Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 228 - 237 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Kandaki ısı değişikliklerinin kan hücrelerinde oluşturduğu morfolojik değişiklikleri incelemek apoptotik ölümlerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 18-25 arasında değişen tamamen sağlıklı 6 kadın ve 6 erkek denekten alınan kan örnekleri kullanıldı. Alınan örnekler kendi içlerinde 7 alt gruba ayrıldı ve ısı dereceleri her saatte $2^{circ}C$ arttırılmak suretiyle tüm örneklerin ısıları $37^{circ}C'$ den $43^{circ}C$ ye çıkarıldı. Isıtma sırasında $39^{circ}C'$ ye ısıtılan örneğin bir kısmı 1 saat sonunda $37^{circ}C'$ye soğutulurken aynı işlem $41^{circ}C$ ve $43^{circ}C'$ yedek ısıtılmış örneklerede uygulandı. Sürelerin sonunda kan örneklerinden 1 adet Giemsa ve 1 adet immunohistokimyasal boyama için 2 adet periferik yayma alındı. Aynı şekilde aynı örneklerden deneyin her basamağında alınan kan örneklerinden tam kan sayımı ve biyokimyasal olarak HSP70 titresi ölçüldü. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Deney sonunda artan ısı derecelerinin yüksek ısılarda daha anlamlı olmak üzere lökositlerde apoptotik hücre ölümünü arttırdığı tespit edildi. Diğer yandan ısının düşürüldüğü gruplarda ilginç olarak yüksek ısılardan hızla $37^{circ}C'$ ye soğutma olduğunda apoptotik hücre ölümünün arttığı gözlendi. Bununla birlikte, tüm gruplarda HSP70 düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olmadığı tespit edildi. Aynı şekilde kan şekilli elemanlarının oranlarında da artan apoptotik hücre ölümüne rağmen anlamlı değişiklik olmadı- ğı tespit edildi. Elde edilen tüm verilerin kadın ve erkek arasında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlendi. Sonuç: Elde edilen sonuçlar bize artan ısı derecelerinin kanda lökositlerde apoptotik hücre ölümünü arttırdığı, buna karsın bu artısın kan hücre profilinde anlamlı bir etki yap- madığını ortaya koymuştur. Bu ısı değişimlerinin HSP70 ekspresyonuna gereksinim olmayacak kadar az yan etkisi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Evaluation of the effects of different temperatures on blood cells morphology and life time.

Öz:
Objective: The aim of this study is to evaluate the effects of heat changes in blood tissue on blood cells morphology and apoptotic cell death. Material and Methods: The blood samples taken from quite healthy 6 women and 6 men from 18 to 25 years old have been used. These samples were assembled into 7 subgroups within itself and by increasing the temperature $2^{circ}C$ per hour, all the samples heat was raised from $37^{circ}C$ to $43^{circ}C.$ During the heating, some part of the sample that was heated to $39^{circ}C$ was cooled to $37^{circ}C$ after an hour; this same process was applied on the samples that were heated to $41^{circ}C$ and $43^{circ}C.$ At the end of incubations 2 smears was prepared and stained with Giemsa and TUNEL based kit. Also, all of blood samples content was counted and bio- chemically, HSP70 titer was measured. Results: It was confirmed that high temperature induced apoptotic cellular death rate in leukocytes. It was also seen that in the groups with decreasing the death of the cells increased. Besides, there were no significant differences between the levels of HSP70 in all groups. At last, all of the data got from all criteria revealed that there were no signif- icant differences between women and men. Conclusion: All the data revealed that increasing tempera- ture triggers apoptotic cell death in blood leukocytes but this increasing did not affect the number of blood cells clearly. On the other hand, in this model, HSP70 expression is not triggered by changing of temperature.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Erdoğan BB, Uzaslan EK. Apoptozis mekanizmaları: tümör gelişiminde Fas-FasL bağımlı apoptozis. Akciğer Arsivi 2003;4(3):165-74.
 • 2. Çalışkan M. Apoptozis: programlanmış hücre ölümleri. Türk J Zool 2000;24(Ek Sayı):31-5.
 • 3. Korsmeyer SJ. Regulators of cell death. Trend Gene 1995;11(3):101-5.
 • 4. Öktem S, Özhan MH, Özol D. Apoptozisin önemi. Toraks Dergisi 2001;2(1):91-5.
 • 5. Turgut B, Demir T, Çeliker Ü. Oftalmolojide apopitoz. Fırat Tıp Dergisi 2006;11(1):1-5.
 • 6. Gougeon ML, Lecoeur H. Evaluation of apoptosis. J of Imm Methods 2002;265(1-2):1-2.
 • 7. Aral H. Apoptozis. Sendrom Tıp Dergisi 1996;8(6):37-8.
 • 8. Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins pathologic basis of disease. 7th Edition, Philadelphia: Elsevier Saunders Company, 2005:1-33.
