Yıl: 2014 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 229 - 246 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi

Öz:
Bilgisayar destekli müzik eğitimine genel olarak bakıldığında müzik yazılım programlarının; beste yapma, nota okuma, dikte, müzik teorisi, kulak eğitimi, çalgı eğitimi, ritim çalışmaları, müzik sembolleri, dinleyerek müzik analizi yapma, yaratıcılık, dizi ve arpej çalışmaları vb. konuları ile ilgili müzik eğitiminde çeşitli uygulamalar yapmaya olanak sağladığı görülmektedir. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyano dersi için öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin farklı olması, ders içeriğine göre beklentiler, öğrencilerin eser ve eşlik çalımında seviyelerinin daha iyi düzeyde olması için bu problemlere bir çözüm üretme amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu araştırmada, dünyanın birçok yerinde kullanım alanı bulan bilişim teknolojisi donanımları ve bilgisayarlar için tasarlanmış müzik programlarının müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yer alan, bilgisayar dersini alan öğrencilerin ne kadar tanıyabildiği ve kullanılabilirliğini ölçmek ve öğretilerin piyano dersine sağladıklarını gözlemlemek amaçlanmıştır. Yapılan deneysel testlerle elde edilen bulgularda, araştırmanın piyano eğitimine teknoloji desteğinin katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Araştırmada müzik yazılımlarının öğrenciye; ritim algılama, ezgi algılama, nüans terimleri (hız, gürlük, senkop, uzatma bağı, staccato, legato vb.), eserin ritmik ve melodik boyutu, müziksel işitme ve yenileme gibi eser içerisinde yer alan müziksel ifade ve tekniklerde katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

The analysis of contrubitions of music softwares on the piano education

Öz:
When computer supported musical education is considered, it can be seen that music software programs give various opportunities such as setting the melody, reading the music, dictation, musical theory, ear education, instrument education, rhythm exercises, musical symbols, analysing melody by listening, creativeness, arpeggio and array performances. This education type has been set for the purpose of solving the problems of the piano lessons in institutions where music teachers are trained. It is basically used after the observation of the expectations according to the lesson contents, the deficiency of the students in performance and accompaniment, and the difference in the preparation level of the students. This study attempts to analyze information technology equipments, that are commonly used in many parts of the world, and computers in music programsused in music teacher training institutions, and the availability of music computer courses provided for piano lesson on recognition of students. Them results according to the experimental examinations have reflected that these computer courses provide contribution. The music softwares assist the students in practicing and perceiving the musical techniques and expressions of the musical work such as rhythm perception, melody perception, nuance expressions (syncope, staccato, legato, rest, speed etc.) the rhythmic and melodic dimension of the work, musical hearing and renewal positively.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Aktükün, B. (2003). “Müzikte ve Müzik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı” [Bildiri]. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu. Malatya: İnönü Üniversitesi.
  • Arapgirlioğlu, H. (2003). “Müzik Teknolojisi ve Yeni Yüzyılda Müzik Eğitimi” [Bildiri]. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003. (s.160-164). Malatya.
  • Başuğur, İ. D. (2009). “Müzik Eğitiminde İnteraktif Yazılımların Kullanımı”[Bildiri]. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül 2009. Samsun.
  • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (23. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  • Kızılkaya, N. (2011). “Müzik Sanatının Bilişim Yolculuğu”. Akademik Bilişim Konferansı, 2-4 Şubat 2011, Malatya: İnönü Üniversitesi, Erişim Tarihi: 18 Eylül 2012 http://ab.org.tr/ab11/bild iri/12.pdf.
  • Koç, A. (2004). “Günümüzde Bilgisayar Destekli Müzik Yazılımlarının Müzik Eğitimine Katkıları” [Bildiri]. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
  • Koldemir, S. (2008). Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Bilgisayar Destekli Müzik Eğitiminin Kullanılabilme Durumu. (Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi
  • Üçkardeş, F. (2006). İstatistik Testler Üzerine Bir Çalışma. (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş.
  • Yükseköğretim Kurulu, (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programları. Ankara.
  • Yüksel, A. L. (2004). Müzik Öğretmeni Adaylarının Pc Ortamı İçin Yazılmış Olan Müzik Programları ve Yazılımlarını Kullanmalarının Gerekliliği” [Bildiri]. 1924- 2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
APA Lehimler E, ŞENGÜL C (2014). Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. , 229 - 246.
Chicago Lehimler Eren,ŞENGÜL CENGİZ Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. (2014): 229 - 246.
MLA Lehimler Eren,ŞENGÜL CENGİZ Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. , 2014, ss.229 - 246.
AMA Lehimler E,ŞENGÜL C Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. . 2014; 229 - 246.
Vancouver Lehimler E,ŞENGÜL C Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. . 2014; 229 - 246.
IEEE Lehimler E,ŞENGÜL C "Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi." , ss.229 - 246, 2014.
ISNAD Lehimler, Eren - ŞENGÜL, CENGİZ. "Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi". (2014), 229-246.
APA Lehimler E, ŞENGÜL C (2014). Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 229 - 246.
Chicago Lehimler Eren,ŞENGÜL CENGİZ Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18, no.2 (2014): 229 - 246.
MLA Lehimler Eren,ŞENGÜL CENGİZ Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, 2014, ss.229 - 246.
AMA Lehimler E,ŞENGÜL C Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 18(2): 229 - 246.
Vancouver Lehimler E,ŞENGÜL C Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 18(2): 229 - 246.
IEEE Lehimler E,ŞENGÜL C "Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, ss.229 - 246, 2014.
ISNAD Lehimler, Eren - ŞENGÜL, CENGİZ. "Müzik yazılımlarının piyano eğitimine katkılarının incelenmesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18/2 (2014), 229-246.