Yıl: 2013 Cilt: 48 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 40 - 43 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi

Öz:
Amaç: Herpes zoster, arka kök gangliyonlarında sessiz kalan varisella zoster virüsünün yeniden aktivasyonu ile oluşan akut, viral, dermatoma yerleşik, veziküller ile seyreden bir enfeksiyondur. Hastalık ileri yaşta ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde sık görülürken, sağlıklı çocuklarda nadir görülür. Bu çalışmada çocuk enfeksiyon kliniğine yatırılan ve herpes zoster tanısı alan 16 hasta değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Polikliniğine, Ocak 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında başvurarak yatırılan, yaşları 12 ay-17 yaş arasında değişen 16 hastanın geriye dönük olarak kayıtları değerlendirildi. Hastaların su çiçeği geçirme öyküleri, su çiçeği aşılanma öyküsü, mevcut kronik hastalık, immün yetersizlik, immün baskılayıcı ilaç kullanımı, travma, operasyon, radyasyon öyküsü, stres varlığı sorgulandı. Bulgular: Herpes zoster tanısı alan 16 hastadan dokuzu kız, yedisi erkekti. Üç hastada lomber, altı torakal, bir yaygın, dört trigeminal, bir servikal, bir sakral tutulum vardı. Olguların hepsine sistemik ve bölgesel tedavi verildi. Komplikasyon gözlenmedi. Çıkarımlar: Herpes zoster, bağışıklık sistemi baskılanması olan ve olmayan çocuklarda görülebilmektedir. Sağlıklı çocuklarda hastalık iyi seyirlidir. Komplikasyonlar nadir görülür. (Türk Ped Arfl 2013; 48: 40-3)
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri

