Deposit, equity capital and interest expenses have been used as input variables. As for the net profit and interest income have been used as output variables. As a result of the study; seventh decision unit has become first with the score of 1,000, ninth decision unit has become second with the score of 0,997 and second decision unit has become third with the score of 0,989. On the other hand, it has been observed that the total factor efficiency of ninth, eleventh and third decision units has increased and that the others efficiency has decreased. As of periods, Malmquist TFVD Index has showed increase between the years of 2008-2009, but then it has decreased.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AKYÜZ Y, YILDIZ F, KAYA Z (2013). Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. , 110 - 130.
Chicago AKYÜZ Yılmaz,YILDIZ Feyyaz,KAYA Zübeyde Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. (2013): 110 - 130.
MLA AKYÜZ Yılmaz,YILDIZ Feyyaz,KAYA Zübeyde Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. , 2013, ss.110 - 130.
AMA AKYÜZ Y,YILDIZ F,KAYA Z Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. . 2013; 110 - 130.
Vancouver AKYÜZ Y,YILDIZ F,KAYA Z Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. . 2013; 110 - 130.
IEEE AKYÜZ Y,YILDIZ F,KAYA Z "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama." , ss.110 - 130, 2013.
ISNAD AKYÜZ, Yılmaz vd. "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama". (2013), 110-130.
APA AKYÜZ Y, YILDIZ F, KAYA Z (2013). Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 110 - 130.
Chicago AKYÜZ Yılmaz,YILDIZ Feyyaz,KAYA Zübeyde Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27, no.4 (2013): 110 - 130.
MLA AKYÜZ Yılmaz,YILDIZ Feyyaz,KAYA Zübeyde Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.4, 2013, ss.110 - 130.
AMA AKYÜZ Y,YILDIZ F,KAYA Z Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 27(4): 110 - 130.
Vancouver AKYÜZ Y,YILDIZ F,KAYA Z Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 27(4): 110 - 130.
IEEE AKYÜZ Y,YILDIZ F,KAYA Z "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27, ss.110 - 130, 2013.
ISNAD AKYÜZ, Yılmaz vd. "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27/4 (2013), 110-130.