Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 128 - 132 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital

Öz:
Amaç: Acil servisler, başvuruların rastlantısal olarak ortaya çıktığı ve hastaların kabul edilmesi zorunlu olan kliniklerdir. Acile başvuran hastaların büyük çoğunluğu ayaktan tedavi edilmekteyken çok az bir kısmı yatırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir eğitim hastanesi acil servisine başvuran ve acilden yatırılan hastaların analizini yapmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 3. basamak bir bölge eğitim araştırma hastanesinin acil servisinde gerçekleştirildi ve çalışmada 01 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında acile başvuran 156818 hasta incelendi. Retrospektif ve kesitsel olarak yapılan çalışmanın verileri hasta dosyalarından ve otomasyon sisteminden elde edildi. Hasta kartları ile otomasyon sistemi arasında uyumsuzluğu olanlar, kendi isteği ile muayeneyi kabul etmeyenler ve travma dışı çocuk hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar, demografik özellikleri, başvuru zamanları, tanıları, sağlık güvenceleri, yatış ve taburculuk oranları ve yatırılan klinikler açısından değerlendirildi. Bulgular: Hastaneye yapılan toplam başvuru sayısı 156818 idi. Hastaların %94,8’inin ayaktan tedavi edildiği, %4,1’inin ise yatırıldığı tespit edildi. Hastaların %.52,3’ü erkek ve %47,7’si kadındı ve yaş ortalaması 44,52 idi.Mesai saatlerinde başvuruların daha fazla olduğu, hasta sayısının kış aylarında arttığı, yaz aylarında ise azaldığı, en sık görülen hastalıkların kardiyovasküler aciller ve travmalar olduğu görüldü. En fazla yatışın dahili kliniklerden kardiyoloji, cerrahi kliniklerden genel cerrahi, yoğun bakım ünitelerinden iseanestezi kliniği olduğu tespit edildi. Tartışma: Sonuç olarak, bu çalışmada yatırılan hasta sayısının toplam başvurunun çok az bir kısmını oluşturduğu, çoğunun acil olmadığı ve birinci basamak sağlık merkezlerine başvurması gereken hastalar olduğu, bu nedenle acil servislerin gereksiz yere işgal edildiği veiş yükünün artırıldığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Acil servis başvurularının ve acil servisten yatırılan hastaların gözden geçirilmesi: Bir eğitim hastanesinin kesitsel analizi

Öz:
Aim: Emergency services are clinics in which patient presentations are incidental and patient admission is obligatory. Most patients presenting to emergency service are managed on an outpatient basis while a small minority are hospitalized. The aim of this study was to analyze patients presenting to the emergency service of an education hospital and being hospitalized. Material and Method: Our study was conducted in the emergency service of a tertiary care regional education and research hospital. A total of 156818 patients applying to emergency service between 01 January 2011 and 31 December 2011 were examined. Data of this retrospective and cross-sectional study were retrieved from patient files and automation system. Patients, whose cards and automation system are inconsistent, who denied examination, and children without trauma were excluded. Patients were assessed in terms of demographic features, presentation times, diagnoses, health insurance, admission and discharge rates, and admitting clinics. Results: A total of 156818 presentations took place. Among patients, 94.8% were treated on an outpatient basis and 4.1% were hospitalized. Ratio of males was 52,3% and the ratio of females was 47,7%.Mean age was 44,52 years. It was observed that the number of presentations were higher during the working hours, winter, whereas it was lower in summer; the most common diseases were cardiovascular emergencies and traumas. Greatest number of admissions was made by cardiology among internal clinics, by general surgery among surgical clinics, and anesthesia clinic among intensive care units. Discussion: Admitted patients comprised a very small minority of total presentations, and most of the presentations did not constitute an actual emergency and could be managed in primary care. Thus, it was concluded that emergency services are unnecessarily occupied and workload of healthcare staff is increased.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Holliman CJ. Designing a new emergency medicine facility. Acil Tıp Dergisi 2001;1(1):57-60.
 • 2. Derlet RW, Kinser D, Ray L, Hamilton B, McKenzie J. Prospective identification and triage of nonemergency patients out of an emergency department: A 5-year study. Ann Emerg Med 1995;25(2):215-23.
 • 3. Andrulis DP, Kellermann A, Hintz EA, Hackman BB, Weslowski VB. Emergency departments and crowding in United States teaching hospitals. Ann Emerg Med 1991; 20(9): 980-6.
 • 4. Weinick RM, Zuvekas SH, Cohen JW. Racial and ethnic differences in access to and use of health care services, 1977 to 1996. Medi Care Res Rev 2000:57(Suppl 1):36-54.
 • 5. Coleman P, Irons R, Nicholl J. Will alternative immediate care services reduce demands for non-urgent treatment at accident and emergency? Emerg Med J 2001;18(6):482-7.
 • 6. Afilalo J, Marinovich A, Afilalo M, Colacone A, Léger R, Unger B, et al. Nonurgent emergency department patient characteristics and barriers to primary care. Acad Emerg Med 2004;11(12):1302-10.
 • 7. Bezzina AJ, Smith PB, Cromwell D, Eagar K: Primary care patients in the emergency department: who are they? A review of the definition of the ‘primary care patient’ in the emergency department. Emerg Med Australas 2005; 17(5-6):472-9.
