Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 297 - 300 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi

Öz:
Amaç: Kesici ve delici aletlerle yaralanma ile kan ve vücut sıvılarının mukoz membranlara sıçraması, sağlık çalışanları- na HIV ve hepatit bulaşı için risk yaratır. Bu çalışmada kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranları ve sağlık personeli- nin bilgi düzeyleri ile yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlan- mıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Afyonkarahisarda 5 farklı hasta- nede doktorlar, internler, hemşire/ebeler, laboratuvar teknisyenleri ve hastabakıcıları kapsayan toplam 298 kişi ile yapılmıştır. Kesici, delici alet maruziyeti, maruziyet sonrası davranış ve yaralanmalarla bulaş hakkında bilgi düzeyi anket ile araştırılmıştır. Bulgular: Katılımcıların 122si (% 40,9) iğne batması, 83ü (% 27,9) göze ve mukozalara sıçrama ile 80i (% 26,8) kesici delici aletlerle son bir yılda en az bir kere maruziyet bildir- miştir. Kontamine materyale 63 katılımcı (% 21) maruz kalmış ve maruziyeti hastane idaresine bildirmiştir. Sağlık çalışanlarının 265inin (% 88,3) Hepatit Bye karşı aşılı oldu- ğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonuçları sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvılarına mesleki maruziyet riskinin yüksek olduğunu gös- termiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Determination of exposure risk to ınfected blood and body fluids in health care workers

Öz:
Objective: The sharp and cutting objects injuries and the splashing of blood and body fluids to the mucous mem- branes create the risk of transmission of HIV and hepatitis in the health care workers. The aim of this study is to de- termine the rates of exposure to the blood and the body fluids of the health personnel and their level of knowledge and attitudes as well. Material and Methods: The study was examined on a total of 298 people including doctors, interns, nurses/midwifes, laboratory technicians and caregivers in the five different hospitals in Afyon. The exposure of the sharp and cutting objects, the behaviour of the participants after exposure and the level of knowledge regarding the transmission of injuries were investigated with the survey. Results: There were 122 participants (40,9 %) were exposed to pinprick and 83 participants (27,9 %) were exposed to the splashing to the eye and mucosa at least once within the last one year. In addition to them, 80 participants (26,8 %) reported that, they were exposed the sharp and cutting objects injuries at least once during the last year. Sixty three persons (21 %) were exposed to the contaminated material and they reported this to the hospital administra- tion. It is known that, 265 health care workers (88,3 %) were vaccinated against hepatitis B. Conclusion: As a result of this study shows that, the health care workers have the high risk of exposure to blood and body fluids during the application of their professionals.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA YOLDAŞ Ö, BULUT A, ERTÜRK E, ÇELİK D, KARAKAŞOĞLU Ü, ALTINDİŞ M (2014). Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. , 297 - 300.
Chicago YOLDAŞ Özlem,BULUT Aslı,ERTÜRK Eyüp,ÇELİK Doğanay,KARAKAŞOĞLU Ümmühan,ALTINDİŞ Mustafa Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. (2014): 297 - 300.
MLA YOLDAŞ Özlem,BULUT Aslı,ERTÜRK Eyüp,ÇELİK Doğanay,KARAKAŞOĞLU Ümmühan,ALTINDİŞ Mustafa Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. , 2014, ss.297 - 300.
AMA YOLDAŞ Ö,BULUT A,ERTÜRK E,ÇELİK D,KARAKAŞOĞLU Ü,ALTINDİŞ M Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. . 2014; 297 - 300.
Vancouver YOLDAŞ Ö,BULUT A,ERTÜRK E,ÇELİK D,KARAKAŞOĞLU Ü,ALTINDİŞ M Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. . 2014; 297 - 300.
IEEE YOLDAŞ Ö,BULUT A,ERTÜRK E,ÇELİK D,KARAKAŞOĞLU Ü,ALTINDİŞ M "Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi." , ss.297 - 300, 2014.
ISNAD YOLDAŞ, Özlem vd. "Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi". (2014), 297-300.
APA YOLDAŞ Ö, BULUT A, ERTÜRK E, ÇELİK D, KARAKAŞOĞLU Ü, ALTINDİŞ M (2014). Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 297 - 300.
Chicago YOLDAŞ Özlem,BULUT Aslı,ERTÜRK Eyüp,ÇELİK Doğanay,KARAKAŞOĞLU Ümmühan,ALTINDİŞ Mustafa Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15, no.3 (2014): 297 - 300.
MLA YOLDAŞ Özlem,BULUT Aslı,ERTÜRK Eyüp,ÇELİK Doğanay,KARAKAŞOĞLU Ümmühan,ALTINDİŞ Mustafa Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.15, no.3, 2014, ss.297 - 300.
AMA YOLDAŞ Ö,BULUT A,ERTÜRK E,ÇELİK D,KARAKAŞOĞLU Ü,ALTINDİŞ M Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 297 - 300.
Vancouver YOLDAŞ Ö,BULUT A,ERTÜRK E,ÇELİK D,KARAKAŞOĞLU Ü,ALTINDİŞ M Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 297 - 300.
IEEE YOLDAŞ Ö,BULUT A,ERTÜRK E,ÇELİK D,KARAKAŞOĞLU Ü,ALTINDİŞ M "Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15, ss.297 - 300, 2014.
ISNAD YOLDAŞ, Özlem vd. "Sağlık çalışanlarında enfekte kan ve vücut sıvılarına maruziyet riskinin belirlenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15/3 (2014), 297-300.