Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 5556 - 5582 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması

Öz:
Günümüzde iş görme şekillerinin ve araçlarınınmodern iş yaşamında değişmesi, bilgiekonomisinin ürettiği bilgi işçilerinin istihdamdaki tutumları ve beklentileri, örgütsel sosyalleşmeninyeniden güncellenerek tartışılması ve araştırılması açısından önem arz etmektedir. Örgütselsosyalleşme üzerine gelecekte yapılacak çalışmaların, yazında ihtiyaç duyulan kavramın düzey vesonuç ölçümlerinin sadeleştirilmesine yönelik olması beklenmektedir (Liang ve Hsieh, 2008:212). Buçalışma, bir işgören adayının, kariyer hedefleri doğrultusunda çalışmaya başlayacağı işyerinin tam birüyesi olma sürecini hızlandıran örgütsel sosyalleşme taktiklerini, mevcut yazından yola çıkarak ilgilifaktörlerle sentezlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda örgütsel sosyalleşmenin farklı çalışmalarda,görece farklı şekillerde ilişkilendirildiği kavramlardan bazıları da kavramın nomolojik ağ oluşumunadestek sağlamak üzere ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Organizational socialization: A literature review

Öz:
Today, because of the change in forms and tools of modern business life, the attitudes andexpectations of employment produced by the economy of knowledge workers, it s considered crucialfor the organizational socialization concept to get updated in order to be discussed and researched thoroughly. It s accepted that the future studies are in need of assesments which refine levels andoutcomes of socialization (Liang ve Hsieh, 2008: 212). In this study, the few studies complex resultsthat focus on socialization tactics within organizational socialization is examined. Furthermore, forproviding a support for the nomological network formation of the concept, some related contextualfactors in different researches that are related to organizational socialization is also discussed.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adkins, Cherly L. (1995), “Previous Work Experience and Organizational Socialization: A Longitudinal Examination”, Academy of Management Journal, Vol. 38, No: 3, s. 839-862.
 • Aguilera, Ruth V. - Dencker, John C. - Yalabik, Zeynep Y. (2006), “Institutions and Organizational Socialization: Integrating Employees in Cross-Border Mergers and Acquisitions”, Griffith, David A. - Cavusgil, Tamer S. - Hult, Tomas G. M. – Lewin, Arie Y. (Eds.), Emerging Research Frontiers International Business Studies, Vol. 2, s. 1-55.
 • Ahuja, Manju K.. - Galvin, John E. (2003), “Socialization in Virtual Groups”, Journal of Management, Vol. 29, No:2, s. 161-185.
 • Akbaba, Atilla (2002), “Örgütsel Kültür”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, s. 1-32, (Çev. Atilla Akbaba). Schein, Edgar, H. (1990), “Organizational Culture”, American Psychologist, Vol. 45, No: 2, s. 109-119.
 • Allen, Natalie J. - Meyer, John P. (1990a), “The measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization”, Journal of Occupational Psychology, No: 63, s. 1-18.
 • Allen, Natalie J. - Meyer, John P. (1990b): “Organizational Socialization Tactics: A Longitudinal Analysis of Links to Newcomers’ Commitment and Role Orientation”, Academy of Management Journal, Vol. 33, No:4,s. 847-858.
 • Allen, David G. (2006), “Do Organizational Socialization Tactics Influence Newcomer Embeddedness and Turnover?”, Journal of Management, Vol. 32, No: 2, s. 237-256.
 • Ashforth, Blake E. - Saks, Alan M. (1996), “Socialization Tactics: Longitudinal Effects on Newcomer Adjusment”, Academy of Management Journal, Vol. 39, No: 1, s. 149-178.
 • Ashforth, Blake E. - Saks, Alan M. - Lee, Raymond T. (1997), “On The Dimensionality of Jones’ (1986) Measures of Organizational Socialization Tactics”, International Journal of Selection and Assessment, Vol. 5, No: 4, s. 200-214.
 • Balcı, Ali (2003), “Örgütsel Sosyalleşme”, 2. Basım, Pegem Yayınları, Ankara.
 • Bauer, Talya N. - Green, Stephen G. (1998), “Testing The Combined Effects of Newcomer Information Seeking and Manager Behavior on Socialization”, Journal of Applied Psychology, Vol. 83, No: 1, s. 72- 83.
