Yıl: 2014 Cilt: 48 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 27 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavi süresinin DMFT (D: çürük, F: dolgulu ve M: eksik diş sayısı) indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşum sıklığı üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Sabit ortodontik tedavi gören 84 birey (45 kız, 38 erkek, 13-18 yaş, ortalama yaş 14.7±0.8) bu çalışma kapsamında değerlendirildi. Bütün hastalar 0,018 inç slot MBT sabit ortodontik apareyler ile tedavi edildi. Bireyler tedavi başlangıcında (T1) ve tedavi bitiminde (T2) bir araştırmacı tarafından beyaz nokta lezyonu (BNL) görülme sıklığının tespiti amacıyla Gorelick indeksine göre klinikte muayene edildi. DMFT indeksi değerlendirmesinde klinik muayenede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterleri kullanıldı. Bireyler sabit ortodontik tedavi görme sürelerine göre (Grup A: 0-18 ay, Grup B:18-30 ay ve Grup C: >30 ay) üç alt gruba ayrıldı. Bulgular: 84 bireyde T1 de BNL görülme sıklığı % 15.4 iken, T2 de % 69.0 a yükseldiği ve in- sidans hızının % 53.6 olduğu bulundu. Yeni oluşan lezyonların en çok alt birinci büyük azı dişlerinde (% 20.6) oluştuğu, bunu üst lateral dişler (% 16.3) ve alt ikinci küçük azı dişlerin (% 13.7) takip ettiği görüldü. T2 sonuçlarına göre; Grup C ve diğer iki grup arasında (Grup A ve Grup B) DMFT ortalaması (p<0.05) ve BNL oluşum sıklığı (p<0.05) açısından anlamlı fark olduğu bulundu. Sonuç: 30 aydan daha uzun süren ortodonti tedavisinde bireylerin DMFT değerinin ve BNL oluş- turma riskinin anlamlı derecede yükseldiği görülmektedir. Bu durumdaki bireylere daha etkili bir ağız bakım desteği sağlanmalı ve çürükten koruyucu uygulamalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Diş Hekimliği

Sabit ortodontik tedavi süresinin beyaz nokta lezyonu oluşum sıklığı ve dmft indeksi üzerine etkileri

Öz:
Purpose: The purpose of this study was to assess the effects of fixed orthodontic treatment duration on DMFT (D: decay, F: filling and M: missing teeth) index and white spot lesion (WSL) formation. Materials and Methods: Eighty four patients (45 females and 39 males, 13-18 years old, mean age: 14.7±0.8) who were undergoing fixed orthodontic treatment were invited to participate in this study. All patients were treated with a 0.018 inch slot MBT fixed orthodontic appliances. An examiner used the Gorelick index for assessment of white spot lesion (WSL) on the buccal surface of teeth before (T1) and after (T2) treatment. The World Health Organization (WHO) criteria were utilized to diagnose the carious status (DMFT) of the subjects. Subjects were divided into three groups according to treatment durations (Group A:0-18 months, Group B: between 18-30 months and Group C: more than 30 months). Results: The prevalence of WSL was 15.4% at T1 in all groups. After treatment (T2), 69% of patients presented WSL. The incidence of patients who developed at least one new WSL during fixed orthodontic treatment was 53.6%. The greatest prevalence of WSLs was found in the mandibular first molars (20.6%), followed by the maxillary lateral incisors (16.3%) and the mandibular second premo- lars (13.7%). There were significant differences in the prevalence of WSLs (p<0.01) and DMFT index (p<0.01) between Group C and other two groups (Group A and Group B). Conclusion: The results showed that patients whose orthodontic treatment was longer than 30 months are at higher risk for white spot formation and DMFT index. White spot lesion formation should be prevented with caries preventive applications and effective oral care support in these patients.
Anahtar Kelime:

