Yıl: 2014 Cilt: 31 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 88 - 91 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki

Öz:
Giriş: Alkol dışı karaciğer yağlanması (ADKY) alkol kullanım hikâyesi olmayan hastalarda, alkole bağlı karaciğerhastalığında gözlenen morfolojik değişiklikler ile karakterizedir. Tiroid hormonları karbonhidrat ve protein metabolizması yanında lipid metabolizmasında da sonderece önemli rolü olan hayati hormonlardır. Bu çalışmanın amacı obez ve diyabetik olmayan yağlı karaciğerhastalarında hipotiroidi birlikteliğini saptamaktır.Materyal ve Metot: Nisan 2010 ve Nisan 2011 tarihleriarasında Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji poliklerine başvuran diyabetikolmayan ve beden kitle indeksleri <30 olan 970 kadın,312 erkek olmak üzere toplam 1282 gönüllü çalışmayadâhil edilmiştir. Tüm hastaların karaciğer fonksiyon testleri, lipit profilleri, serbest T3, serbest T4 ve TSH düzeyleri çalışıldı. Vakaların hepsine karaciğer ultrasonuyapıldı ve yağlı karaciğer evrelemesi ultrasonografik bulgulara göre yapıldı.Bulgular: Çalışmaya 620 hasta, 662 kontrol olmaküzere toplam 1282 gönüllü dâhil edildi. Yağlanma derecesine göre evrelenen hastalarda görülen subklinikhipotiroidi sıklığı kontrol grubunda %2,8 iken, evre 1hastalarda %4, evre 2 hastalarda %5,7 ve evre 3 hastalarda %10,8 olarak saptanmıştı. Evre 3 hastalardasubklinik hipotiroidi sıklığı diğer gruplara göre istatistiksel anlamlı şekilde daha yüksekti (p:0,001).Sonuç: Toplumda sık görülen subklinik hipotiroidi ileADKY birlikteliğinin farkına varmak klinik olarak önemlidir ve akılda tutulmalıdır. Ayrıca, moleküler çalışmalarlahipotiroidi ile karaciğer yağlanması arasındaki ilişkininbelirlenmesi, yeni tedavi metotları hakkında da ışıktutabilecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Endokrinoloji ve Metabolizma Gastroenteroloji ve Hepatoloji Pediatri

The association of thyroid function tests with non-alcoholic fatty liver disease among non-obese and non-diabetic cases

Öz:
Background: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)is characterized by the morphological changes similar tothose observed in alcohol related liver disease, inpatients without significant alcohol consumption. Thyroidhormones are essential hormones in not onlycarbohydrate and protein metabolisms, but also in fattyliver oxidation. The aim of this study was to determinethe association of hypothyroidism with NAFLD amongnon-obese and non-diabetic cases. Material and Methods: Totally 1282 non-diabetic, non-obese cases, 970 female, 312 male, admitted to InternalMedicine and Gastroenterology outpatient clinics ofTurgut Ozal University Hospital, in between April 2010and April 2011, were included in the study. Body massindex, liver function tests, lipid profile, thyroidstimulating hormone, free T3 and free T4 levels werestudied. Liver ultrasound was applied to all cases. Results: Totally 1282 cases, 620 with NAFLD and 662controls were included in the study. The prevalence ofsubclinical hypothyroidism among cases with grade 1,grade 2 and grade 3 NAFLD were as follows; 4,0%,5,7%, and 10,8% respectively, while this ratio was 2,8%in control group. In statistical evaluation, the prevalenceof subclinical hypothyroidism was statistically andsignificantly higher in grade 3 NAFLD group than allother groups (p:0.001)Conclusions: The association of subclinic hypothyroidismwith grade 3 NAFLD is important in clinical practice sinceboth conditions are very common. Moreover, molecularstudies to determine the association of hypothyroidismwith fatty liver disease may elucidate new treatmentmodalities.
Anahtar Kelime:

