Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak

Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 50 Sayfa Aralığı: 243 - 258 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak

Öz:
Bu çalışmada neden Batılı olmayan bir Uluslararası İlişkiler teorisi yok? sorusu Türkiye örneğihareket noktası olarak alınarak tartışılacaktır. Bunu yaparken Uluslararası İlişkiler çalışmalarınıngelişimi ve bir disiplin olarak karakteristik özellikleri ve yine bu gelişim bağlamında Türkiyeninbu yapı içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılacak, özellikle Türk Uluslararası İlişkiler çevresindeteori üretme bağlamında yaşanan kısırlığa dikkat çekilerek bu sorunun nedenleri tartışılmayaçalışılacaktır. Bu bağlamda Türkiyede ve Dünyada Uluslararası İlişkiler çalışmalarının nitelikve niceliklerini belirlemeye çalışılaşan anket çalışmalarına değinilecektir. Amaçlanan TürkiyedeUluslararası İlişkiler eğitiminin bir fotoğrafını çekmek ve bu fotoğraf içerisinde teorik bilgiüretiminin eksikliğine ve bunun nedenlerine vurgu yapmaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler

The study of international relations in Turkey and Analyzing the question why there is no Turkish international relations theory?

Öz:
In this work, I discuss the question of why there is no non Western International Relations theory? by taking Turkish example as a point of departure. As doing this, the progress and characteristicsin the study of International Relations will be examined and the place of Turkey in this structure byemphazing the fruitlesness of building theories in the field, and the reason for this exility will beanalysed. In this reasons exmination of the surveys which are conducted among the academiciansin Turkey and around the World to determine the quality and quantity of the study of InternationalRelations will be presented. The aim of the study is to take a picture of the study of InternationalRelations in Turkey and point out the lack of theoretical knowledge production in this photograph.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • • Acharya, Amitav ve Barry Buzan, Non-Western International Relations Theory: Perspectives On and Beyond Asia, Washington- London, Taylor & Francis, 2009.
 • • Aydın, Mustafa ve Korhan Yazgan, “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Akademisyenleri Araştırma, Eğitim Ve Disiplin Değerlendirmeleri Anketi – 2009”, Uluslararası İlişkiler Dergisi Vol. 7, No. 25 , Bahar 2010: 3–42.
 • • Aydınlı, Ersel ve Julie Mathews, “Periphery Theorising For A Truly İnternationalised Discipline: Spinning IR Theory Out Of Anatolia”, Review of International Studies , Cilt 34, No 4, 2008: 693-4.
 • • Banks, Michael, “The evolution of international relations theory.” Der. Michael Banks Conflict in World Society: A New Perspective on International Relations içinde, Brighton: Wheatsheaf Books, 1984.
 • • Bilgin, Pınar, “Uluslararası İlişkiler Çalışmaları’nda Merkez-Çevre: Türkiye Nerede” Uluslararası İlişkiler Dergisi Vol. 2, No. 6, 2005: 3–14.
 • • Bull, Hedley, “The Theory of International Politics, 1919-1969,” Brian Porter The Aberystwyth Papers: International Politics 1919-69, Second ed., içinde, Oxford: Oxford University Press, 1972.
 • • Cox , R. W., “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory” Millennium - Journal of International Studies, Vol. 10, No. 2 , June 1, 1981: 126–155.
 • • Derian, J. Der, “Boundiers of Knowledge and Power in international Relations” Der. James Der Derian, Michael J. Shapiro, International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics, 1st ed., içinde , Lexington Books, 1998.
 • • Erozan, Boğaç ve İlter Turan, “The Development of Political Science in Turkey,” PS: Political Science & Politics, Vol. 37, No. 02, 2004: 359–363.
 • • Friedrichs, Jorg, European Approaches to International Relations Theory, Londra, Routledge, 2004.
 • • Hoffmann, Stanley, “An American Social Science: International Relations”, Daedalus, Vol. 106, No. 3 ve Discoveries and Interpretations: Studies in Contemporary Scholarship, Volume I , Summer, 1977: 41-60.
