Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 245 - 251 Metin Dili: Türkçe

Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri

Öz:
Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin bireylerin hem öğrencilik hem de sosyal yaşamlarında vazgeçilmez bir öğe olması nedeni ile hemşirelik lisans öğrencilerinin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini incelendiği bu çalışma planlanmıştır. Bu çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evrenini 2011- 2012 eğitim öğretim yılında bir üniversitede lisans eğitimi gören hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur. Herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmayıp çalışmaya katılmayı kabul eden bütün öğrenciler çalışma kapsamına alınmıştır. Soru formlarını eksik dolduran öğrencilerden dolayı çalışmanın örneklemini 231 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın veri toplama aşamasında Sosyo- demografik özellikler formu, Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Yaş ortalaması 21.34 olarak belirlenen örneklem; 148 kız, 83 erkek olmak üzere toplam 231 kişiden oluşmaktadır. Birinci sınıf öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması 255.71, ikinci sınıfların 255.57, üçüncü sınıfların 264.73, dördüncü sınıfların 256.46’dir. Örneklemin eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması ise 257.41 olarak belirlenmiş olup bu puan orta düzeydedir. Sınıflar arasında eleştirel düşünme puan ortalamaları açısından farklılık bulunmasına karşın bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Birinci sınıf öğrencilerin problem çözme beceri puan ortalamaları 92.86, ikinci sınıfların 94.29, üçüncü sınıfların 87.00, dördüncü sınıfların 92.87’dir. Örneklemin problem çözme beceri puan ortalaması ise 92.45 olarak belirlenmiştir. Sınıflara göre problem çözme beceri puan ortalamaları arasında farklılıklar bulunmasına karşın bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Bu çalışmada örneklemin yaş ile eleştirel düşünme becerisi ve problem çözme becerisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye ulaşılamamıştır (p>0.05). Buna karşın eleştirel düşünme becerisi ile problem çözme becerisi arasında negatif yönde ve düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. Bu bulguya göre eleştirel düşünme puanı arttıkça problem çözme puanı da artış göstermektedir. Problem çözme envanteri puan azaldıkça bireyin problem çözme becerisindeki artışı ifade eden bir ölçme aracıdır. Dolayısıyla bireylerin eleştirel düşünme becerileri arttıkça problem çözme becerileri de artmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin cinsiyetlerine göre eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, sınıflara göre eleştirel düşünme ve problem çözme beceri puan ortalamaları arasında fark olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca yaş ile eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi arasında ilişki bulunmadığı, eleştirel düşünme puanı arttıkça problem çözme becerisinin de arttığı, cinsiyete göre eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Problem solving and critical thinking skills of undergraduate nursing students

Öz:
Due to the fact that critical thinking and problem solving skills are essential components of educational and social lives of individuals, this present study which investigate critical thinking and problem solving skills of undergraduate students of nursing was planned. This is a descriptive study. The study population consisted of undergraduate nursing students of a university during the 2011-2012 academic year. Any specific sampling method was not determined and only the voluntary students was enrolled in the study . Several participants were excluded due to incomplete questionnaires, and eventually a total of 231 nursing students were included in the final sampling. Socio Demographic Features Data Form and the California Critical Thinking Disposition Scale and Problem Solving Inventory were used for data collection. The mean age of 231 subjects (148 girls, 83 boys) was 21.34. The mean score of critical thinking was 255.71 for the first-grade, 255.57 for the second-grade, 264.73 for the third-grade, and 256.468 for the forth-grade students. The mean score of critical thinking was determined as 257.41 for the sample, which can be considered as an average value. Although there are mean score differences of critical thinking between the classes , they were not statistically significant (p> 0.05). With regard to the mean score of problem solving, the first-grade students had 92.86, the second-grade students had 94. 29, the third-grade students had 87.00, and the forth-grade students had 92.87. The mean score of problem solving was determined as 92.450 for the sample. Although there are differences between the classes in terms of mean scores of problem solving, it was not found statistically significant (p> 0.05). In this study, statistically significant correlation could not be identified between age and critical thinking skills of the subjects (p>0.05). However, a negative correlation was identified at low levels between critical thinking skills and problem solving skills. Accordingly, problem solving scores increased in parallel to an increase in the critical thinking scores. Problem Solving Inventory is a measuring tool indicating an increase in the problem solving skills in parallel to a decrease in the scores. Therefore, as the critical thinking skills of individuals go up, their problem solving skills also increase. Furthermore, according to the outcomes of the study, critical thinking and problem solving skills of the students did not show any correlation between genders (p>0.05). As a result, we concluded that the mean scores of critical thinking skills were found at medium levels among nursing students and the mean scores of critical thinking and problem-solving skills between the classes displayed no differences. In addition, no relationship between the age and gender of the subjects and their critical thinking and problem solving skills was identified. Moreover, in parallel to an increase in the scores of critical thinking skills, problem solving skills also increased.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KANBAY Y, ASLAN Ö, IŞIK E, KILIÇ BAYAGELDİ N (2013). Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 245 - 251.
Chicago KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,KILIÇ BAYAGELDİ NURHAYAT Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 3, no.3 (2013): 245 - 251.
MLA KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,KILIÇ BAYAGELDİ NURHAYAT Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.3, no.3, 2013, ss.245 - 251.
AMA KANBAY Y,ASLAN Ö,IŞIK E,KILIÇ BAYAGELDİ N Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2013; 3(3): 245 - 251.
Vancouver KANBAY Y,ASLAN Ö,IŞIK E,KILIÇ BAYAGELDİ N Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2013; 3(3): 245 - 251.
IEEE KANBAY Y,ASLAN Ö,IŞIK E,KILIÇ BAYAGELDİ N "Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri." Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3, ss.245 - 251, 2013.
ISNAD KANBAY, YALÇIN vd. "Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri". Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 3/3 (2013), 245-251.