Konular: Endokrinoloji ve Metabolizma Gastroenteroloji ve Hepatoloji Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ludwig J, Viggiano TR, Mc Gill DB, Ott BJ. Nanalcoholic steatohepatitis. Mayo Clinic Proc 1980;55:434-38.
 • 2. Angulo P. Nolalcoholic fatty liver diease. N Engl J Med 2002;346:1221- 31.
 • 3. Pucci E, Chiovato L, Pinchera A. Thyroid and lipid metabolism. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24(Suppl 2):109-12.
 • 4. Shantha GP, Kumar AA, Jeyachandran V, et al. Association between primary hypothyroidism and metabolic syndrome and the role of C reactive protein: a cross-sectonal study from South India. Thyroid Res 2009;2:2.
 • 5. Angulo P, Keach JC, Batts KP, Lindor KD. Independent predictors of liver fibrosis in patients with nonalcholic steatohepatitis. Hepatology 199;30:1356-62.
 • 6. O’Brien T, Dinen SF, O’Brien PC, Palumbo PJ. Hyperlipidemia in patients with primary and secondary hypothyroidism. Mayo Clin Proc 1993;68:860- 6.
 • 7. Pucci E, Ciovato L, Pinchera A. Thyroid and lipid metabolism. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:109-12.
 • 8. Pearce EN. Hypothyroidism and dyslipidemia: modern concepts and approaches. Curr Cardiol Rep 2004;6:4516.
 • 9. Valkoska Nakova V, Krstevska B, Bosevski M, Dimitrovski Ch, Serafimoski V. Dyslipidaemia and hypertension in patients with subclinical hypothyroidism. Prilozi 2009;30:93-102.
 • 10. Liangpunsakul S, Chalasani N. Is hypothyroidism a risk factor for nonalcoholic steatohepatitis? J Clin Gastroenterol 2003;340-3.
 • 11. Dimitriadis G, Mitrou P, Lambadiari V, et al. Insulin action in adipose tissue and muscle in hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:4930-7.
 • 12. Rochon C, Tauveron I, Dejax C, et al. Response of glucose disposal to hyperinsulinaemia in human hypothyroidism and hyperthyroidism. Clin Sci (Lond) 2003;104:7-15.
 • 13. Kosovskii MI, Katkova SP, Mirakhmedov MM, Rakhimdzhanov RT. Insulin resistance in experimental hypo and hyperthyroidism. Probl Endokrinol (Mosk) 1989;35:50-4.
 • 14. Smithson MJ. Screening for thyroid dysfunction in a community population of diabetic patients. Diabet Med 1998;15:148-50.
 • 15. Huang YH, Tsai MM, and Lin KH. Thyroid hormone dependent regulation of target genes and their plysiological significance. Chang Gung Medical Journal 2008;31:325-34.
 • 16. Chamba A, Neuberger, A, Strain J, Hopkins MC, Sheppard MC, Franklyn JA. Expression and function of thyroid hormone receptor variants in normal and chronically diseased human liver. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1996;81:360-7.
 • 17. Cable EE, Finn PD, Stebbins JV, et al. Reduction of hepatic steatosis in rats and mice after treatment with a liver-targeted thyroid hormone receptor agonist. Hepatology 2009;49:407-17.
 • 18. Mollica MP, Lionetti L, Moreno M, et al. 3,5-diiodo-l -thyronine, by modulating mitochondrial functions, reverses hepatic fat accumulation in rats fed a high-fat diet. Journal of Hepatology 2009;51:363-70.
 • 19. Perra A, Simbula G, Simbula M, et al. Thyroid hormone (T3) and TRβ agonist GC-1 inhibit/verse nonalcoholic fatty liver in rats. The FASEB Journal 2008;22:2981-9.
 • 20. Chung GE, Kim D, Kim W, et al. Non-alcoholic fatty liver disease across the spectrum of hypothyroidism. Journal of Hepatology 2012;57:150-6.
 • 21. Itterman T, Haring R, Wallaschofski H, et al. Inverse association between serum free thyroxine levels and hepatic steatosis: results from the Study of Health in Pomerania. Thyroid 2012;22:568-74.
 • 22. Zhang J, Sun H, Chen L, et al. Relationship between serum TSH level with obesity and NAFLD in euthyroid subjects. Journal of Huazhong University of Science and Technology 2012;32:47-52.
APA KASAPOĞLU B, TÜRKAY C, YALÇIN K, carlioglu a, BOZKURT A (2014). Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. , 88 - 91.
Chicago KASAPOĞLU Benan,TÜRKAY Cansel,YALÇIN Kadir Serkan,carlioglu ayse,BOZKURT ALPER Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. (2014): 88 - 91.
MLA KASAPOĞLU Benan,TÜRKAY Cansel,YALÇIN Kadir Serkan,carlioglu ayse,BOZKURT ALPER Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. , 2014, ss.88 - 91.
AMA KASAPOĞLU B,TÜRKAY C,YALÇIN K,carlioglu a,BOZKURT A Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. . 2014; 88 - 91.
Vancouver KASAPOĞLU B,TÜRKAY C,YALÇIN K,carlioglu a,BOZKURT A Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. . 2014; 88 - 91.
IEEE KASAPOĞLU B,TÜRKAY C,YALÇIN K,carlioglu a,BOZKURT A "Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki." , ss.88 - 91, 2014.
ISNAD KASAPOĞLU, Benan vd. "Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki". (2014), 88-91.
APA KASAPOĞLU B, TÜRKAY C, YALÇIN K, carlioglu a, BOZKURT A (2014). Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. Yeni Tıp Dergisi, 31(2), 88 - 91.
Chicago KASAPOĞLU Benan,TÜRKAY Cansel,YALÇIN Kadir Serkan,carlioglu ayse,BOZKURT ALPER Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. Yeni Tıp Dergisi 31, no.2 (2014): 88 - 91.
MLA KASAPOĞLU Benan,TÜRKAY Cansel,YALÇIN Kadir Serkan,carlioglu ayse,BOZKURT ALPER Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. Yeni Tıp Dergisi, vol.31, no.2, 2014, ss.88 - 91.
AMA KASAPOĞLU B,TÜRKAY C,YALÇIN K,carlioglu a,BOZKURT A Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. Yeni Tıp Dergisi. 2014; 31(2): 88 - 91.
Vancouver KASAPOĞLU B,TÜRKAY C,YALÇIN K,carlioglu a,BOZKURT A Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki. Yeni Tıp Dergisi. 2014; 31(2): 88 - 91.
IEEE KASAPOĞLU B,TÜRKAY C,YALÇIN K,carlioglu a,BOZKURT A "Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki." Yeni Tıp Dergisi, 31, ss.88 - 91, 2014.
ISNAD KASAPOĞLU, Benan vd. "Obez ve diyabetik olmayan hastalarda alkol dışı karaciğer yağlanması ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişki". Yeni Tıp Dergisi 31/2 (2014), 88-91.