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Boersma JG, van der Veen MH, Lager- weij MD, Bokhout B, Prahl-Andersen B. Caries prevalence measured with QLF after treatment with fixed orthodontic appliances: influencing factors. Caries Res 2005;39(1):41-7.
 • Russell AL. The differential diagnosis of fluoride and nonfluoride enamel opaciti- es. J Public Health Dent 1961;21(4):143- 6.
 • Zachrisson BU, Zachrisson S. Caries incidence and oral hygiene during ort- hodontic treatment. Scand J Dent Res 1971;79(6):394-401.
 • Ogaard B. White spot lesions during orthodontic treatment: mechanisms and fluoride preventive aspects. Semin Ortod 2008;14(3):183-93.
 • Chatterjee R, Kleinberg I. Effect of ort- hodontic band placement on the chemical composition of human incisor tooth pla- que. Arch Oral Biol 1979;24(2):97-100.
 • Hausen H, Seppä L, Fejerskov O. Can caries be predicted? In:Thylstrup A, Fejerskov O, (Ed).Textbook of clinical cariology. Copenhagen: Munksgaard, 1994, p.393-411.
 • Hollender L, Rönnerman A. Proximal caries progression in connection with orthodontic treatment. Swed Dent J 1978;2(5):153-60.
 • Lundström F, Hamp SE, Nyman S. Systematic plaque control in child- ren undergoing long-term orthodontic treatment. Eur J Orthod 1980;2(1):27- 39.
 • Richter AE, Arruda AO, Peters MC, Sohn W. Incidence of caries lesions among pa- tients treated with comprehensive ortho- dontics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;139(5):657–64.
 • 10. Chapman JA, Roberts WE, Eckert GJ, Kula KS, González-Cabezas C. Risk fac- tors for incidence and severity of white spot lesions during treatment with fixed orthodontic appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;138(2):188-94.
 • 11. Akın M, Tazcan M, Ileri Z, Basciftci FA. Incidence of white spot lesion du- ring fixed orthodontic treatmnt. Turkish J Orthod 2013;26(2):98–102.
 • 12. Gorelick L, Geiger AM, Gwinnett AJ. Incidence of white spot formation af- ter bonding and banding. Am J Orthod 1982;81(2):93–8.
 • 13. Benson P. Evaluation of white spot lesi- ons on teeth with orthodontic brackets. Semin Orthod 2008;14(3):200-8.
 • 14. Ogaard B. Prevalence of white spot le- sions in 19-year-olds: a study on untre- ated and orthodontically treated persons 5 years after treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989;96(5):423–7.
 • 15. ten Bosch JJ, Borsboom PC, ten Cate JM. A nondestructive method for monitoring de- and remineralization of enamel. Ca- ries Res 1980;14(2):90-5.
 • 16. Chaussain C, Opsahl Vital S, Viallon V, Vermelin L, Haignere C, Sixou M, Lasfargues JJ. Interest in a new test for caries risk in adolescents undergoing ort- hodontic treatment. Clin Oral Investig 2010;14(2):177-85.
 • 17. Gelgor E, Buyukyilmaz T. A practical approach to white spot lesion removal. World J Orthod 2003;4(2):152–6.
 • 18. Enaia M, Bock N, Ruf S. White-spot lesions during multibracket appliance treatment: a challenge for clinical excel- lence. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;140(1):e17–24.
 • 19. Mitchell L. Decalcification during ortho- dontic treatment with fixed appliances-an overview. Br J Orthod 1992;19(3):199-205.
 • 20. Tufekci E, Dixon JS, Gunselloy JC, Lindauer SJ. Prevalence of white spot lesions during orthodontic treatment with fixed appliances. Angle Orthod 2011;81(2):206–10.
 • 21. Lukacs JR, Largaespada LL. Expla- ining sex differences in dental caries prevalence: saliva, hormones, and ‘‘li- fe-history’’ etiologies. Am J Hum Biol 2006;18(4):540–55.
 • 22. Geiger AM, Gorelik L, Gwinnett AJ, Griswold PG. The effect of a fluoride program on white spot formation du- ring orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1988; 93(1):29-37.
 • 23. Lovrov S, Hertrich K, Hirschfelder U. Enamel demineralization during fixed orthodontic treatment-incidence and cor- relation to various oral-hygiene parame- ters. J Orofac Orthop 2007;68(5):353-63.
 • 24. Cantekin K, Celikoglu M, Karadas M, Yildirim H, Erdem A. Effects of ortho- dontic treatment with fixed appliances on oral health status: a comprehensive study. J Dent Sciences 2011;6(4):235-8.
 • 25. Ahmed I, Saif-ul-Haque, Nazir R. Cari- ous lesions in patients undergoing ort- hodontic treatment. J Pak Med Assoc 2011;61(12):1176-9.
APA Karabekiroğlu S, ÜNLÜ N, İLERİ Z, KAHRAMAN F (2014). The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. , 27 - 35.
Chicago Karabekiroğlu Said,ÜNLÜ Nimet,İLERİ Zehra,KAHRAMAN Fatma Betül The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. (2014): 27 - 35.
MLA Karabekiroğlu Said,ÜNLÜ Nimet,İLERİ Zehra,KAHRAMAN Fatma Betül The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. , 2014, ss.27 - 35.
AMA Karabekiroğlu S,ÜNLÜ N,İLERİ Z,KAHRAMAN F The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. . 2014; 27 - 35.
Vancouver Karabekiroğlu S,ÜNLÜ N,İLERİ Z,KAHRAMAN F The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. . 2014; 27 - 35.
IEEE Karabekiroğlu S,ÜNLÜ N,İLERİ Z,KAHRAMAN F "The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex." , ss.27 - 35, 2014.
ISNAD Karabekiroğlu, Said vd. "The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex". (2014), 27-35.
APA Karabekiroğlu S, ÜNLÜ N, İLERİ Z, KAHRAMAN F (2014). The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 48(3), 27 - 35.
Chicago Karabekiroğlu Said,ÜNLÜ Nimet,İLERİ Zehra,KAHRAMAN Fatma Betül The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 48, no.3 (2014): 27 - 35.
MLA Karabekiroğlu Said,ÜNLÜ Nimet,İLERİ Zehra,KAHRAMAN Fatma Betül The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.48, no.3, 2014, ss.27 - 35.
AMA Karabekiroğlu S,ÜNLÜ N,İLERİ Z,KAHRAMAN F The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2014; 48(3): 27 - 35.
Vancouver Karabekiroğlu S,ÜNLÜ N,İLERİ Z,KAHRAMAN F The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2014; 48(3): 27 - 35.
IEEE Karabekiroğlu S,ÜNLÜ N,İLERİ Z,KAHRAMAN F "The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex." İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 48, ss.27 - 35, 2014.
ISNAD Karabekiroğlu, Said vd. "The effects of fıxed orthodontıc treatment perıod on whıte spot lesıon prevalence and dmft ındex". İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 48/3 (2014), 27-35.