Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 256 - 260 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları

Öz:
Amaç: Arterya karotis interna (AKİ) tiroid kıkırdağın üst kenarı hizasında, arterya karotis communisin uç dalı olarak başlar. Boyun diseksiyonu sırasında, bölgeye ait anatomik detayların iyi bilinmesi, cerrahlara, bu komplikasyonlardan kaçınmada, önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Yapmış olduğumuz çalışmada Türk toplumuna ait AKİnin seyir varyasyonlarını ve görülme sıklıklarını tespit etme amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma multidedektör komputerize tomografi anjiografi (MDCTA) görüntüleri üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya yaşları 31 ile 86 arasında yer alan 94 hasta (32 kadın-62 erkek) (94 sağ-94 sol, toplam 188 olgu) dahil edildi. Bulgular: Çalışmamızda AKİnin servikal bölgede 4 farklı seyir tipi gösterdiği tespit edildi. Tartışma: Çalışmamızda ortaya koyduğumuz seyir varyasyonlarının cerrahlar ve radyologlara teşhis ve tedavi açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime:

Variations in the course of internal carotid artery

Öz:
Objective: Internal carotis artery (ICA), begins as three branches of arteria carotis communis, aligned with the upper edge of cartilago thyroidea. Knowing the anatomic details of this area well, will help the surgeons to a great extent in preventing complications during dissection of the neck region. This study was aimed to determine the variations in the course of ICA and its frequency of appearance in Turkish population. Material and Methods: This study was performed on multidedectör computerize tomografi anjiografi (MDCTA) image. In this study 94 patients aged between 31 and 86 (32 females-62 males), (94 right-94 left, total 188 cases) were included. Results: In our study, ICA cervical area was found to exhibit 4 different variation types. Conclusion: We believe that the variation types determined and exhibited in our study will be helpful for surgeons and radiologists in their diagnosis and treatments.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Gövsa Gökmen F. Sistematik Anatomi. 1inci Baskı. İzmir: Güven Kitabevi, 2008:278-90.
 • 2. Ballotta E, Thiene G, Baracchini C, et al. Surgical vs medical treatment for isolated internal carotid artery elongation with coiling or kinking in symptomatic patients: a prospective randomized clinical study. J Vasc Surg 2005;42(5):838-46.
 • 3. Grego F, Lepidi S, Cognolato D, Frigatti P, Morelli I, Deriu GP. Rationale of the surgical treatment of carotid kinking. J Cardiovasc Surg 2003;44(1):79-85.
 • 4. Ozgur Z, Celik S, Govsa F, Aktug H, Ozgur T. A study of the course of the internal carotid artery in the parapharyngeal space and its clinical importance. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007;264(12):1483-9.
 • 5. Ekici F, Tekbas G, Onder H, et al. Course anomalies of extracranial internal carotid artery and their relationship with pharyngeal wall: an evaluation with multislice CT. Surg Radiol Anat 2012;34(7):625-31.
 • 6. Togay-Işikay C, Kim J, Betterman K, et al. Carotid artery tortuosity, kinking, coiling: stroke risk factor, marker, or curiosity? Acta Neurol Belg 2005;105(2):68-72.
 • 7. Metgudmath BR, Metgudmath AR, Metgudmath AV, Jainkeri V. Variations of the cervical ınternal carotid artery. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2012;65(3):210-3.
 • 8. Yildiz S, Cece H, Karayol S, Ziylan Z. Concurrence of the tortuosity of bilateral common and left internal carotid arteries in a case with common origin of the innominate trunk and left common carotid artery. Surg Radiol Anat 2010;32(8):797-9.
