Yıl: 2014 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 85 - 88 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü

Öz:
Kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonu birçok insanın ha- yatının kurtulmasına vesile olurken aynı zamanda ölümcül Graft-Versus-Host Hastalığına da sebep olabilmektedir. Ve- ricinin T-lenfositlerinin çoğalarak alıcının hedef organlarına ölümcül zararlar vermesiyle kendini gösteren bu hastalıktan korunmanın tek yöntemi kan ve kan bileşenlerinin X ve gama ışınları ile ışınlanmasıdır. Bu işlem ile verici T-lenfositlerinde DNA hasarı oluşturarak proliferasyonları önlenmiş olur. Ge- nel olarak kabul gören uygulama dozu 25-30 Gydir ve bu doz hücresel elemanların inaktivasyonu için yeterlidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Transfusion-dependent graft-versus-host disease: A role of blood ırradiation in its prevention

Öz:
The transfusion of blood and blood constituents saves lives of many people; however, it can induce fatal Graft-Versus-Host dis- ease. The only way to prevent this disease, which is characterized by an increase in the damage of donor s T-lymphocytes that tar- get organs of the receiver, is the radiation of the blood and blood constituents with X and gamma rays. With this process, DNA damage is formed in donor s T-lymphocytes and hence prolifera- tion is prevented. In general, the application dose of 25-30 Gy is well accepted and this dose is enough for the inactivation of the cellular elements.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1.Higgins MJ, Blackall DP. Transfusion-associated graft-ver- sus-host disease: a serious residual risk of blood transfu- sion. Curr Hematol Rep 2005;4(6):470-6.
  • 2.Appleton AL, Sviland L, Pearson AD, Wilkes J, Green MA, Malcolm AJ. Diagnostic features of transfusion associated graft versus host disease. J Clin Pathol 1994;47(6):541-6.
  • 3.Aoun E, Shamseddine A, Chehal A, Obeid M, Taher A. Transfusion-associated GVHD: 10 years’ experience at the American University of Beirut-Medical Center. Trans- fusion 2003;43(12):1672-6.
  • 4.Characterization of T-cell clones derived from peripheral blood lymphocytes of a patient with transfusion-asso- ciated graft-versus-host disease: Fas-mediated killing by CD4+ and CD8+ cytotoxic T-cell clones and tumor necrosis factor beta production by CD4+ T-cell clones. Blood 1997;89(4):1440-5.
  • 5.Warwick RM, Seghatchian MJ, Penny S, Vickers M, Harris CM, Stivala JF. Clinical and laboratory aspects of TA-GVHD with reference to perinatal patients and gamma-irradiat- ed red cell components. Transfus Sci 1995;16(2):115-9.
  • 6.Corash L, Lin L. Novel processes for inactivation of leu- kocytes to prevent transfusion-associated graft-versus- host disease. Bone Marrow Transplant 2004;33(1):1-7.
  • 7.Guidelines on gamma irradiation of blood components for the prevention of transfusion-associated graft-ver- sus-host disease. BCSH Blood Transfusion Task Force. Transfus Med 1996;6(3):261-71.
  • 8.Sharifi S, Dzik WH, Sadrzadeh SM. Human plasma and tirilazad mesylate protect stored human erythrocytes against the oxidative damage of gamma-irradiation. Transfus Med 2000;10(2):125-30.
APA ORUÇ A, GÜL KARABULUT Ş, MAYADAĞLI A (2014). Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. , 85 - 88.
Chicago ORUÇ AHMET FATİH,GÜL KARABULUT Şule,MAYADAĞLI ALPASLAN Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. (2014): 85 - 88.
MLA ORUÇ AHMET FATİH,GÜL KARABULUT Şule,MAYADAĞLI ALPASLAN Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. , 2014, ss.85 - 88.
AMA ORUÇ A,GÜL KARABULUT Ş,MAYADAĞLI A Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. . 2014; 85 - 88.
Vancouver ORUÇ A,GÜL KARABULUT Ş,MAYADAĞLI A Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. . 2014; 85 - 88.
IEEE ORUÇ A,GÜL KARABULUT Ş,MAYADAĞLI A "Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü." , ss.85 - 88, 2014.
ISNAD ORUÇ, AHMET FATİH vd. "Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü". (2014), 85-88.
APA ORUÇ A, GÜL KARABULUT Ş, MAYADAĞLI A (2014). Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 25(1), 85 - 88.
Chicago ORUÇ AHMET FATİH,GÜL KARABULUT Şule,MAYADAĞLI ALPASLAN Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 25, no.1 (2014): 85 - 88.
MLA ORUÇ AHMET FATİH,GÜL KARABULUT Şule,MAYADAĞLI ALPASLAN Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.25, no.1, 2014, ss.85 - 88.
AMA ORUÇ A,GÜL KARABULUT Ş,MAYADAĞLI A Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2014; 25(1): 85 - 88.
Vancouver ORUÇ A,GÜL KARABULUT Ş,MAYADAĞLI A Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2014; 25(1): 85 - 88.
IEEE ORUÇ A,GÜL KARABULUT Ş,MAYADAĞLI A "Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü." Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 25, ss.85 - 88, 2014.
ISNAD ORUÇ, AHMET FATİH vd. "Transfüzyona bağlı graft-versus-host hastalığı ve önlenmesinde kan ışınlamanın rolü". Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 25/1 (2014), 85-88.