Yıl: 2014 Cilt: 35 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 87 - 108 Metin Dili: Türkçe

23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri

Öz:
23 Ekim 2011 Van depreminin geniş bant uzak-alan cisim dalga şekillerinin sonlu-fay modellemesi deprem kırılmasının ters faylanma olduğunu ve tek taraflı olarak GB’ya yayıldığını göstermiştir. Kırılma 5 km altında kısıtlı kalmış, yaklaşık 5.5 m en büyük kayma ile 25 x 16 km’lik bir fay alanını örtmüş ve yaklaşık 11 sn sürmüştür. Sonlu-fay modeli için hesaplanan sismik moment 4.6 x1019 Nm (Mw=7.1) olup çoğunluğu kırılma başlangıcından sonraki 5-9 sn zaman aralığında serbestlenmiştir. Sonlu-fay analizi en büyük kayma alanı için 3 sn’lik bir yükselim zamanı önermektedir. 2011 Van depreminin 3 büyük artçı depreminin uzak-alan nokta kaynak modellemesi bu artçı depremlerin hem ters hem de doğrultu atımlı faylanma mekanizmalarına sahip olduğunu göstermiş, 9 Kasım 2011 artçı depreminin ana şoktan farklı bir fay üzerinde meydana geldiğini doğrulamıştır. 2011 Van depremi artçı depremlerini içererek ve içermeden yapılan Van Gölü bölgesindeki deprem odak mekanizmalarının gerilme tensör analizleri bölgede gerilme rejiminin doğrultu-atımlı olduğunu ve sıkışma gerilmesi ekseninin yaklaşık K-G doğrultusunda uzandığını belirtmiştir. 2011 Van depremi Doğu Anadolu’da aletsel dönemde hemen hemen tamamıyla ters faylanmalı olarak meydana gelmiş ilk büyük deprem olup bölgede yaygın olarak gözlenen doğrultu atımlı faylanmaların yanısıra ters faylanmalarında meydana gelebileceğini kanıtlamıştır.
Anahtar Kelime:

Seismotectonic characteristics of the 23 October 2011 Van (Eastern Anatolia) earthquake (Mw=7.1)

Öz:
The finite-fault modelling of the 23 October 2011 Van earthquake using teleseismic broadband body waveforms has shown that the earthquake occured as a result of reverse faulting and its rupture propogated unilaterally toward SW. The rupture confined to below the depth of 5 km, covering a fault area of 25 km by 16 km with a peak slip of about 5.5 m and it lasted for about 11 s. The total seismic moment calculated for the finite-fault model is 4.6 x1019 Nm (Mw=7.1), most of which was released in between 5-9 s after the rupture initiation. The finite-fault analysis suggests a rise-time of 3 s for the largest slip area. Teleseismic point source modelling of the three large aftershocks suggests that these aftershocks have both reverse and strike-slip source mechanisms and it also confirmed that the 9 November 2011 aftershock occurred on a different fault. Stress tensor inversion analysis using earthquake focal mechanisms in the Lake Van area with and without the 2011 Van earthquake aftershocks suggested that the stress regime in the area is mainly strike-slip with compression stress axis extending nearly in NS direction. The 2011 Van earthquake is the first large earthquake with almost pure reverse faulting to occur in Eastern Anatolia during the instrumental period suggesting that reverse faulting can also occur along with dominantly observed strike-slip faulting in the region.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AFAD (2011). Van depremi (23 Ekim 2011) raporu. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı, Ankara. 100 pp.
 • Akyüz S, Zabcı C, Sançar T ., 2011. 23 Ekim 2011 Van depremi hakkında ön rapor. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Kasım 2011, 19 pp (in Turkish).
 • Albini, P., Demircioglu, M. B., Locati, M., Rovida, A., Sesetyan, K., Stucchi, M., and Vigano, D.: In search of the predeces- sors of the 2011 Van (Turkey) Earthqu- ake, Seismol. Res. Lett., 83, 855–862, doi:10.1785/0220110146, 2012.
