1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar

Yıl: 2014 Cilt: 10 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 27 - 50 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar

Öz:
Kadın ve kadın haklarına yönelik gelişmeler araştırmacılar için her zaman ilgi çekiciolmuştur. Türk kadınlarının, tarih boyunca yaptıkları faaliyetler ile elde ettikleri hakları,giyimleri kuşamları vb. konuları birçok çalışmaya esin kaynağı olmuştur. TürkiyedeCumhuriyetin ilanı ile birlikte bir dizi değişiklikle yapılan devrimin hedefi; yeni ve çağıngereklerine uygun modern bir devlet yaratmaktır. 1923 1938 devrim dönemi olaraknitelendirilebilecek Atatürk döneminde, kadınlara siyasal anlamda, Belediye seçimlerineseçmen ve seçilen olabilme hakkının tanınması devrim hedefinin önemli bir parçasınıoluşturmuştur. 3 Nisan 1930da TBMMde yapılan görüşmelerden sonra gerçekleşen buhakkın verilmesi, beraberinde çeşitli tartışma, alay etme, çekişme gibi durumlarlakarşılaşsa da kadınlar haklarını sonuna kadar savunmuşlardır. Bu çalışmada, yaşanantartışma ve diğer yaklaşımlar, dönemin önemli gazetelerinden Cumhuriyet Gazetesiörnekleri üzerinden ele alınmış ve değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Attitudes towards acquisition of the right to elect And to be elected for the women in Turkey in 1930.

Öz:
Developments on women and their rights have always been a core of interest forresearchers. Issues including the woman rights, the women clothes as well as theactivities of Turkish women throughout history have inspired many studies. The targetof the revolution held in Turkey with a range of changes following the establishment ofthe Republic was to constitute a new and modern state that would catch up with the era. An important aspect of the referred target involved the acquisition of the right toelect and to be elected to local administrations for the women in Turkey within theAtatürk s revolutionary era (1923-38). Those rights were acquired in the light of theparliamentary negotiations held on 3 April 1930. Despite several harsh debates,mockeries as well as controversies women did their best to defend their rights. Thisstudy aims to denote the discussions concerning the referred issue and to evaluate it onthe basis of the Cumhuriyet, one of the the crucial newspapers of the era.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arşiv Belgeleri
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030 10 80 526 4 numaralı, 28.04.1930 tarihli belge.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, İçtima IV, c.18, 3 Nisan 1923.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 20 Mart 1930, Devre.3, C.17, İçtima.3.
 • Kitap ve Makaleler
 • ADIVAR Halide Edip (2007) Ateşten Gömlek, 19. Baskı, Can Yayınları, İstanbul.
 • Atatürk ve Türk Kadını (1963) Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (1989) C.II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.
 • BOZKIR Gürcan “Türk Kadın Birliği”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, C. 3, S. 9– 10, s. 99–116.
 • ÇAHA Ömer (1996) Sivil Kadın, Türkiye’de Sivil Toplum ve Kadın, Vadi Yayınları, Ankara.
 • ÇAKIR Serpil, (1996) Osmanlı Kadın Hareketi, 2. Basım Metis Yayınları, İstanbul.
 • ÇELİK Birten (2009) “Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı Kazanmasında Önemli Bir Tarih; 3 Nisan 1930”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü- Atatürk Dönemi ( 1923– 1938), C. I, Atatürk Kültür Merkezi Yayınlar, Ankara, s. 392–393.
 • GÖKÇİMEN Semra (2008) “ Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi”, Yasama Dergisi, Sayı 10, Eylül, Ekim, Kasım, s. 5–59.
 • İNAN A. Afet- vd (1962) Atatürk ve Türk Kadını, Ankara.
 • Kadın Yolu (1925) 16 Temmuz 1341 Yıl 1, sayı 1.
 • KAPLAN Leyla (1998) Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.
 • KARTAL Cemile Burcu (2005) Türkiye’de Kadınların Siyasal Haklarını Kazanma Süreci ve 1930 Belediye Seçimleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslar arası İlişkiler ABD, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • KURNAZ Şefika (1992) Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını ( 1839–1923), İstanbul.
 • Nezihe Muhittin ve Türk Kadını 1931 (1999)Yay. Haz. Ayşegül Baykan, Belma Ötüş, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • YETKİN Çetin (1982) Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı, İstanbul.
 • YILMAZ Ahmet (2011) “1930- Belediye Seçimleri Sürecinde Kamuoyu’nda Kadın’a Yönelik Söylemler” CTTAD, X/22, s. 141–164.
 • YÜCEER Saime (2008) “Demokrasi Yolunda Önemli Bir Aşama: Türk Kadınına Siyasal Haklarının Tanınması”, Uludağ Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl.9, Sayı 14, s. 131–151.
 • Gazete
 • Cumhuriyet
 • İnternet Sayfaları
 • SARISAKAL Baki “Cumhuriyet Kadınları”, www.bakisarisakal.com. 7.4.2014
APA BOLAT SALMAN B (2014). 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. , 27 - 50.
Chicago BOLAT SALMAN Bengül 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. (2014): 27 - 50.
MLA BOLAT SALMAN Bengül 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. , 2014, ss.27 - 50.
AMA BOLAT SALMAN B 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. . 2014; 27 - 50.
Vancouver BOLAT SALMAN B 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. . 2014; 27 - 50.
IEEE BOLAT SALMAN B "1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar." , ss.27 - 50, 2014.
ISNAD BOLAT SALMAN, Bengül. "1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar". (2014), 27-50.
APA BOLAT SALMAN B (2014). 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 10(19), 27 - 50.
Chicago BOLAT SALMAN Bengül 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 10, no.19 (2014): 27 - 50.
MLA BOLAT SALMAN Bengül 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.19, 2014, ss.27 - 50.
AMA BOLAT SALMAN B 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2014; 10(19): 27 - 50.
Vancouver BOLAT SALMAN B 1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2014; 10(19): 27 - 50.
IEEE BOLAT SALMAN B "1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar." Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 10, ss.27 - 50, 2014.
ISNAD BOLAT SALMAN, Bengül. "1930 Kadınlara İntihap (seçme- seçilme) hakkı verilmesine yönelik tutumlar". Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 10/19 (2014), 27-50.