 • Bauer, Talya N. - Bodner, Todd - Erdoğan, Berrin - Truxillo, Donald M. - Tucker, Jennifer S. (2007), “Newcomer Adjustment During Organizational Socialization: A Meta-analytic Review of Antecedents, Outcomes, and Methods”, Journal of Applied Psychology, Vol. 92, No: 3, s. 707–721.
 • Berberoğlu, Güneş N. (1991), “İşletmelerde Organizasyon-Birey Bütünleşmesini Sağlayan Etkili Bir Uygulama: Kariyer Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, s. 135-153.
 • Buchanan II, Bruce. (1974), “Building Organizational Commitment: The Socializaiton of Managers in Work Organizations”, Administrative Science Quarterly, December 1, s. 533-546.
 • Cable, Daniel M. - Parsons, Charles K. (2001), “Socialization Tactics and Person-Organization Fit”, Personnel Psychology, Vol. 54, No: 1, s. 1-23.
 • Cassar, Vincent - Briner, Rob S. (2011), “The Relationship Between Psychological Contract Breach and Organizational Commitment: Exchange Imbalance as a Moderator of The Mediating Role of Violation”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 78, s. 283-289.
 • Chao Georgia T. - O’Leary-Kelly, Anne M. - Wolf, Samantha - Klein, Howard J. - Gardner, Philip D. (1994), “Organizational Socialization: Its Content and Consequences”, Journal of Applied Psychology, Vol. 79, No: 5, s. 730-743.
 • Chatman, Jennifer A. (1991), “Matching People and Organizaitons: Selection and Socialization in Public Accounting Firms”, Administrative Science Quarterly, Vol. 36, s. 459-484.
 • Chen, Jie - Eldridge, Derek (2010), “Organizational Socialization Tactics and Newcomer Adjustment in The Chinese Context: Preceived Organizational Support as Mediator”, Organisations in Development Working Papers, Vol. 1, s. 1-43.
 • Cooper-Thomas, Helena - Anderson, Neil (2002), “Newcomer Adjustment: The Relationship Between Organizational Socialization Tactics, Information Acquisition and Attitudes”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 75, s. 423-437.
 • Cooper-Thomas, Helena - Anderson, Neil (2005), “Organizational Socialization: A Field Study into Socialization Success and Rate”, International Journal of Selection and Assessment, Vol. 13, No: 2, s. 116-128.
 • Çalık, Cemal (2006), “Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Eğitimin Değişen Rolü ve Önemi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, s. 1-10.
 • Çalık, Temel (2003), “İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon)”, http:// www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2003_cilt1/sayi_2/163-178.PDF, 01.02.2013. Denison, Daniel R. (1997), “Corporate Culture and Organizational Effectiveness”, Denisonculture, Los Angeles, CA.
 • Earl, Joanne K. - Minbashian, Amirali - Sukijjakhamin, Aun - Bright, Jim, E. H. (2011), “Career Decision Status as a Predictor of Resignation Behavior Five Years Later”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 78, s. 248-252.
 • Feldman, Daniel C. (1976a), “A Contingency Theory of Socialization”, Administrative Science Quarterly, Vol. 21, s. 433-452.
 • Feldman, Daniel C. (1976b), “A Practical Program for Employee Socialization”, Organizational Dynamics, Autumn, s. 64-80.
 • Feldman, Daniel C. (1980), “A Socialization Process That Help New Recruits Succeed”, Hackman, J. R.- Lawler, E. E. - Porter, L.W. (Ed.). Perspectives on Behaviour in Organization, s. 170-178, Mc Graw-Hill Book Company.
 • Feldman, Daniel C. (1981), “The Multiple Socialization of Organization Members: A Longitudinal Study”, Academy of Management Proceeding, August 1, s. 380-384.
 • Feldman, Daniel C. - Bolino, Mark C. (1999), “The Impact of On-Site Mentoring on Expatriate Socialization: A Structural Equation Modelling Approach”, The International Joumal of Human Resource Management, Vol. 10, No: 1, s. 54-71.
 • Fisher, Cynthia D. (1986), Organizational Socialization: An Integrative Review. In Rowland K, Ferris G (Eds.), Research in Personnel and Human Resource Management, Vol. 4, s. 101-145, Greenwich, CT: JAl Press.
 • Flanagin, Andrew J. - Waldeck, Jennifer H. (2004), “Technology Use and Organizational Newcomer Socizlization”, Journal of Business Communication, Vol. 4, No: 2, s. 137-165.
