Yıl: 2012 Cilt: 45 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 227 Metin Dili: Türkçe

A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies

Öz:
Bu araştırmanın amacı ülkemizde araştırmalara yeterince konu olmamış yaşamın anlamı konusuna felsefi ve psikolojik bir perspektiften bakarak, konuya ilişkin kuramsal bir zemin sunmak, yaşamını anlamlı bulmanın temel bir psikolojik gereksinim olduğuna dikkat çekmek, konu hakkındaki psikometrik çalışmalar ve araştırma sonuçlarını dikkate alarak eğitim ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki önemine dikkat çekmektir. Araştırmada temel olarak 20 yy.’ın başlarından bu yana daha açık gözlenmekte olan modern insanın anlam arayışı sorunu psikolojik ve felsefi bir temelde tartışılmakta, konunun günümüz insanının birçok psikolojik probleminin altında yatan en önemli gereksinimlerden biri olduğuna dikkat çekilmekte, eğitimcilerin bu konuda bundan sonra neler yapabilecekleri konusu tartışmaya açılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Yaşamın anlamı konusuna kuramsal ve psikometrik çalışmalar açısından bir bakış

Öz:
The aim of the study is to present theoratical ground related to the subject looking at the meaning of life, which is not subject sufficiently in the studies in our country, in philosophical and psychological perspectives and is to get attention that finding life meaningful is one of the psychological needs and is to get attention to its importance in education and psychological counseling and guidance services taking the results of psychometric studies and research into consideration. Basically in the research, modern people’s search of meaning, which have been observed more clearly from the beginning of 20th century to date, is being discussed based on pyschologocial and philosophical bases and it is being attracted attention to one of the most important need which lays the base for many psychological problems and it is being opened discussion what educators did and what will they do after that.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Camus, A. (1998). Sisifos Söyleni (Çev:Tahsin Yücel). İstanbul. Can Yayınları.
 • Chamberlain, K. ve Zıka, S. (1987). Mesurıng Meaning in life: an examination of three scales Personality and İndividual Differences. 9/ 3, 589-596.
 • Corey, G. (1990). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (Third Edition). Pacific Grove, California: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Demirbaş, N. ve Keklik, İ., (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam düzeyleri ve yılmazlık düzeyleri arasındaki ilişki. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 3-5 Ekim 2011, İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Dyck, M.J. (1987). Assesing Logothrerapeutic cunstructs: conceptual and psychometric status of the Purpose in Life and seeking of Neotic Goals tests. Clinical Psychology Review. 7, 439-447.
 • Feldman, D.B., ve Snyder, C.R. (2005). Hope and the Meaningful Life: Theoritical and Empirical Associations Between Goal-Directed Thinking and Life Meaning. Journal of Social and Clinical Psychology. 24/3, 401-421.
 • Francis, L.J. ve Hills, P.R. (2008). The Development of the Meaning in Life Index (MILI) and Its Relationship with Personality and Religious Behaviours and Beliefs among UK Undergarduate Students. Mental Health, Religion & Culture. 11/2, 211-220.
 • Frankl, V. (1997). İnsanın Anlam Arayışı (Çev. Selçuk Budak). Ankara. Öteki Yayınevi.
 • Geçtan, E. (1998). Varoluş ve Psikiyatri. (II. Basım). İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Harlow, L. L., Newcomb, M. D., & Bentler, P. M. (1986). Depression, self- derogation, substance use, and suicide ideation: Lack of purpose in life as a mediational factor. Journal of Clinical Psychology. 42, 5–21.
 • Hullett, M.A. (1994). A Validation Study of The Existential Anxiety Scale S Paper presented at the Annual Meeting of the Middle Tennessee Psy. Association.
 • Jim, H.S., Purnell, J.Q., Richardson, S.A., Golden-Kreutz, D., & Andersen, B.L. (2006). Measuring meaning in life following cancer. Quality Of Life Research: An International Journal Of Quality Of Life Aspects Of Treatment, Care And Rehabilitation, 15, 1355-1371.