 • 9. Öztürk F. Apopitoz. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;9(1):143-8.
 • 10. Kuan NKBS, Passaro EJ. Apoptozis: programmed cell death. Arch of Surg 1998;133(7):773-5.
 • 11. Reap EA, Roof K, Maynor K, et al. Radiation and stress-induced apoptozis: A role for Fas/Fas ligand interactions. Proc of The Nat Academy of Sci 1997;94(11):5750-5.
 • 12. Wu HJ, Chan WH. Genistein protects methylglyoxal-iInduced oxidative DNA damage and cell injury in human mononuclear cells. Toxic In Vitro 2007;21(3):335-42.
 • 13. Reed JC. Bcl-2 and the regulation of programmed cell death. J Cell Biol 124;1(2):1-6.
 • 14. Johnson SI, McMichael M, White D, et al. Heat stroke in small animal medicine: A clinical practice review. J of Vet Emer and Crit Care 2006;16(1):112-9.
 • 15. Poccia F, Pselli P, Vendetti, et al. Heath shock protein expression on the membrane of T cells un- dergoing apoptozis. Immunology 1996;88(1):6-12.
 • 16. Pelham H. Heat shock proteins coming in from the cold. Nature 1998;332(6167):766-7.
 • 17. Guzik K, Bzowska M, Dobricki J, et al. Heat-shock monocytes are resistant to Staphylococcus aureus- induced apoptotic DNA fragmentation due to expres- sion of HSP72. Infectin and Immunity 1999;67(8):4216-22.
 • 18. Suh Y. Cell signaling in aging and apoptozis. Mech Ageing Dev 2002;123(8):881-90.
 • 19. Green DR, Kroemer G. The central executioners of apoptozis caspases or mitochondria. Trend in Cell Biology 1998;(8)7:267-71.
 • 20. Majno GJI. Apoptozis, oncosis and necrosis: An overview of cell death. Am J Pathol 1995;146(1):3-15.
 • 21. Green DR. Apoptotik pathways: paper wraps stone blunts scissors. Cell 2000;102(1):1-4.
 • 22. Walsh D, Li Z, Wu Y, et al. Heat shock and the role of the HSPs during neural plate induction in early mammalian CNS and brain development. Cell and Mol Life Sci 1997;53(2):198-211.
 • 23. Meinander A, Söderström TS, Kaunisto A. Fever like hyperthermia controls T lymphocyte persistence by inducing degradation of cellular FLIPshorts. The J of Immun 2007;178(6):3944-53.
 • 24. Chernykh EI, Yazykov KG, Semke VY. Apoptozis in peripheral blood leukocytes induced by hyperthermia and prednisolone in patients with dysadaptation. Gen Path and Patholo Physio 2002;134(6):531-3.
 • 25. Lindquist S. The heat shock response. Annu Rev Biochem 1986;55:1151-91.
 • 26. Stankiewicz AR, Lachapelle G, Foo CPZ, et al. Hsp 70 inhibits heat-induced apoptozis upstream of mitochondria by preventing Bax translocation. The J of Biol Chem 2005;280(46):38729-39.
APA ERDEM S, TOSUN M, VURMAZ A, KÖKEN T (2014). Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. , 228 - 237.
Chicago ERDEM Serpil,TOSUN Murat,VURMAZ AYHAN,KÖKEN Tülay Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. (2014): 228 - 237.
MLA ERDEM Serpil,TOSUN Murat,VURMAZ AYHAN,KÖKEN Tülay Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. , 2014, ss.228 - 237.
AMA ERDEM S,TOSUN M,VURMAZ A,KÖKEN T Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. . 2014; 228 - 237.
Vancouver ERDEM S,TOSUN M,VURMAZ A,KÖKEN T Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. . 2014; 228 - 237.
IEEE ERDEM S,TOSUN M,VURMAZ A,KÖKEN T "Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi." , ss.228 - 237, 2014.
ISNAD ERDEM, Serpil vd. "Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi". (2014), 228-237.
APA ERDEM S, TOSUN M, VURMAZ A, KÖKEN T (2014). Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 228 - 237.
Chicago ERDEM Serpil,TOSUN Murat,VURMAZ AYHAN,KÖKEN Tülay Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15, no.3 (2014): 228 - 237.
MLA ERDEM Serpil,TOSUN Murat,VURMAZ AYHAN,KÖKEN Tülay Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.15, no.3, 2014, ss.228 - 237.
AMA ERDEM S,TOSUN M,VURMAZ A,KÖKEN T Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 228 - 237.
Vancouver ERDEM S,TOSUN M,VURMAZ A,KÖKEN T Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 228 - 237.
IEEE ERDEM S,TOSUN M,VURMAZ A,KÖKEN T "Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15, ss.228 - 237, 2014.
ISNAD ERDEM, Serpil vd. "Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15/3 (2014), 228-237.