 • Fogarty, Timothy J. (2000), “Socialization and Organizational Outcomes in Large Public Accounting Firms”, Journal of Managerial Issues, Vol.12, No: 1, s. 1-35.
 • Fogarty, Timothy J. - Dirsmith, Mark W. (2001), “Organizational Socialization as Instrument and Symbol: An Extended Instutional Theoy Perspective”, Human Resource Development Quarterly, Vol. 12, No: 3, s. 247-266.
 • Griffin, Andrea E. C. - Coella, Adrienne - Goparaju, Srikanth (2000), “Newcomer and Organizational Socialization Tactics: An Interactionist Perspective”, Human Resource Management Review, Vol. 10, No: 4, s. 453-474.
 • Gruman, Jannie A. - Saks, Allan M. - Zweig, David I. (2006), “Organizational Socialization Tactics and Newcomer Proactive Behaviors: An Integrative Study”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 69, s. 90- 104.
 • Heck, Ronald H. (1995), “Organizational and Professional Socialization: Its Impact on The Performance of New Administrators”, The Urban Review, Vol. 27, No: 1, s. 31-49.
 • Jokisaari, Markku – Nurmi, Jari-Erik E. (2009), “Change in Newcomers’ Supervisor Support and Socialization Outcomes After Organizational Entry”, Academy of Management Journal, Vol. 52, No: 3, s. 537-544.
 • Jones, Gareth R. (1986), “Socialization Tactics Self-Efficacy and Newcomers’ Adjustments to Organizations”, The Academy of Journal, Vol. 29, No: 2, s. 262-279.
 • Kammeyer-Mueller, John D. - Livingston, Beth A. - Liao, Hui (2011), “Percived Similarity, Proactive Adjustment and Organizational Socialization”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 78, s. 225-236.
 • Kartal, Sadık (2008), “Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Sosyalleşmelerinde İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Katkıları ve İki Örnek Olay”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, s. 75-88.
 • Kim Tae-Yeol - Cable, Daniel M. - Kim, Sang-Pyo (2005), “Socialization Tactics, Employee Proactivity, and Person-Organization Fit”, Journal of Applied Psychology, Vol. 90, No: 2, s. 232-241.
 • King, Ruth C. - Xia, Weidong - Quick, James C. - Sethi, Vikram (2005), “Socialization and Organizational Outcomes of Information Technology Professionals”, Career Development International, Vol. 10, No: 1, s. 26-51.
 • Klein, Howard J. - Weaver, Natasha A. (2000), “The Effectiveness of An Organizaitonal-Level Orientation Training Program in The Socialization of New Hires”, Personnel Psychology, Vol. 53, s. 47- 66.
 • Korte, Russel F. (2009), “How Newcomers Learn Social Norms of An Organizaiton: A Case Study ofTthe Socialization of Newly Hired Engineers”, Human Resource Develpment Quartely, Vol. 20, No: 3, s. 285-306.
 • Lee, Thomas W. - Ashford, Susan J. - Walsh, James P. – Mowday, Rishard T. (1992), “Commitment Propensity, Organizational Commitment and Voluntary Turnover: A Longitudinal Study of Organizational Entry Processes”, Journal of Management, Vol.18, No: 1, s. 15-32.
 • Liang, Su-Chiun - Hsieh, An-Teien (2008), “The Role of Organizaitonal Socialization in Burnout: A Taiwanese Example”, Social Behavior and Personality, Vol. 36, No:2, s. 197-216
 • Louis, Meryl R. - Posner, Barry Z. - Powell, Garry N. (1983), “The Availability and Helpfulness of Socialization Practices”, Personnel Psychology, Vol. 36, s. 857-866.
 • Major, Debra A. - Kozlowski, Steve W. J. - Chao, Georgia T. - Gardner, Philip. D. (1995), “A Longitudinal Investigation of Newcomer Expectations, Early Socialization Outcomes, and The Moderating Effect of Role Development Factors”, Journal of Applied Psychology, Vol. 80, No: 3, s. 418-431.
 • McClaren, Nicholas - Adam, Stewart - Vocino, Andrea (2010), “Investigating Socialization, Work Related Norms, and The Ethical Perceptions of Marketing Practitioners”, Journal of Business Ethics, Vol. 96, s. 95-115.
 • Memduhoğlu, Hasan B. (2008), “Örgütsel Sosyalleşme ve Türk Eğitim Sisteminde Örgütsel Sosyalleşme Süreci”, Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: V, Sayı: II, s. 137-153.
