Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 691 - 720 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması

Öz:
Bu çalışmanın amacı Silvera, Martinussen ve Dahl (2001) tarafından geliştirilen Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği (TSZÖ)nin Türk üniversite öğrencileri için geçerlik güvenirliğini incelemektir. Araştırmaya Sakarya Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan 719 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile bakılmıştır. Ölçüt geçerliğini sınamak amacıyla sosyal beceri envanteri ile korelasyonuna bakılmıştır. Ölçeğin güvenirliği ise iç tutarlılık, test yarılama ve test tekrar test yöntemleriyle hesap- lanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda TSIS, orijinaline benzer şekilde üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Uyum geçerliği bağlamında sosyal beceri envanteri ile TSZÖ arasında .51 korelasyon bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı .83, test tekrar test .80 ve test yarılama sonucu .75 olarak bulunmuştur. TSZÖnün Türk üniversite öğrencilerinin sosyal zekâ düzeyini ölçebilmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The validity, reliability and factorial structure of the Turkish Version of the tromso social intelligence scale

Öz:
The purpose of the present study was to investigate the reliability and validity of the Turkish version of the Tromso Social Intelligence Scale (TSIS) developed by Silvera, Martinussen, and Dahl (2001). 719 students from Sakarya University participated in the study. Construct validity and criterion related validity and reliability were assessed. Factor analysis for Turkish university students yielded three factor solutions as the original TSIS. Correlation coefficient of the Social Skills Inventory with the TSIS was .51. Cronbach alpha, test-retest and split half reliability coefficients were .83, .80, and .75 respectively. Overall results of this study showed that this scale is capable enough to measure social intelligence among university students in a valid and reliable way.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Albretch, K. (2006). Social intelligence: The new science of success. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Bacanlı, H. (1990). Kendini ayarlama becerisinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Yayınlanmamış DoktoraTezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barnes, M. L., & Sternberg, R. J. (1989). Social intelligence and decoding of nonverbal cues. Intelligence, 13, 263-287.
 • Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456.
 • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.
 • Brown, M. , & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: K.
 • Bollen and J. Long, (Eds), Testing structural equation models (pp. 136–162). London: Sage Publications.
 • Buzan, T. (2002). The power of social ıntelligence. Newyork, NY: PerfectPound Publisher.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Byrne, B., & Campbell, T. L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presump- tion of equivalent measurement and theoretical structure: A look beneath the surface. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30(5), 555-574.
 • Ford, M. E., & Tisak, M. S. (1983). A further search for social intelligence. Journal of Educational Psychology, 75(2), 196-206.
 • Frederiksen, N., Carlson, S., & Ward, W. C. (1984). The place of social intelligence in a taxonomy of cognitive abilities. Intelligence, 8, 315-337.
 • Goleman, D. (2007). Sosyal zeka: İnsan ilişkilerinin yeni bilimi (çev. O. Ç. Deniztekin). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Kaukainen, A., Bjorkqvist, K., Lagerspetz,, K. Osterman, K., Salmivalli, C., Rothberg, S. et al. (1999). The relationship between social intelligence, emphaty and three types of agression. Aggressive Behaviour, 25, 81-89.
 • Kızıltepe, Z. (2004). Öğretişim: Eğitim psikolojisine çağdaş bir yaklaşım. İstanbul: Merteks.
 • Kosmitzki, C., & John, O. P. (1993). The implict use of explicit conceptions of social intelligence. Personality and Individual Differences, 15, 11-23.
 • Lee, J. (1999). Social intelligence: Flexibility and complexity are distinct from creativity. Unpublished doctoral dissertation, University of Notre Dame, Indiana, USA.
 • Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J., & Peschar, J. L. (2006). OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.
 • Marlowe, H. A. (1986). Social intelligence: Evidence for multidimensionality and construct independence. Journal of Educational Psychology, 78(1), 52-58.
 • Riggio. R.E. (1986). The assessment of basic social skills. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 649-660.
 • Riggio. R.E. (1989). Social skills inventory manual. CA: Consulting Psychologists Press. USA.
 • Silberman, M. (2000). Peoplesmart: Developing your interpersonal intelligence. San Francisco, CA: Berrett- Koehler Publishers Inc.
 • Silvera, D. H., Martinussen, M., & Dahl, T. I. (2001). The Tromso Social Intelligence Scale, a self-report measure of social intelligence. Scandinavian Journal of Psychology, 42, 313-31.
 • Somazo, M. P. (1990). Social intelligence and likeability. Unpublished doctoral dissertation, The Florida State University College of Arts and Sciences, Florida, USA.
 • Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its use. Harpers Magazine, 140, 227-235.
 • Walker, R. E., & Foley, J. M. (1973). Social intelligence: Its history and measurement. Psychological Reports, 33, 451-495.
 • Wedeck, J. (1947). The relationship between personality and ‘psychological ability’. British Journal of Psychology, 37, 133-151.
 • Yüksel, G. (1997). Sosyal beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeyine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA DOĞAN T, ÇETİN B (2009). Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 691 - 720.
Chicago DOĞAN Tayfun,ÇETİN Bayram Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. (2009): 691 - 720.
MLA DOĞAN Tayfun,ÇETİN Bayram Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 2009, ss.691 - 720.
AMA DOĞAN T,ÇETİN B Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2009; 691 - 720.
Vancouver DOĞAN T,ÇETİN B Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2009; 691 - 720.
IEEE DOĞAN T,ÇETİN B "Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması." , ss.691 - 720, 2009.
ISNAD DOĞAN, Tayfun - ÇETİN, Bayram. "Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması". (2009), 691-720.
APA DOĞAN T, ÇETİN B (2009). Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 691 - 720.
Chicago DOĞAN Tayfun,ÇETİN Bayram Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9, no.2 (2009): 691 - 720.
MLA DOĞAN Tayfun,ÇETİN Bayram Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.9, no.2, 2009, ss.691 - 720.
AMA DOĞAN T,ÇETİN B Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2009; 9(2): 691 - 720.
Vancouver DOĞAN T,ÇETİN B Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2009; 9(2): 691 - 720.
IEEE DOĞAN T,ÇETİN B "Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, ss.691 - 720, 2009.
ISNAD DOĞAN, Tayfun - ÇETİN, Bayram. "Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9/2 (2009), 691-720.