Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 267 - 273 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Çalışmada Elazığ İlinde bulunan Golan Kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütüldü. Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada kaplıca tedavisine gelen 99 kişiye yüz yüze görüşme yoluyla anket uygulaması yapıldı. Bulgular: Kaplıca tesislerinde değerlendirmeye alınan kişilerin % 54,6'sı mekanik ya da inflamatuvar nitelikteki kasiskelet sistemi hastalıklarından biri nedeniyle, % 11,1'i iscilt hastalığı nedeniyle kaplıcaya geldiğini belirtmiştir. Çalışmada değerlendirilen hastaların % 63'ü kaplıcaya başvurmasına neden olan rahatsızlığıyla ilgili olarak öncesinde bir modern tıp kurumuna başvurmadan doğrudan kaplıcaya geldiğini belirtmiştir. Çalışmada değerlendirilen hastaların % 97'si ise kaplıca tedavisi öncesi her hangi bir sağlık kontrolünden geçmediğini belirtmiştir. Sonuç: Golan Kaplıcası balneolojik özellikleri açısından bilimsel yöntemlerle planlanması durumunda kullanımı uygun olabilecek ve olmayacak pek çok hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of traditional spa treatment practices in golan town, Elazığ

Öz:
Objective: The study was conducted for the purpose of specifying the features of the implementations of traditional spa treatments at the Gonan thermal spring situated in the city of Elazig. Materiel and Methods: Identification methods were used in the study. During the study a questionnaire was made by face-to-face interviews with 99 individuals who participated in the spa treatments. Results: It is detected that the 54,6 % of the individuals who were evaluated at the spa facility suffered from one of the mechanic or inflammatory musculoskeletal system illnesses and 11,1 % of them came to the spa for dermatologic disorders. The 63 % of the patients, who were evaluated during the study, have stated that they directly went to the spa before applying to a modern medicine institution for a curtain illness. The 97 % of the patients evaluated during the study indicated that they haven t gone through a medical checkup before the spa treatment. Conclusion: Considering the balneological features of the Golan Spa, it is used for the treatment of many suitable and unsuitable illnesses. However, if planned scientifically it can be utilized for proper treatment.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Eşref A. Akratotermal su ile banyo ve sodyum bikarbonatlı su ile içme kürü şeklinde bir balneoterapötik uygulamanın glukoz toleransı bozuk tip2 diyabetik hastalarda glukoz regülasyonu üzerine etkisi. Uzmanlık Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji AD, 1997.
  • 2. Karagülle ZM (Editör). Balneoloji ve kaplıca tıbbı. İstanbul: Nobel Kitabevi, 2002:1-36.
  • 3. Karagülle ZM, Doğan BD (Editörler). Kaplıca tıbbı ve Türkiye kaplıca rehberi. In: Karagülle ZM. Kaplıca tedavisi, balneoterapi ve klimaterapi. İstanbul: Nobel Kitabevi, 2002:1-20.
  • 4. Cici M. Elazığ ve çevresindeki mineralli sular ve sağlığa etkileri. Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 1982.
  • 5. Öztekin Ö. Kolan Sıcak ve mineralli su kaynağının hidrojeokimyasal incelemesi. Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004.
  • 6. Karagülle MZ, Tütüncü ZN, Özer N. Die traditionellen und empirischen Kukort behandlungs verfahren in der Turkei. Phys Rehab Kur Med 1995:(5):106-8.
  • 7. Tokay A. Yozgat ili kaplıcalarında ampirik ve gele- neksel kaplıca tedavisi ve balneoterapi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü- sü, 2001.
  • 8. Alzafer HB. Sivas kangal balıklı kaplıcasının gelenek- sel kullanımı ve balneolojik açıdan değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Tıp Fa- kültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD, 1997.
  • 9. Kesiktaş N. Kaplıca tedavilerinin değerlendirilmesi. III. Ulusal Balneoloji Kongresi Özet Kitabı, 1995:243.
  • 10. Türkdoğan O. Kültür ve sağlık hastalık sistemi. İstanbul: MEB Yayınları, 1991.
APA AKGÜN D, OĞUZÖNCÜL A (2014). Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. , 267 - 273.
Chicago AKGÜN Deniz,OĞUZÖNCÜL AYŞE FERDANE Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. (2014): 267 - 273.
MLA AKGÜN Deniz,OĞUZÖNCÜL AYŞE FERDANE Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. , 2014, ss.267 - 273.
AMA AKGÜN D,OĞUZÖNCÜL A Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. . 2014; 267 - 273.
Vancouver AKGÜN D,OĞUZÖNCÜL A Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. . 2014; 267 - 273.
IEEE AKGÜN D,OĞUZÖNCÜL A "Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi." , ss.267 - 273, 2014.
ISNAD AKGÜN, Deniz - OĞUZÖNCÜL, AYŞE FERDANE. "Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi". (2014), 267-273.
APA AKGÜN D, OĞUZÖNCÜL A (2014). Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 267 - 273.
Chicago AKGÜN Deniz,OĞUZÖNCÜL AYŞE FERDANE Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15, no.3 (2014): 267 - 273.
MLA AKGÜN Deniz,OĞUZÖNCÜL AYŞE FERDANE Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.15, no.3, 2014, ss.267 - 273.
AMA AKGÜN D,OĞUZÖNCÜL A Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 267 - 273.
Vancouver AKGÜN D,OĞUZÖNCÜL A Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 267 - 273.
IEEE AKGÜN D,OĞUZÖNCÜL A "Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15, ss.267 - 273, 2014.
ISNAD AKGÜN, Deniz - OĞUZÖNCÜL, AYŞE FERDANE. "Elazığ golan kaplıcasındaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15/3 (2014), 267-273.