 • Meyer, John P. - Bobocel, Ramona D. - Allen, Natalie J. (1991), “Development of Organizational Commitment During The First Year of Employment: A Longitudinal Study of Pre- and Post-Entry Influences”, Journal of Manegement, Vol. 17, No: 4, s. 717-733.
 • Meyer, John P. - Allen, Natalie J. (1991), “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Rewiew, Vol. 1, No: 1, s. 61-89.
 • Mitus, Jamie S. (2006), “Organizational Socialization From A Content Perspective and Its Effect on The Affective Commitment of Newly Hired Rehabilitation Counselors”, Journal of Rehabilitation, Vol. 72, No: 2, s. 12-20.
 • Moreland, Richard L. - Levine, John M. (2002), “Socialization and Trust in Work Groups”, Group Procesess & Intergroup Relations, Vol. 5, No: 3, s. 285-201.
 • Morrison, Elizabeth W. (1993), “Longitudinal Study of The Effects of Information Seeking on Newcomer Socializaiton”, Journal of Applied Psychology, Vol. 78, No: 2, s. 173-183.
 • Nelson, Debra L. (1987), “Organizational Socialization: A Stress Perspective”, Journal of Occupational Behavior, Vol. 8, s. 311-324.
 • Nelson, Debra L. - Quick, James A. C. (1991), “Social Support and Newcomer Adjustment in Organizations: Attachment Theory at Work?”, Journal of Organizaitonal Behavior, Vol. 12, s. 543-554.
 • Nicholson, Nigel (1998), “The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior”, The Blackwell Business Publishers Inc., USA.
 • Ostroff, Cheri - Kozlowski, Steve W. J. (1992), “Organizational Socialization as A Learning Process: The Role of Information Acquisition”, Personnel Psyhology, Vol. 45, No: 4, s.849-874.
 • Pan, Wen - Sun, Li-Yun - Chow, Irene Hau. S. (2011) “The Impact of Supervisory Mentoring on Personal Learning and Career Outcomes: The Dual Moderating Effect of Self-Efficacy”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 78, s. 264-273.
 • Peterson, Mark F. - Ruiz-Quintanilla, Antonio S. (2003), “Cultural Socialization as A Source of Intrinsic Work Motivation”, Group & Organization Management, Vol. 28, No: 2, s. 188-216.
 • Reichers, Arnon E. (1987), “An Interactionist Perspective on Newcomer Socialization Rates”, Academy of Management Review, Vol. 12, No: 2, s. 278-287.
 • Saeed, Tahir - Abu Mansor, Nur Naha - Siddique, Samera - Anis-Ul-Hag, M. - Ishaq, Hafiz M. (2012), “Organizational Socialization: Individual and Organizational Consequences”, International Journal of Academic Research, Vol. 4, No: 3, s. 96-101.
 • Saks, Alan M. (1995), “Longitudinal Field Investigation of The Moderating and Mediating Effects of Self-Efficacy on The Relationship Between Training and Newcomer Adjustment”, Journal of Applied Psychology, Vol.80, s. 211–225.
 • Saks, Alan M. - Ashforth, Blake E. (1997a), “Organizational Socialization: Making Sense of the Past and Present as A Prologue for The Future”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 51, s. 234-279.
 • Saks, Alan M. - Ashforth, Blake E. (1997b), “A Longitudinal Investigation of The Relationships Between Job Information Sources, Applicant Perceptions of Fit and Work Outcomes”, Personnel Psychology, Vol. 50, s. 395-426.
 • Salavati, Adel - Ahmadi, Freyedon - Shikhesmaeili, Saman - Mirzaei, Maryam (2011), “Effects of Organizational Socializaiton (OS) on Organizaitonal Citizenship Behavior (OCB)”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research Business, Vol. 3, No: 5, s. 395-410.
 • Schein, Edgar H. (1968), “Organizational Socialization and The Profession of Management”, Industrial of Management Review, Vol. 9, s. 1-16.
 • Schein, Edgar H. (1970), “Occupation Socialization in The Professions: The Case of Role Innovation”, Carnegie Commission Project on the Form and Timing of Higher Education, Research Report Number 2, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.
 • Schein, Edgar H. (1988), “Organizational Culture”, MIT Sloan working paper, s. 1-50.
 • Schein, Edgar H. (2004), “Organizational Culture and Leadership”, 3. Edition, , Jossey-Bass, San Francisco.