 • Alptekin, Ö., Nabelek, J.L. ve Toksöz, M.N., 1986. Source Mechanism of the Bartın earthquake of September 3, 1968 in Northwestern Turkey: evidence for active thrust faulting at the southern Black Sea margin, Tectonophysics, 122, 73- 88.
 • Ambraseys, N. N, Finkel, C., 1995. The seismicity of Turkey ve adjacent areas: a historical review, 1500-1800. Eren Publication, İstanbul, ISBN 975-7622-38-9, 240 pp.
 • Ambraseys, N. N., 1988. Engineering seismology. Earthquake Eng Struc 17:1-105.
 • Ambraseys, N. N, Adams R. D., 1989. Long- term seismicity of North Armenia. Eos. Transactions, American Geophysical Union, 70:145-154.
 • Ambraseys, N. N., 1989. Temporary seismic quiescence: SE Turkey. Geophys J 96:311-331.
 • Ambraseys, N., 2009. Earthquakes in the Mediterranean ve Middle East: a multidis- ciplinary study of seismicity up to 1900. Cambridge University Press. 947pp. ISBN 978-0-521-87292-8.
 • Atzori, S, Tolomei, C., Salvi, S. Zoffoli, S. , 2011. Coseismic ground displacement ve preliminary source models for the 10/23/2011, MW=7.2, Van earthquake, Eastern Turkey. Available from URL: http://www.sigris.it/images/stories/ SIGRIS-4-Van_1stRep.pdf
 • Barka, A., Kadinsky-Cade K., 1988. Strike-slip fault geometry in Turkey ve its influence on earthquake activity. Tectonics 7:663-684.
 • CEDIM, 2011. Comparing the current impact of the Van Earthquake to past earthquakes in Eastern Turkey. Center for Disaster Management ve Risk Reduction Technology (CEDIM) Forensic Earthquake Analysis Group, Report 4, November 2011, 28 pp.
 • Çelebi, E., Çağlar, N., Özocak, A., Aktaş, M., Kutanis, M., Mert, N., Özcan, Z., Kırtel, O., 2011. 23 Ekim 2011 Van-Erciş depremi değerlendirme raporu. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, 58 pp (in Turkish).
 • Degens, E. T, Wong, H. K., Kurtman, F., Finkch, P., 1978. Geological development of Lake Van. in: The Geology Lake Van. MTA Press, No. 169:134-146.
 • Dhont, D., Chorowicz, J., 2006. Review of the neotectonics of the Eastern Turkish–Armenian Plateau by geomorphic analysis of digital elevation model imagery. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 95:34–49. doi:10.1007/s00531-005-0020-3.
 • Djamour, Y., Vernant, P., Nankali, H. R., Tavakoli , F., 2011. NW Iran-eastern Turkey present-day kinematics: Results from the Iranian permanent GPS network Earth ve Planetary Science Letters , 307,27–34 doi:10.1016/j. epsl.2011.04.029.
 • Elliott, J.R. Copley, A. C. , Holley, R., Scharer,K. ve Parsons, B., 2013. The 2011 Mw 7.1 Van (Eastern Turkey) earthquake Journal Of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 118, 1–19, doi:10.1002/ jgrb.50117.
 • Emre, Ö., Duman, T. Y., Özalp, S., Elmacı, H., 2011. 23 Ekim 2011 Van depremi saha gözlemleri ve kaynak faya ilişkin ön değerlendirmeler. MTA Jeoloji Etütler Dairesi, Ankara, 22 pp (in Turkish).
 • Eyidoğan, H., Güçlü, U., Utku Z, Değirmenci, E., 1991. Macroseismic guide for large Turkey earthquakes 1900-1988. İstanbul Technical University, Faculty of Mine, Department of Geophysics, İstanbul, 198 pp (in Turkish).
