Yıl: 2014 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 113 - 126 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı

Öz:
Bu çalışmada GSMH büyüme oranı, enflasyon oranı, cari işlemler dengesinin GSMH’ ye oranı gibi seçilmiş bazı makro ekonomik büyüklükler ile savunma harcamalarının GSMH’ ye oranı arasındaki ilişki Türkiye ve İsrail için 1980-2012 dönemi üzerinden ARDL sınır testi yaklaşımı ile araştırılmıştır. Türkiye için ilgili değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki mevcut olmamasına rağmen kısa dönemde savunma harcamalarından enflasyon oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. İsrail için kurulan ARDL modeli çerçevesinde söz konusu değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunmuş ve bu model altında kısa ve uzun dönem katsayıları tahmin edilmiştir. Analiz sonucunda, savunma harcamalarının GSMH içindeki payı %1 artırıldığında uzun dönemde ekonomik büyüme oranını yaklaşık olarak % 0.36 oranında azalırken, enflasyon oranını ise % 0.30 oranında artmaktadır. Savaş yıllarının etkisinin yakalanabilmesi için kukla değişken kullanılmıştır. Beklenildiği gibi savaş dönemlerinde savunma harcamalarının GSMH içindeki payı %270 artmıştır. Son olarak her iki ülke için savunma harcamaları ile cari işlemler hesabının GSMH’ ye oranı arasında ne kısa dönemde ne de uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

The impact of defence expenditures on selected macroeconomic variables: An ARDL bounds testing approach