 • 8. Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Gunerli A: Appropriateness of emergency department visits in a Turkish university hospital. Croat Med J 2003;44(5):585-91.
 • 9. Oterino D, Peiro S, Calvo R, Sutil P, Fernández O, Pérez G, et al. Accident and emergency department inappropriate utilization. An evaluation with explicit criteria. Gac Sanit 1999; 13(5): 361-70.
 • 10. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C,Göksu E. Türkiye’de Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005;5(1):5-13.
 • 11. Sullivan AF, Richman IB, Ahn CJ, Auerbach BS, Pallin DJ, Schafermeyer RW, et al. A Profile of US emergency departments in 2001. Ann Emerg Med 2006; 48(6): 694-701.
 • 12. McCaig LF, Burt WC. National Hospital Ambulotory Medical Care Survey: 1999 emergency department summary. Adv Data 2001; 25(320): 1-34.
 • 13. McCaig LF, Burt CW. National hospital ambulatory medical care survey: 2002 emergency department summary. Adv Data 2004;18(340):1-34.
 • 14. Edirne T, Edirne Y, Atmaca B, Keskin S. Yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi acil servis hastalarının özellikleri. Van Tıp Dergisi 2008;15(4):107-11.
 • 15. Civaner M. Bir devlet hastanesinin acil servisine başvuran hastaların analizi. Sağlık ve Toplum Dergisi 1999;9(1):3-7.
 • 16. Gürsoy ŞT, ÇiçeklioğluM, Türk M, Sözbilen M. E.Ü.T.F acil servisine bir yıl içinde başvuran hastaların sosyodemografik özelliklerinin ve başvuru zamanlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 1999; 38(2): 109-12.
 • 17. Glass R, Friedman D. Trends in the demand for emergency room services: the Mount Sinai Hospital. Mount Sinai J Med 1977;44(4):560-5.
 • 18. Holleman DR, Bowling RL, Gathy C. Predicting daily visits to a walk-in clinic and emergency department using calendar and weather data. J Gen Intern Med 1996;11(4):237-9.
 • 19. Batal H, Tench J, McMillan S, Adams J, Mehler PS. Predicting patient visits to an urgent care clinic using calendar variables. Acad Emerg Med 2001;8(1):48-53.
 • 20. Atherton WG, Harper WM, Abrams KR. A year’s trauma admissions and the effect of the weather. Int J Care Injured 2005;36(1):40-6.
 • 21. Bhattacharyya T, Millham FH. Relationship between weather and seasonal factors and trauma admission volume at a Level I trauma center. J Trauma 2001;51(1):118-22.
 • 22. Gutterman JJ, Franaszek JB, Murdy D, Gifford M. The 1980 patient urgency study: Further analysis of the data. Ann Emerg Med 1985;14(12):1191-8.
 • 23. Emet M, Uzkeser M, Eroğlu M, Aslan S, Çakır Z. Bir devlet hastanesi acil servisine bir yılda başvuran hastaların zamanla ilişkisi. Euroasain J Med 2007;39(2):119- 23.
APA TANRIKULU ŞEN C, TANRIKUL Y, KARAMAN S (2014). Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. , 128 - 132.
Chicago TANRIKULU ŞEN Ceren,TANRIKUL Yusuf,KARAMAN SERHAT Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. (2014): 128 - 132.
MLA TANRIKULU ŞEN Ceren,TANRIKUL Yusuf,KARAMAN SERHAT Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. , 2014, ss.128 - 132.
AMA TANRIKULU ŞEN C,TANRIKUL Y,KARAMAN S Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. . 2014; 128 - 132.
Vancouver TANRIKULU ŞEN C,TANRIKUL Y,KARAMAN S Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. . 2014; 128 - 132.
IEEE TANRIKULU ŞEN C,TANRIKUL Y,KARAMAN S "Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital." , ss.128 - 132, 2014.
ISNAD TANRIKULU ŞEN, Ceren vd. "Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital". (2014), 128-132.
APA TANRIKULU ŞEN C, TANRIKUL Y, KARAMAN S (2014). Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(2), 128 - 132.
Chicago TANRIKULU ŞEN Ceren,TANRIKUL Yusuf,KARAMAN SERHAT Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. Journal of Clinical and Analytical Medicine 5, no.2 (2014): 128 - 132.
MLA TANRIKULU ŞEN Ceren,TANRIKUL Yusuf,KARAMAN SERHAT Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.5, no.2, 2014, ss.128 - 132.
AMA TANRIKULU ŞEN C,TANRIKUL Y,KARAMAN S Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2014; 5(2): 128 - 132.
Vancouver TANRIKULU ŞEN C,TANRIKUL Y,KARAMAN S Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2014; 5(2): 128 - 132.
IEEE TANRIKULU ŞEN C,TANRIKUL Y,KARAMAN S "Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital." Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5, ss.128 - 132, 2014.
ISNAD TANRIKULU ŞEN, Ceren vd. "Review of the patients hospitalized from the emergency service and applying to the emergency service: A cross-sectional analysis of a training hospital". Journal of Clinical and Analytical Medicine 5/2 (2014), 128-132.