Herpes zoster experience in two pediatric infection clinics

Öz:
Aim: Herpes zoster (HZ) is a vesicular cutaneous infection caused by reactivation of the latent varicella-zoster virus from dorsal root ganglia. It is characterized by dermatome distribution. It is usually seen in the elderly and pediatric zoster is rare. In this study we evaluated 16 patients who were admitted to our pediatric clinic and diagnosed as HZ. Material and Method: Sixteen patients aged between 12 months and 17 years who were admitted to Ege University Medical Faculty Children Hospital and Tepecik Education and Research Hospital Pediatric Infection departments between January 2010 and September 2011 were evaluated retrospectively. Previous varicella disease, varicella vaccination history, existing chronic disease, immunodeficiency, immunosuppressive drug use, trauma, history of operation, history of radiation and presence of stress were questioned. Results: Nine of 16 patients who were diagnosed as HZ were female. Three patients had lumbar involvement, six had thoracic involvement, one had disseminated involvement, four had trigeminal involvement, one had cervical involvement and one had sacral involvement. All patients received systemic and local treatment. No complication was observed. Conclusions: Herpes zoster may be observed in children with or without immune suppression. The disease is benign in healthy children. Complications are rare. (Turk Arch Ped 2013; 48 : 40-3)
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Sauve RS, Leung AK. Congenital varicella syndrome with colonic atresias. Clin Pediatr (Phila) 2003; 42(5): 451-3.
 • 2. Leung AK, Robson WL, Leong AG. Herpes zoster in childhood. J Pediatr Health Care 2006; 20(5): 300-3.
 • 3. Teran CG, Villarroel P, Teran-Escalera CN. Herpes zoster in healthy children. Int J Infect Dis 2008; 12(6): e159-60.
 • 4. Kökçam İ, Dilek N. Sağlıklı iki çocukta herpes zoster. J Dermatol 2009; 3: 19-21.
 • 5. Ulusoy S, Leblebicioğlu H. Viral enfeksiyonlar. Bilimsel Tıp Yayınevi. 2011; 181-207.
 • 6. Yalaki Z, Öztürk A, Taşar MA, Dallar Y. Sağlıklı çocuklarda herpes zoster enfeksiyonu. Çocuk Enf Derg 2010; 4: 96-9.
 • 7. Rahşan M, Evans ES, Şahin S. Çocukluk çağı herpes zoster enfeksiyonu: 15 vakalık retrospektif bir çalışma. Türkiye Klinikleri J Dermatol 2005; 15: 121-4.
 • 8. Weinberg JM. Herpes zoster: epidemiology, natural history and common complications. J Am Acad Dermatol 2007; 57(Suppl 6): S130-5.
 • 9. Çelik Ü, Alhan E, Aksaray N, ve ark. Malignensili çocuklarda varisella- zoster virüs enfeksiyonu. Çocuk Enf Derg 2008; 3: 105-8.
 • 10. McDonald JR, Zeringue AL, Caplan L, et al. Herpes zoster risk factors in a national cohort of veterans with rheumatoid arthritis. Clin Infect Dis 2009; 48(10): 1364-71.
 • 11. De Freitas D, Martins EN, Adan C, Alvarenga LS, Pavan-Langston D. Herpes zoster ophthalmicus in otherwise healthy children. Am J Ophthamol 2006; 142(3): 393-9.
 • 12. Straus SE, Ostrove JM, Inchauspé G, et al. NIH Conference. Varicella- zoster virus infections. Biology, natural history, treatment, and prevention. Ann Intern Med 1988; 108(2): 221-37.
 • 13. Donahue JG, Choo PW, Manson JE, Platt R. The incidence of herpes zoster. Arch Intern Med 1995; 155(15): 1605-9.
 • 14. Yawn BP, Saddier P, Wollan PC, St Sauver JL, Kurland MJ, Sy LS. A population-based study of the incidence and complication rates of herpes zoster before zoster vaccine introduction. Mayo Clin Proc 2007; 82(11): 1341-9.
 • 15. Arness T, Pedersen R, Dierkhising R, Kremers W, Patel R. Varicella zoster virus-associated disease in adult kidney transplant recipients: incidence and risk-factor analysis. Transpl Infect Dis 2008; 10(4): 260-8.
APA şen s, BAL ŞAHBUDAK Z, YILDIZ BAŞAK K, vardar f, BAYRAM S, Helvacı M (2013). İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. , 40 - 43.
Chicago şen semra,BAL ŞAHBUDAK Zümrüt,YILDIZ BAŞAK Katibe,vardar fadil,BAYRAM Süleyman Nuri,Helvacı Mehmet İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. (2013): 40 - 43.
MLA şen semra,BAL ŞAHBUDAK Zümrüt,YILDIZ BAŞAK Katibe,vardar fadil,BAYRAM Süleyman Nuri,Helvacı Mehmet İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. , 2013, ss.40 - 43.
AMA şen s,BAL ŞAHBUDAK Z,YILDIZ BAŞAK K,vardar f,BAYRAM S,Helvacı M İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. . 2013; 40 - 43.
Vancouver şen s,BAL ŞAHBUDAK Z,YILDIZ BAŞAK K,vardar f,BAYRAM S,Helvacı M İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. . 2013; 40 - 43.
IEEE şen s,BAL ŞAHBUDAK Z,YILDIZ BAŞAK K,vardar f,BAYRAM S,Helvacı M "İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi." , ss.40 - 43, 2013.
ISNAD şen, semra vd. "İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi". (2013), 40-43.
APA şen s, BAL ŞAHBUDAK Z, YILDIZ BAŞAK K, vardar f, BAYRAM S, Helvacı M (2013). İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. Türk Pediatri Arşivi, 48(1), 40 - 43.
Chicago şen semra,BAL ŞAHBUDAK Zümrüt,YILDIZ BAŞAK Katibe,vardar fadil,BAYRAM Süleyman Nuri,Helvacı Mehmet İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. Türk Pediatri Arşivi 48, no.1 (2013): 40 - 43.
MLA şen semra,BAL ŞAHBUDAK Zümrüt,YILDIZ BAŞAK Katibe,vardar fadil,BAYRAM Süleyman Nuri,Helvacı Mehmet İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. Türk Pediatri Arşivi, vol.48, no.1, 2013, ss.40 - 43.
AMA şen s,BAL ŞAHBUDAK Z,YILDIZ BAŞAK K,vardar f,BAYRAM S,Helvacı M İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. Türk Pediatri Arşivi. 2013; 48(1): 40 - 43.
Vancouver şen s,BAL ŞAHBUDAK Z,YILDIZ BAŞAK K,vardar f,BAYRAM S,Helvacı M İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi. Türk Pediatri Arşivi. 2013; 48(1): 40 - 43.
IEEE şen s,BAL ŞAHBUDAK Z,YILDIZ BAŞAK K,vardar f,BAYRAM S,Helvacı M "İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi." Türk Pediatri Arşivi, 48, ss.40 - 43, 2013.
ISNAD şen, semra vd. "İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi". Türk Pediatri Arşivi 48/1 (2013), 40-43.