Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği)

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 61 - 69 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği)

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevyapmakta olan öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentilerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 akademik yılında Niğde ilinden dört ilköğretim okulu ve üç liseden toplam on dört öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin seçiminde, seçilen öğretmenlerin lisansüstü eğitim alma isteklilikleri göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi içerisinde yer alan “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Bu araştırmada, veriler “betimsel analizi tekniği” ile çözümlenmiştir. Yapılan araştırma sonunda, öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönelik beklentilerinin akademik, kişisel, mesleki yarar ve Milli Eğitim politikaları olmaküzere dört boyutta olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Expectations of teachers from postgraduate education: A qualitative research (Sample of Niğde province)

Öz:
The purpose of this study was to investigate the expectations of teachers, working in the Ministry of National Education (MONE) from postgraduate education. The sample of the study consisted of fourteen teachers from four elementary schools and three high schools in Niğde province in 2011-2012 academic year. While selecting the teachers in the sample, it was paid attention that teachers were willing to have postgraduate education. In this study, semi-structured illustrative qualitative research method was used. The data of this study were analysed through “descriptive analysis technique”. According to the findings of the study, it wasconcluded that teachers were in favour of postgraduate education inregard of four factors such as academic, personal, occupational benefits and the politics of the National Education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BAŞ G (2013). Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). , 61 - 69.
Chicago BAŞ GÖKHAN Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). (2013): 61 - 69.
MLA BAŞ GÖKHAN Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). , 2013, ss.61 - 69.
AMA BAŞ G Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). . 2013; 61 - 69.
Vancouver BAŞ G Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). . 2013; 61 - 69.
IEEE BAŞ G "Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği)." , ss.61 - 69, 2013.
ISNAD BAŞ, GÖKHAN. "Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği)". (2013), 61-69.
APA BAŞ G (2013). Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). Yükseköğretim Dergisi, 3(2), 61 - 69.
Chicago BAŞ GÖKHAN Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). Yükseköğretim Dergisi 3, no.2 (2013): 61 - 69.
MLA BAŞ GÖKHAN Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). Yükseköğretim Dergisi, vol.3, no.2, 2013, ss.61 - 69.
AMA BAŞ G Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). Yükseköğretim Dergisi. 2013; 3(2): 61 - 69.
Vancouver BAŞ G Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). Yükseköğretim Dergisi. 2013; 3(2): 61 - 69.
IEEE BAŞ G "Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği)." Yükseköğretim Dergisi, 3, ss.61 - 69, 2013.
ISNAD BAŞ, GÖKHAN. "Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği)". Yükseköğretim Dergisi 3/2 (2013), 61-69.