 • • Holsti, Kalevi, Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory, London: Allen & Unwin,1985.
 • • Jordan, Richard Daniel Maliniak, and Amy Oakes, Susan Peterson, and Michael Tierney, “2008/2009 Survey on Teaching, Research, and Policy”, Institute for the Theory and Practice of International Relations at The College of William and Mary, No. 2009 (n.d.).
 • • Kut , Şule, “Türkiye’de Uluslararsı İlişkiler Eğitiminin Geleceği - Türkiye’de Uluslararsı İlişkiler Çalışmaları Çalıştayı”, 16-17 Nisan 2005 Ankara Üniversitesi , Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt:2 Sayı:6, Yaz 2005.
 • • Lijphart, Arend “International Relations Theory: Great Debates And Lesser Debates”, International Social Science Journal, N. 26, 1974: 11-21.
 • • Lijphart, Arend. “The Structure Of The Theoretical Revolution İn İnternational Relations.” International Studies Quarterly, N. 18, 1974: 41-74.
 • • Maghroori, Ray and Bennett Ramberg, Globalism Versus Realism: International Relations Third Debate , Westview Press, 1982.
 • • Maliniak, Daniel et al., “International Relations in the US Academy”, International Studies Quarterly, Vol. 55, No. 2, 2011: 437–464.
 • • Mingst, Karen, Essentials of International Relations, 3rd ed. ,Washington, W. Norton, 2004.
 • • Schmidt, Brian C. The Political Discourse of Anarchy: A Disciplinary History of International Relations, New York, State University of New York Press, 1997.
 • • Smith, Steve, “The discipline of international relations: still an American social science” British Journal of Politics and International Relations, Cilt 2, No 3, 2000: 392-402.
 • • Tickner, Arlene B. ve Ole Waver, “Introduction: Geocultural Epistemologies”, Der. Arlene B. Tickner ve Ole Waver, “International Relations Scholarship Around the World,” Londra, Routledge, 2009.
 • • Viotti , Paul and Mark Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond”, Boston, MA: Allyn and Bacon, 1999.
 • • Waever, Ole, “The Sociology of a Not So International Discipline”, International Organization, Vol. 52, N. 04, September, 1998: 687-727.
 • • Walt , Stephen M., “International Relations: One World, Many Theories”, Foreign Policy, No. 110, 1983.
 • • Wight, Martin, “ Is There No International Theory?”, International Relations Vol. 2, No. 1, April 1, 1960: 35–48.
 • • Wright, Quincy, Study of International Relations , Ardent Media Inc, 1986.
 • • Yurdusev, Nuri, “Uluslararası İlişkiler Öncesi”, Der. Atilla Eralp, Devlet, Sistem Ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, içinde. İstanbul, İletişim, 1996.
 • • Yurdusev, Nuri, “Uluslararası İlişkilere Teorik Bakmak,” Uluslararası İlişkiler Dergisi Vol. 2, No. 6, Yaz 2005: 157–165.
APA MEHMETCIK H (2014). Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. , 243 - 258.
Chicago MEHMETCIK HAKAN Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. (2014): 243 - 258.
MLA MEHMETCIK HAKAN Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. , 2014, ss.243 - 258.
AMA MEHMETCIK H Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. . 2014; 243 - 258.
Vancouver MEHMETCIK H Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. . 2014; 243 - 258.
IEEE MEHMETCIK H "Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak." , ss.243 - 258, 2014.
ISNAD MEHMETCIK, HAKAN. "Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak". (2014), 243-258.
APA MEHMETCIK H (2014). Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0(50), 243 - 258.
Chicago MEHMETCIK HAKAN Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 0, no.50 (2014): 243 - 258.
MLA MEHMETCIK HAKAN Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.0, no.50, 2014, ss.243 - 258.
AMA MEHMETCIK H Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 2014; 0(50): 243 - 258.
Vancouver MEHMETCIK H Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 2014; 0(50): 243 - 258.
IEEE MEHMETCIK H "Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak." İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0, ss.243 - 258, 2014.
ISNAD MEHMETCIK, HAKAN. "Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak". İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 50 (2014), 243-258.