 • Hartzell, S. H, Heaton, T. H., 1983. Inversion of strong-ground motion ve teleseismic wave form data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. Bull Seismol. Soc. Am. 73:1553-1583.
 • Hayes, G., 2011. Updated Result of the Oct 23, 2011 Mw 7.1 Eastern Turkey Earthqua- ke available from URL: http://earthqu- ake.usgs.gov/earthquakes/eqinthe- news/2011/ usb0006bqc/finite_ fault. php.
 • Jackson, J., 1992. Partitioning of strike-slip ve convergent motion between Eurasia ve Arabia in Eastern Turkey ve the Caucasus, J Geophys Res 97:12471-12479.
 • Jackson, J., McKenzie, D. P., 1984. Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt between western Turkey ve Pakistan. Ge- ophys J R Astr Soc 77:185-264.
 • Jeffreys, H ., ve K. E. Bullen, 1958. Seismological Tables, Office of the British Association, Burlington H ouse, London.
 • JMO (2011). Van (Tabanlı-Edremit) depremleri raporu. Jeoloji Mühendisleri Odası Raporu, Ankara. 52 pp (in Turkish).
 • Kalafat, D., 1995. 1964-1994 yılları arasında Türkiye ve yakın çevresinde etkili olmuş depremlerin makrosismik gözlemleri. Deprem Araştırma Bülteni 73:60-97 (in Turkish).
 • Kalafat, D., 1998. Anadolu’nun tektonik yapılarının deprem mekanizmaları açısından irdelenmesi. Deprem Araştırma Bülteni 77:1-277 (in Turkish).
 • Kalafat, D., Güneş, Y., Kara, M., Deniz, P., Kekovalı, K., Kuleli, S. H, Gülen, L., Yılmazer M, Özel, N., 2007. A revised ve exten- ded earthquake catalogue for Turkey since 1900(M≥4.0). Boğaziçi University, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bebek-İstanbul, 553 pp (in Turkish).
 • Kikuchi, M. ve H. Kanamori, 1991. Inversion of complex body wave-III, Bull. Seism. Soc. Am., 81, 2335-2350.
 • Koçyiğit A, Yılmaz A, Adamia S, Kuloshvili, S., 2001. Neotectonics of East Anatolia plateau (Turkey) ve lesser Caucasus: implication for transition from thrusting to strike-slip faulting. Geodinamica Acta, 14:177-195.
 • Koçyiğit, A. and Altıner, D., Tectonostratigraphic Evolution of the North Anatolian Pa- laeorift (NAPR): Hettangian-Aptian Passive Continental Margin of the Northern Neo-Tethys, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 11, (2002), p.1-27
 • Lahn, E., 1946. A note about earthquakes in Van area (July-November 1945). Maden Tetkik ve Arama ve Enstitüsü 1(35):126- 132 (in Turkish and French).
 • Lahn, E., 1949. Seismological investigations in Turkey. Bull Seismol Soc Am 39:67-71.
 • Langston, C. A, Helmberger, D. V., 1975. A procedure for modelling shallow dislocation sources. Geophys J R astr Soc 42:117-130.
 • Lawson, C.L., Hanson, R.J., 1974. Solving Least Square Problem. Prentice-Hall, New Jersey, 339 pp.
 • Litt, T., Krastel, S., Sturm, M., Kipfer, R., Örçen, S., Heumann, G., Franz, S. O., Ulgen, U. B, Niessen, F., 2009. ‘PALEOVAN’, International Continental Scientific Drilling Program (ICDP): site survey results ve perspectives. Quaternary Sci Rev 28:1555–1567. doi:10.1016/j.quascirev.
 • McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Gürkan O, Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kastens, K., Nadariya, M., Ouzouni, A., Paradissis, D., Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksöz, M. N., Veis, G., 2000. GPS constraints on plate kinematics ve dynamics in the Eastern Mediterranean ve Caucasus. J Geophys Res 105:5695-5719.
 • McKenzie, D. P., 1972. Active tectonics of the Mediterranean region. Geophys JR astr Soc 30: 109-185.