 • Settoon, Randall P. - Adkins, Cheryl L. (1997), “Newcomer Socialization: The Role of Supervisors, Coworkers, Friends and Family Members”, Journal of Buiseness and Psychology, Vol. 11, No: 4, s. 507- 516.
 • Slaughter , Jerel E. - Zickar Michael J. (2006), “A New Look at The Role of Insiders in The Newcomer Socialization Process”, Group & Organization Management, Vol. 31, No: 2, s. 264-290.
 • Taormina, Robert J. (2004), “Convergent Validation of Two Measures of Organizational Socialization”, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 15, No: 1, s. 76-94.
 • Taormina, Robert J. - Law, C. M. (2000), “Approaches to Preventing Burnout: The Effects of Personal Stres Management and Organizational Socialization”, Journal of Nursing Management, Vol. 8, s. 89–99.
 • Taormina, Robert J. (1994), “Organizational Socialization Inventory”, International Journal of Selection and Assessment, Vol. 2, No: 3, s. 133-144.
 • Tuttle, Monica (2002), “A Review and Crtique of Van Maanen and Schein’s “Toward A Theory of Organizaitonal Socialization” and Implications for Human Resource Develpment”, Human Resource Development Review, Vol. 1, s. 66-90.
 • Van Maanen, John (1976), “Breaking in: Socialization to Work”, In R. Dublin (Ed.), Handbook of Work Organizaiton and Society, s. 67-130, Rand Mc Nally , Chicago.
 • Van Maanen, John (1978), “People Processing: Strategies of Organizational Socialization”, Organizational Dynamics, Summer, s. 19-36.
 • Van Maanen, John - Schein, Edgar H. (1979), “Towards A Theory of Organizational Socialization”, MIT Sloan working paper, s. 1-89.
 • Wanberg, Connie R. - Kammeyer-Mueller John D. (2000), “Predictors and Outcomes of Proactivity in The Socialization Process”, Journal of Applied Psycholog, Vol. 85, No: 3, s. 373-38.
 • Wanous, John P. - Reichers, Arnon E. - Malik, S. D. (1984), “Organizational Socialization and Group Development: Toward An Integrative Perspective”, Academy of Management Review, Vol. 9, s. 670–683.
 • Warthon, Robert - Potter, Paula - Parry, Linda E. (2004), “Keeping The Faculty: Issues of Socialization, Justice, and Commitment to The Workplace”, Journal of Behavioral and Applied Management, Vol. 6, No: 1, s. 4-20.
 • Yang, Jen-Te (2008), “Effect of Newcomer Socialization and Organizaitonal Commitment, Job Satisfaction and Turnover Intention in The Hotel Industry”, The Service Industries Journal, Vol. 28, N
APA ARAZA A, ASLAN G, Bulut C (2013). Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. , 5556 - 5582.
Chicago ARAZA Aylin,ASLAN Gonca,Bulut Cagri Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. (2013): 5556 - 5582.
MLA ARAZA Aylin,ASLAN Gonca,Bulut Cagri Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. , 2013, ss.5556 - 5582.
AMA ARAZA A,ASLAN G,Bulut C Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. . 2013; 5556 - 5582.
Vancouver ARAZA A,ASLAN G,Bulut C Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. . 2013; 5556 - 5582.
IEEE ARAZA A,ASLAN G,Bulut C "Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması." , ss.5556 - 5582, 2013.
ISNAD ARAZA, Aylin vd. "Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması". (2013), 5556-5582.
APA ARAZA A, ASLAN G, Bulut C (2013). Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. Journal of Yasar University, 8(32), 5556 - 5582.
Chicago ARAZA Aylin,ASLAN Gonca,Bulut Cagri Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. Journal of Yasar University 8, no.32 (2013): 5556 - 5582.
MLA ARAZA Aylin,ASLAN Gonca,Bulut Cagri Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. Journal of Yasar University, vol.8, no.32, 2013, ss.5556 - 5582.
AMA ARAZA A,ASLAN G,Bulut C Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. Journal of Yasar University. 2013; 8(32): 5556 - 5582.
Vancouver ARAZA A,ASLAN G,Bulut C Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması. Journal of Yasar University. 2013; 8(32): 5556 - 5582.
IEEE ARAZA A,ASLAN G,Bulut C "Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması." Journal of Yasar University, 8, ss.5556 - 5582, 2013.
ISNAD ARAZA, Aylin vd. "Örgütsel sosyalleşme: Bir literatür taraması". Journal of Yasar University 8/32 (2013), 5556-5582.