Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 251 - 255 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi

Öz:
Amaç: Çalışmadaki amacımız sağlıklı premenopozal kadınlarda D vitamini düzeylerini belirlemek, yaşam kalitesi ve depresif semptomlar veya depresyon ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 39-49 yaşları arasında, sağlıklı premenopozal 120 kadın alındı. Olguların tam kan sayımı, sedimantasyon, tiroid fonksiyon testleri, serum 25(OH) vitamin D, parathormon (PTH), alkalen fosfataz (ALP), kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) düzeylerinin tetkikleri yapıldı. Vitamin Dnin 25 ng/mlnin altında olması yetersizlik olarak kabul edildi. Olguların vücut kitle indeksi (VKİ) kaydedildi, kuadriseps kas gücü (KKG) manuel kas testi ile değerlendirildi ve tüm olgular, Görsel ağrı skalası (GAS), Beck depresyon ölçeği (BDÖ), Kısa form-36 (KF-36) anketlerini tamamladılar. Bulgular: Olguların ortalama vitamin D düzeyi 12,56 ng/ml tespit edildi. D vitamini düzeyi ile yaş, Ca, P, ALP ve VKİ arasında korelasyon saptanmaz iken, PTH düzeyi ile negatif korelasyon saptandı. D vitamini düzeyi ile KKG arasında ve KF-36nın alt parametreleri arasında pozitif korelasyon tespit edildi. Ayrıca, D vitamini düzeyi ile BDÖ skoru ve GAS arasında negatif korelasyon saptandı. Sonuç: Premenopozal sağlıklı kadınlarda D vitamini yetersizliği kas güçsüzlüğüne, emosyonel durum bozukluğuna ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Endokrinoloji ve Metabolizma Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Pediatri

