Yıl: 2013 Cilt: 41 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 373 - 378 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri

Öz:
Amaç: Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışmasının 1) 2012 kohortu taramasına ilişkin ve birikimli ölüm ile koroner mortalite verilerinin; 2) metabolik sendrom (MetS) prevalansında bölgelerdeki ve son onyıldaki değişimlerin açıklanması.Çalışma planı: Ölüm konusunda birinci derece akraba ve/veya sağlık ocağı personelinden bilgi alındı. Yaşayanlarda bilgi edinmekten başka, kardiyovasküler sistemin fizik muayenesi ve dinlenme elektrokardiyogramların Minnesota kodlamasına dayandırıldı.Bulgular: Taranacak 1527 kişilik örneklemden 796sı muayene edildi, 502 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi edinildi ve 56 katılımcının öldüğü belirlendi. Ölümlerin 30u koroner kalp hastalığı ve serebrovasküler olaya bağlandı. Tüm kohortun 22 yıllık takibinde 45-74 yaş kesimindeki koroner kalp hastalığı kökenli ölümler erkeklerde bin kişi-yılında 7.6, kadınlarda 3.8 düzeyinde bulundu. İki dönemde muayene edilen ve başlangıçta ortanca yaşı 46 olan aynı 1754 kişinin verilerine göre, MetS prevalansının son 12 yıl içerisinde bir yıl yaşlanma başına %1.3 oranında arttığı belirlendi. Analizler, sıklığı en fazla olan Güneydoğu Anadolu bölgesi ile birlikte Akdeniz bölgesinde prevalansın arttığını, Marmara bölgesinde gerilediğini, Ege bölgesinde göreli seyrekliğinin sürdüğünü işaret etti.Sonuç: Kırk yaş ve üzerindeki Türk erişkinlerde %53 olan MetS sıklığı, coğrafi bölgeler arasında önemli farklılıklar göstermekte, iki güney bölgemizde yüksek, Ege bölgesinde ise düşüktür.
Anahtar Kelime:

Konular: Kalp ve Kalp Damar Sistemi

Turkish Adult Risk Factor Study survey 2012: overall and coronary mortality and trends in the prevalence of metabolic syndrome

Öz:
Objectives: We aimed to analyze 1) overall and coronary mor- tality findings in the Turkish Adult Risk Factor (TARF) study survey 2012 and 2) the temporal trends in prevalence of meta- bolic syndrome (MetS) and its distribution across seven geo- graphic regions. Study design: Information on the mode of death was obtained from first-degree relatives and/or health personnel of a local health office. Information collected in survivors was based on history, physical examination of the cardiovascular system and Minnesota coding of resting electrocardiograms. Results: Of 1527 participants to be surveyed, 796 were ex- amined; information was obtained on the health status in 502 subjects, and death was ascertained in 56 participants. Thirty deaths were attributed to coronary and cerebrovascular disease. Cumulative 22-year evaluation of participants in the age bracket 45-74 years revealed coronary mortality to be high, with 7.6 per 1000 person-years in men and 3.8 in women. Data used from 1754 identical subjects (median age 46 years initially), and ex- amined in two periods 12 years apart, indicated an increase in the prevalence of MetS by 1.3% per aging of 1 year. Analysis across geographic regions showed a rise in the prevalence in the Mediterranean region, already having highest prevalence along with Southeast Anatolia, while the prevalence declined in the Marmara region and persisted to be lowest in the Aegean region. Conclusion: The prevalence of MetS in Turkish adults aged 40 years or over, currently standing at 53%, shows significant differences across geographic regions, being highest in the two southern regions and lowest in the Aegean region.
Anahtar Kelime:

Konular: Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Onat A, Yüksel M, KÖROĞLU B, GÜMRÜKÇÜOĞLU H, AYDIN M, ÇAKMAK H, KARAGÖZ A, CAN G (2013). TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. , 373 - 378.
Chicago Onat Altan,Yüksel Murat,KÖROĞLU Bayram,GÜMRÜKÇÜOĞLU H. Ali,AYDIN MESUT,ÇAKMAK H. Altuğ,KARAGÖZ Ahmet,CAN Günay TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. (2013): 373 - 378.
MLA Onat Altan,Yüksel Murat,KÖROĞLU Bayram,GÜMRÜKÇÜOĞLU H. Ali,AYDIN MESUT,ÇAKMAK H. Altuğ,KARAGÖZ Ahmet,CAN Günay TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. , 2013, ss.373 - 378.
AMA Onat A,Yüksel M,KÖROĞLU B,GÜMRÜKÇÜOĞLU H,AYDIN M,ÇAKMAK H,KARAGÖZ A,CAN G TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. . 2013; 373 - 378.
Vancouver Onat A,Yüksel M,KÖROĞLU B,GÜMRÜKÇÜOĞLU H,AYDIN M,ÇAKMAK H,KARAGÖZ A,CAN G TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. . 2013; 373 - 378.
IEEE Onat A,Yüksel M,KÖROĞLU B,GÜMRÜKÇÜOĞLU H,AYDIN M,ÇAKMAK H,KARAGÖZ A,CAN G "TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri." , ss.373 - 378, 2013.
ISNAD Onat, Altan vd. "TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri". (2013), 373-378.
APA Onat A, Yüksel M, KÖROĞLU B, GÜMRÜKÇÜOĞLU H, AYDIN M, ÇAKMAK H, KARAGÖZ A, CAN G (2013). TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 41(5), 373 - 378.
Chicago Onat Altan,Yüksel Murat,KÖROĞLU Bayram,GÜMRÜKÇÜOĞLU H. Ali,AYDIN MESUT,ÇAKMAK H. Altuğ,KARAGÖZ Ahmet,CAN Günay TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 41, no.5 (2013): 373 - 378.
MLA Onat Altan,Yüksel Murat,KÖROĞLU Bayram,GÜMRÜKÇÜOĞLU H. Ali,AYDIN MESUT,ÇAKMAK H. Altuğ,KARAGÖZ Ahmet,CAN Günay TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.41, no.5, 2013, ss.373 - 378.
AMA Onat A,Yüksel M,KÖROĞLU B,GÜMRÜKÇÜOĞLU H,AYDIN M,ÇAKMAK H,KARAGÖZ A,CAN G TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2013; 41(5): 373 - 378.
Vancouver Onat A,Yüksel M,KÖROĞLU B,GÜMRÜKÇÜOĞLU H,AYDIN M,ÇAKMAK H,KARAGÖZ A,CAN G TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2013; 41(5): 373 - 378.
IEEE Onat A,Yüksel M,KÖROĞLU B,GÜMRÜKÇÜOĞLU H,AYDIN M,ÇAKMAK H,KARAGÖZ A,CAN G "TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri." Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 41, ss.373 - 378, 2013.
ISNAD Onat, Altan vd. "TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri". Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 41/5 (2013), 373-378.