 • METU/EERC (2011) 23 Ekim 2011 Mw 7.2 Van depremi sismik ve yapısal hasara ilişkin saha gözlemleri. Report No: 2011-04, Kasım 2011, Ankara, 76 pp.
 • MTA, Türkiye Yenilenmiş Diri Fay Haritası, available at: http://www.mta.gov.tr/v2.0/ default.php?id=yeni diri fay haritalari- goruntule (last access: 19 June 2013), 2012.
 • Özkaymak, Ç., Yürür, T., Köse, O., 2004. An example of intercontinental active collisional tectonics in the Eastern Mediterranean region (Van, eastern Turkey). 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14-20 April 2004, Thessaloniki, Greece, Proceedings Book, pp 591-593.
 • Pınar, A., 1995. Rupture process ve spectra of some major Turkish earthquakes ve their seismotectonic implications. Dissertation, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Pınar, A., Honkura, Y., Kuge, K., Matsushima, M., Sezgin, N., Yılmazer, M., Öğütçü, Z., 2007. Source mechanism of the 2000 November 15 Lake Van earthquake (Mw = 5.6) in eastern Turkey ve its seismotectonic implications. Geophys J Int 170(2):749-763, doi: 10.1111/j.1365- 246X.2007.03445.x
 • Reilinger, R., McClusky, S., Vernant, P., Lawrence, S., Ergintav, S., Cakmak, R., Özener, H., Kadirov, F., Guliev, I., Stepanyan, R., Nadariya, M., Hahubia, G., Mahmoud, S., Sakr, K., ArRajehi, A., Paradissis, D., Al-Aydrus, A., Prilepin, M., Guseva, T., Evren, E., Dmitrotsa, A., Filikov, S,V, Gomez, F., Al-Ghazzi, R., Karam, G., 2006. GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone ve implications for the dynamics of plate interactions. J Geophys Res 111, B05411, doi:10.1029/2005JB004051.
 • Sandvol, E., Türkelli, N., Barazangi, M., 2003. The Eastern Turkey Seismic Experiment: The study of a young continent-continent collision: An example from eastern Turkey. Geophys Res Lett 30(24), 8038, doi:10.1029/2003GL018912, 2003.
 • Sinclair, T., 1999. Two problems concerning the Van Region: Arakel of Tabriz on the earthquake of 1646 ve evidence for the rise in the level of the lake. In: Zachariadou E, (ed.), Natural Disasters in the Ottoman Empire, Crete University Press, pp 207-222.
 • Stewart, G. S., Kanamori, H., 1982. Complexity of rupture in large strike-slip earthquakes in Turkey. Phys Earth Planet Inter 28: 70-84.
 • Şaroğlu, F., Emre, Ö., Kuşçu, İ., 1992. Active fault map of Turkey. Publ Miner Res Explor Ins. Turk, Ankara, Turkey.
 • Şengör, A. M. C, Görür, N., Şaroğlu, F., 1985. Strike-slip faulting ve related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In Strike-slip faulting ve basin formation, eds. Biddle KT ve Christie-Blick N, Spec Publ Soc Econ Paleontol Mineral 37-227-264.
 • Şengör, A. M. C, Özeren, S., Genç, T., Zor, E., 2003. East Anatolian high plateau as a mantle-supported, north- south shortened domal structure. Geophys Res Lett 30(24), 8045, doi:10.1029/2003GL017858, 2003.
 • Taşman, C.E., 1946. Varto ve Van earthquakes. Publ Miner Res Explor Ins Turk, 2(36):287-291 (in Turkish).
 • Taymaz, T., Eyidoğan, H., Jackson, J., 1991. Source parameters of large earthquakes in the East Anatolian fault zone (Turkey). Geophys J Int 106:537-550.
 • Toksöz, M. N., Nabelek, J., Arpat, E., 1978. Source properties of the 1976 earthquake in eastern Turkey: a comparison of field data ve teleseismic results, Tectonoph- ysics, 49:199-205.