The effect of vitamin d deficiency on quality of life in premenapausal women

Öz:
Objective: The aim of this study was to evaluate vitamin D levels in premenapausal healthy women and to assess itsrelationship with quality of life and depressive symptoms and depression. Material and Methods: The study included 120 healthy premenapausal women aged between 39 and 49. Complete blood count, erythrocyte sedimentation rate, thyroid functiontests and serum 25(OH) vitamin D, parathormone (PTH), alkaline phosphotase (ALP), calcium (Ca), phosphor (P) levels were studied. Serum vitamin D levels below 25 ng/ml were considered as vitamin D deficiency. Body mass indexes (BMI) of the all participants were noted. Quadricepsmuscle strength (QMS) was evaluated with manual test, and all participants filled visual analog scale (VAS), Beck Depression Inventory (BDI), Quality of Life Short Form 36 (SF-36) questionnairres. Results: Mean vitamin D level of the participants were 12,56 ng/ml. There was no correlation between vitamin D levels and age, BMI and serum Ca, P, ALP levels whereas negative correlation was found with PTH levels. QMS and SF-36 subtypes were positively correlated with vitamin D levels. Besides, there were significant negative correlation between vitamin D and BDI and VAS scores. Conclusion: Vitamin D deficiency in premenapausal women may lead muscle weakness and deterioration of emotional status and quality of life.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Endokrinoloji ve Metabolizma Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. van der Wielen RP, Löwik MR, van den Berg H, et al. Serum vitamin D concentrations among elderly people in Europe. Lancet 1995;346(8969):207-10.
 • 2. Pfeifer M, Begerow B, Minne HW. Vitamin D and muscle function. Osteoporos Int 2002;13(3):187-94.
 • 3. Reginster JY. The high prevalence of inadequate serum vitamim D levels and implications for bone health. Curr Med Res Opin 2005;21(49):579-85.
 • 4. Janssen HCIP, Samson MM, Verhaar HJJ. Vitamin D deficiency, muscle function, and falls in elderly people. Am J Clin Nutr 2002;75(4):611-5.
 • 5. Montero-Odasso M, Duque G. Vitamin D in the aging musculoskeletal system: An authentic strength preserving hormone. Mol Aspects Med 2005;26(3):203-19.
 • 6. Reginato AJ, Falasca GF, Pappu R, Mc Knight B, Agha A. Musculoskeletal manifestation of osteomalacia: report of 26 cases and literatüre review. Semin Arthritis Rheum 1999;28(5):287-304.
 • 7. Thacher TD, Clarke BL. Vitamin D insufficiency. Mayo Clin Proc 2011;86(1):50-60.
 • 8. Ganji V, Milone C, Cody MM, McCarty F, Wang YT. Serum vitamin D concentrations are related to depression in young adult US population: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Int Arch Med 2010;3(1):29.
 • 9. Oudshoorn C, Mattace-Raso FU, van der Velde N, Colin EM, van der Cammen TJ. Higher serum vitamin D3 levels are associated with better cognitive test performance in patients with Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2008;25(6):539-43.
 • 10. Kalueff A, Minasyan A, Keisala T, Kuuslahti M, Miettinen S, Tuohimaa P. The vitamin D neuroendocrine system as a target for novel neurotropic drugs. CNS Neurol Disord Drug Targets 2006;5(3):363-71.
 • 11. Schneider B, Weber B, Frensch A, Stein J, Fritz J. Vitamin D in schizophrenia, major depression and alcoholism. J Neural Transm 2000;107(7):839-42.
 • 12. Jorde R, Waterloo K, Saleh F, Haug E, Svartberg J. Neuropsychological function in relation to serum parathyroid hormone and serum 25-hydroxyvitamin D levels. The Tromso study. J Neurol 2006;253(4):464- 70.
 • 13. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kısa Form-36 (KF-36)'nın Türkçe versiyonunun güveni- lirliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999;12(2):102-6.
 • 14. Ware JE, Sherbourne DC. The MOS 36-Item Short- Form Health Survey (SF-36). Med Care 1992;30(6):473-83.
 • 15. Wewers ME, Lowe NK. A critical review of visual analoque scales in the measurement of clinical phenomena. Res Nurs Health 1990;13(4):227-36.
 • 16. Beck AT. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4(6):561-71.
 • 17. Hisli N. Beck depresyon envanterinin geçerliliği üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi 1988;22(6):118- 26.
 • 18. Avioli LV, Krane SM (Editors). Metabolic bone diease. In: Parfitt AM. Osteomalacia and related disorders. Philadelphia: W.B. Saunders Co, 1990:329- 97.
APA Devrimsel G, TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ A, Kırbaş A (2014). Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. , 251 - 255.
Chicago Devrimsel Gul,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ Ayşegül,Kırbaş Aynur Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. (2014): 251 - 255.
MLA Devrimsel Gul,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ Ayşegül,Kırbaş Aynur Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. , 2014, ss.251 - 255.
AMA Devrimsel G,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ A,Kırbaş A Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. . 2014; 251 - 255.
Vancouver Devrimsel G,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ A,Kırbaş A Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. . 2014; 251 - 255.
IEEE Devrimsel G,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ A,Kırbaş A "Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi." , ss.251 - 255, 2014.
ISNAD Devrimsel, Gul vd. "Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi". (2014), 251-255.
APA Devrimsel G, TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ A, Kırbaş A (2014). Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 251 - 255.
Chicago Devrimsel Gul,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ Ayşegül,Kırbaş Aynur Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15, no.3 (2014): 251 - 255.
MLA Devrimsel Gul,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ Ayşegül,Kırbaş Aynur Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.15, no.3, 2014, ss.251 - 255.
AMA Devrimsel G,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ A,Kırbaş A Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 251 - 255.
Vancouver Devrimsel G,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ A,Kırbaş A Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 251 - 255.
IEEE Devrimsel G,TÜRKYILMAZ KÜÇÜKALİ A,Kırbaş A "Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15, ss.251 - 255, 2014.
ISNAD Devrimsel, Gul vd. "Premenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15/3 (2014), 251-255.