 • 9. Del Corso L, Moruzzo D, Conte B, et al. Tortuosity, kinking, and coiling of the carotid artery: expression of atherosclerosis or aging? Angiology 1998;49(5):361-71.
 • 10. Ovchinnikov NA, Rao RT, Rao SR. Unilateral congenital elongation of the cervical part of the internal carotid artery with kinking and looping: two case reports and review of the literature. Head Face Med 2007;29(3):1-14.
 • 11. Paulsen F, Tillmann B, Christofides C, Richter W, Koebke J. Curving and looping of the internal carotid artery in relation to the pharynx: frequency, embryology and clinical implications. J Anat 2000;(3):373-81.
 • 12. Pellegrino L, Prencipe G, Vairo F. Dolicho- arteriopathies (kinking, coiling, tortuoosity) of the carotid arteries: study by color Doppler ultrasonography. Minerva Cardioangiol 1998;46(3):69-76.
 • 13. Vega J, Gervas C, Vega-Hazas G, Barrera C, Biurrun C. Internal carotid artery transposition: another cause of widening of the retropharyngeal space. Eur Radiol 1999;9(2):347–8.
 • 14. Benes V, Mohapl M. Alternative surgery for the kinked internal carotid artery. Acta Neurochir 2001;143(12):1267-71.
 • 15. Berkefeld J, Martin JB, Théron JG, et al. Stent impact on the geometry of the carotid bifurcation and the course of the internal carotid artery. Neuroradiology 2002;44(1):67-76.
 • 16. Acar M, Salbacak A, Ulusoy M, Zararsız İ, Sakarya ME, Acar S. Arteria carotis interna’nın nadir görülen bir varyasyonu:spiral dönme. EJBMS 2012;2(3):85-7.
APA ACAR M, ZARARSIZ İ, ULUSOY M, SAKARYA M, ACAR S, ŞİMŞEK T (2014). Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. , 256 - 260.
Chicago ACAR Musa,ZARARSIZ İsmail,ULUSOY Mahinur,SAKARYA Mehmet Emin,ACAR Serpil,ŞİMŞEK Tuba Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. (2014): 256 - 260.
MLA ACAR Musa,ZARARSIZ İsmail,ULUSOY Mahinur,SAKARYA Mehmet Emin,ACAR Serpil,ŞİMŞEK Tuba Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. , 2014, ss.256 - 260.
AMA ACAR M,ZARARSIZ İ,ULUSOY M,SAKARYA M,ACAR S,ŞİMŞEK T Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. . 2014; 256 - 260.
Vancouver ACAR M,ZARARSIZ İ,ULUSOY M,SAKARYA M,ACAR S,ŞİMŞEK T Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. . 2014; 256 - 260.
IEEE ACAR M,ZARARSIZ İ,ULUSOY M,SAKARYA M,ACAR S,ŞİMŞEK T "Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları." , ss.256 - 260, 2014.
ISNAD ACAR, Musa vd. "Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları". (2014), 256-260.
APA ACAR M, ZARARSIZ İ, ULUSOY M, SAKARYA M, ACAR S, ŞİMŞEK T (2014). Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 256 - 260.
Chicago ACAR Musa,ZARARSIZ İsmail,ULUSOY Mahinur,SAKARYA Mehmet Emin,ACAR Serpil,ŞİMŞEK Tuba Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15, no.3 (2014): 256 - 260.
MLA ACAR Musa,ZARARSIZ İsmail,ULUSOY Mahinur,SAKARYA Mehmet Emin,ACAR Serpil,ŞİMŞEK Tuba Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.15, no.3, 2014, ss.256 - 260.
AMA ACAR M,ZARARSIZ İ,ULUSOY M,SAKARYA M,ACAR S,ŞİMŞEK T Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 256 - 260.
Vancouver ACAR M,ZARARSIZ İ,ULUSOY M,SAKARYA M,ACAR S,ŞİMŞEK T Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 256 - 260.
IEEE ACAR M,ZARARSIZ İ,ULUSOY M,SAKARYA M,ACAR S,ŞİMŞEK T "Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15, ss.256 - 260, 2014.
ISNAD ACAR, Musa vd. "Arterya karotis interna'nın seyir varyasyonları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15/3 (2014), 256-260.