 • Jons n, E., Fagerström, L., Lundman, B., V h kangas, M. Ve Strandberg, G. (2010). Psychometric Properties of the Swedish Version of the Purpose in Life Scale. Scandinavian Journal of Caring Sciencies. 24/1, 41-48.
 • Kierkegaard, S. (2004). Ölümcül Hastalık Umutsuzluk. Ankara. Doğubatı Yayınları. 1.Basım
 • Klerk, J.J., Boshof, A.D. ve Wyk, R. (2009). Measuring meaning in life in South Africa: validation of an instrument developed in the USA. South African Journal of Psychology. 39/3, 314-325.
 • Khun, T. (2007). Kopernik Devrimi-Batı Düşüncesinin Gelişiminde Gezegen Astronomisi. (Çev. Halil Turan, Dursun Bayrak, Sinan K. Çelik). I. Basım. Ankara. İmge Kitabevi
 • Melton, A.M.A. ve Schulenberg, S.E. (2008). On the Measurement of Meaning: Logotherapy’s Empirical ontributions to Humanistic Psychology. The Humanistic Psychologist. 36, 31-44.
 • Morgan, J. Ve Farsides, T. (2009). Psychometric Evaluation of the Meaningful Life Measure. Journal of Happiness Studies. 10/3, 351-366.
 • Phillips, W. M. (1980). Purpose in life, depression, and locus of control. Journal of Clinical Psychology. 36, 661–667.
 • Prager, E. (1996). Exploring Personal Meaning in an age differentiated Australıan sample: Another look al the Sources of Meaning Profile(SOMP). Journal of Aging Studies. 10/2, 117-136
 • Ranst, Nancy V., Marcoen, A. (1997). Meaning life of young elderly adults: an examination of the factorial validity and invariance of the life regard index. Personality and İndividual Differences 22/6, 877-884.
 • Robak, R.W. ve Griffin, P.W. (2000). Purpose in life: What is its relationship to happiness, depression,and grieving? North American Journal of Psychology, 2, 113–120.
 • Rousseau, J. J. (2003). Emile “Bir Çocuk Büyüyor”. (Çev. Ülkü Akagündüz). Birinci Basım. İstanbul. Selis Kitaplar Yayınevi.
 • Salinger, J.D. (2000). Çavdar Tarlasında Çocuklar. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul.
 • Sappington, A. A., Bryant, J.,&Oden, C. (1990). An experimental investigation of Viktor Frankl’s theory of meaningfulness in life. The International Forum for Logotherapy, 13, 125–130.
 • Schopenhauer, A. (2008). Hayatın Anlamı. (Toplu Eserleri 3). İstanbul. Say Yayınları. 2. Basım
 • Snyder, C.R. (1997). Control and the applivation of Occam’s Razor to terror menagement theory. Psycholojical Inquiry. 8, 48-49.
 • Steger, M.F., Frazier, & Kaler, M. (2006). The Meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80-93.
 • Tevfik B. (2001). Nietzsche Hayatı ve Felsefesi, Karşı Kıyı Yayınları.
 • Terzi, Ş., Tekinalp, E.B., ve Leuwerke, W. (2011). Yaşamdaki Anlam Ölçeği’nin çeşitli yaş gruplarına göre psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.3-5 Ekim 2011, İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Valk, J. (2009). Religion or Worldview: Enchancing Dialogue in the Public Square. Marburg Journal of Religion, 14 (1), 1-15.
 • Yalom, I. (1999) Varoluşçu Psikoterapi. (Çev:Zeliha İyidoğan Babayiğit). Kabalcı Yayınevi. İstanbul
APA SEZER S (2012). A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. , 209 - 227.
Chicago SEZER Sevgi A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. (2012): 209 - 227.
MLA SEZER Sevgi A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. , 2012, ss.209 - 227.
AMA SEZER S A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. . 2012; 209 - 227.
Vancouver SEZER S A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. . 2012; 209 - 227.
IEEE SEZER S "A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies." , ss.209 - 227, 2012.
ISNAD SEZER, Sevgi. "A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies". (2012), 209-227.
APA SEZER S (2012). A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 209 - 227.
Chicago SEZER Sevgi A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 45, no.1 (2012): 209 - 227.
MLA SEZER Sevgi A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.45, no.1, 2012, ss.209 - 227.
AMA SEZER S A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2012; 45(1): 209 - 227.
Vancouver SEZER S A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2012; 45(1): 209 - 227.
IEEE SEZER S "A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45, ss.209 - 227, 2012.
ISNAD SEZER, Sevgi. "A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 45/1 (2012), 209-227.