 • Twiss, R. J. and Moores, E.M., 1992. Structural Geology, W.H. Freeman ve Co., New York, sf. 203.
 • Utkucu, M., 2013. 23 October 2011, Van, Eastern Anatolia, earthquake (Mw=7.1) and seismotectonics of Lake Van area. J. Seismol., 17, 783–805, doi: 10.1007/ s10950-012-9354-z.
 • Vernant P, Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbasi, M. R., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martino, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F., Chery, J., 2004. Presentday crustal deformation ve plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran ve northern Oman. Geophys J Int 157:381-398.
 • Wald, D. J., Heaton, H. T., 1994. Spatial ve temporal distribution of slip for the 1992 Lveers, California, earthquake, Bull Seismol Soc Am 84:668-691.
 • Wong, H.K., Degens, E.T., 1978. The bathymetry of Lake Van, eastern Turkey. In The Geology Lake Van, pp. 6-10. eds. Degens ET ve Kurtman F, M.T.A. Press, No. 169, Ankara, Turkey.
APA UTKUCU M, BUDAKOĞLU E, YALÇIN H, DURMUŞ H, GÜLEN L, IŞIK E (2014). 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. , 87 - 108.
Chicago UTKUCU MURAT,BUDAKOĞLU EMRAH,YALÇIN Hilal,DURMUŞ HATİCE,GÜLEN LEVENT,IŞIK ERCAN 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. (2014): 87 - 108.
MLA UTKUCU MURAT,BUDAKOĞLU EMRAH,YALÇIN Hilal,DURMUŞ HATİCE,GÜLEN LEVENT,IŞIK ERCAN 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. , 2014, ss.87 - 108.
AMA UTKUCU M,BUDAKOĞLU E,YALÇIN H,DURMUŞ H,GÜLEN L,IŞIK E 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. . 2014; 87 - 108.
Vancouver UTKUCU M,BUDAKOĞLU E,YALÇIN H,DURMUŞ H,GÜLEN L,IŞIK E 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. . 2014; 87 - 108.
IEEE UTKUCU M,BUDAKOĞLU E,YALÇIN H,DURMUŞ H,GÜLEN L,IŞIK E "23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri." , ss.87 - 108, 2014.
ISNAD UTKUCU, MURAT vd. "23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri". (2014), 87-108.
APA UTKUCU M, BUDAKOĞLU E, YALÇIN H, DURMUŞ H, GÜLEN L, IŞIK E (2014). 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. Yerbilimleri, 35(2), 87 - 108.
Chicago UTKUCU MURAT,BUDAKOĞLU EMRAH,YALÇIN Hilal,DURMUŞ HATİCE,GÜLEN LEVENT,IŞIK ERCAN 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. Yerbilimleri 35, no.2 (2014): 87 - 108.
MLA UTKUCU MURAT,BUDAKOĞLU EMRAH,YALÇIN Hilal,DURMUŞ HATİCE,GÜLEN LEVENT,IŞIK ERCAN 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. Yerbilimleri, vol.35, no.2, 2014, ss.87 - 108.
AMA UTKUCU M,BUDAKOĞLU E,YALÇIN H,DURMUŞ H,GÜLEN L,IŞIK E 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. Yerbilimleri. 2014; 35(2): 87 - 108.
Vancouver UTKUCU M,BUDAKOĞLU E,YALÇIN H,DURMUŞ H,GÜLEN L,IŞIK E 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri. Yerbilimleri. 2014; 35(2): 87 - 108.
IEEE UTKUCU M,BUDAKOĞLU E,YALÇIN H,DURMUŞ H,GÜLEN L,IŞIK E "23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri." Yerbilimleri, 35, ss.87 - 108, 2014.
ISNAD UTKUCU, MURAT vd. "23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi’nin (Mw=7.1) sismotektonik özellikleri". Yerbilimleri 35/2 (2014), 87-108.