Öz:
In this study, the relationship between some selected macro economic variables such as GDP growth rate, inflation rate, current account balance in the rate of GDP and defense expenditures as a rate of GDP were investigated using the ARDL bound testing approach for Turkey and Israel for the period of 1980-2012.Although long run relationships do not exist between the interested variables in the case of Turkey, uni-directional causality relation from defense expenditure to inflation rate in the short term was found. A co-integration relation was found for interested variables for Israel under the ARDL framework and both short term and long term coefficients were estimated under this model. The results imply that a 1% increase in the rate of defense expenditures in GDP will decrease growth rate by approximately 0.36% and increase inflation rate by 0.30% in the long run. A dummy variable was used to capture the war year effects on Israel. As expected, the rate of defense expenditures in GDP increased 270% in the war period. Finally, neither a short term nor long term significant statistical relationship was found between current account balance in GDP and defense ex- penditures for both country cases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Baek, E.G. (1991). Defense Spending and Economic Performance in the United States: Some Structural VAR Evidence. Defence and Peace Economic 2, 251–264.
 • Clemente, J., Montañes, A., & Reyes, M. (1998). Testing for a unit root in variables with a double change in the mean. Economics Letters, 59(2), 175-182.
 • Dritsakis, N. (2004). Defense spending and economic growth: an empirical investigation for Greece and Turkey. Journal of Policy Modeling, 26(2), 249-264.
 • Engle R. F., Granger C.W. J. (1987). Econometrica Vol.55, No.2, 241-276
 • Erdogdu, O. S. (2008). Political decisions, defense and growth. Defence and Peace Economics, 19(1), 27-35.
 • Fosu, A. ve Magnus F.J. (2006). Bounds Testing Approach to Cointegration: An Examination of Foreign Direct Investment Trade and Growth Relations- hips. American Journal of Applied Sciences 3(11), 2079-2085.
 • Görkem, H., & Serkan, Işık. (2008). Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomil Büyüme Arasındaki İlişki (1968-2006). Marmara Üniversitesi İİ BF Dergisi, 25(2), 405-424.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 424-438.
 • Haseeb, M., Bakar, N. A. A., Azam, M., Hassan, S., & Hartani, N. H. (2014). The Macroeconomic Impact of Defense Expenditure on Economic Growth of Pakistan: An Econometric Approach. Asian Social Science, 10(4), p203.
 • Hepsağ, A.(2009). Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 59, Sayı 1, 174-188.
 • Hirnissa, M. T., Habibullah, M. S., & Baharom, A. H. (2009). Military Expenditure and Economic Growth in Asean-5 Countries. Journal of sustainable development, 2(2).
 • IMF (International Monetary Found) Yearbook of International Financial Statistics, çeşitli yıllar
 • İpek, E. (2009). Savunma Harcamaları ve Makroekonomik Büyüklükler Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kamas, L., Joyce, J.P. (1993). Money, Income and Prices under Fixed Exchange Rates: Evidence from Causality Tests and VARs. Journal of Macroeconomics, 15 (4), 747-768.
 • Kinsella, D. (1990). Defence spending and economic performance in the United States: a causal analysis. Defence and Peace Economics, 1(4), 295-309.
 • Narayan, P. K. (2004). Fiji›s tourism demand: the ARDL approach to cointegration. Tourism Economics, 10(2), 193-206.
 • Narayan P.K, Narayan, S. (2005). Estimating Income and Price Elasticities of Imports for Fiji in A Co- integration Framework. Economic Modelling, Volume 22, Issue 3.
 • Özsoy, O. (2008a). Defence spending and the macroeconomy: The case of Turkey. Defence and Peace Economics, 19(3), 195-208.
 • Özsoy, O. (2008b). Goverment Budget Deficits, Defence Expenditure and Income Distribution: The case of Turkey. Defence and Peace Economics, 19(1), 61- 75.
 • Özsoy, O., İpek, E.(2010). The Relationship Between Defense Spending and Macroeconomic Variables. International Journal of Economics and Finance Studies Vol 2, No 1, 2010 ISSN: 1309‐8055 (Online) pg. 103‐111
 • Payne, J.E. ve Ross, K.L. (1992). Defense spending and the macroeconomy. Defense Economics 3, 161–168.
 • Pesaran M. H., Shin Y., Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Re- lationships. Journal of Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 16(3), pages 289-326.
 • Pesaran, M. H. (1996). The role of economic theory in modelling the long run. Economic Journal, Vol 107,178-191
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R. J. (1996). Testing for the Existence of a Long-run Relationship. Cambridge Working Papers in Economics 9622, Faculty of Economics, University of Cambridge.
 • Pesaran, M. Hashem, Shin, Y., Smith, R.J. (1999). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Long- run Relationships. Cambridge Working Papers in Economics 9907, Faculty of Economics, University of Cambridge
 • Pesaran, M.H., Shin, Y. (1995). An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis. Cambridge Working Papers in Economics 9514, Faculty of Economics, University of Cambridge.
 • Sezgin, S. (2011). Defence Expenditure and Economic Growth in Turkey and Greece: A Cointegration Analysis. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1).
 • Shahbaz, M., Afza, T., & Shabbir, M. S. (2013). Does defence spending impede economic growth? Co- integration and causality analysis for Pakistan. De- fence and Peace Economics, 24(2), 105-120.
 • SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), Yearbook (çeşitli yıllar ), Taylor & Francis, London.
 • Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of econometrics, 66(1)
 • Yıldırım J., Sezgin S., Öcal N. (2005). Military Expenditure and Economic Growth in Middle Eastern Countries: A Dynamic Panel Data Analysis. Defence and Peace Economics, Vol. 16(4), August, 283–295
 • Zivot, E., Andrews, D.W.K., (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock,and the unitroot hypothesis. Journal of Business & Economic Statistic,10, 251-270.
 • Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı web sitesi: (http://www.mfa.gov.tr/turkiye-israil-siyasi-iliskileri.tr.mfa) Erişim Tarihi: 08.03.2013
APA İpek E (2014). Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. , 113 - 126.
Chicago İpek Egemen Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. (2014): 113 - 126.
MLA İpek Egemen Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. , 2014, ss.113 - 126.
AMA İpek E Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. . 2014; 113 - 126.
Vancouver İpek E Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. . 2014; 113 - 126.
IEEE İpek E "Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı." , ss.113 - 126, 2014.
ISNAD İpek, Egemen. "Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı". (2014), 113-126.
APA İpek E (2014). Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 113 - 126.
Chicago İpek Egemen Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14, no.3 (2014): 113 - 126.
MLA İpek Egemen Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.3, 2014, ss.113 - 126.
AMA İpek E Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 14(3): 113 - 126.
Vancouver İpek E Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 14(3): 113 - 126.
IEEE İpek E "Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, ss.113 - 126, 2014.
ISNAD İpek, Egemen. "Savunma harcamalarının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14/3 (2014), 113-126.