Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 316 - 319 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi

Öz:
Tedavideki güncel gelişmelere rağmen sekonder peritonitin mortalitesi hala yüksektir. Cerrahi yaklaşımın temelini, sepsis kaynağının ortadan kaldırılması, kontaminasyonun azaltılması ve rekürren enfeksiyonların önlenmesi oluşturur. Etappenlavage gibi planlı relaparotomiler kontaminasyonun azaltılmasında yeni gelişmeler ortaya çıkarmışlardır. Ne var ki tedavinin başarısını belirleyen faktör sepsis odağının ortadan kaldırılmasıdır. Safra kaçağının kontrol, yaralanma bölgesinin onarılmasını ve safra ağacının dekompresyonunu içerir. Fakat ciddi inflamasyon ve yapışıklıklar sıklıkla hepatoduodenal ligamentin diseksiyonunu imkansız kılmaktadır. Bu nedenle intraoperatif endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi (ERKP) biliyer sistemi kontrol etmede ve eksplorasyon esnasında ortaya çıkabilecek iatrojenik organ yaralanmalarını önlemede faydalı olabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Intraoperative ercp: The treatment of advanced biliary peritonitis by planned laparotomies and intraoperative ercp in terms of source control

Öz:
The mortality rate of secondary biliary peritonitis is still high despite recent novel advancements in treatment. The principles of management include eliminating the source, reducing the contamination, preventing recurrent infection. Several techniques like etappenlavage introduced the development in reducing the degree of contamination. However the control of sepsis focus determinates the success of treatment. The control of bile leak involves the repair of the leak site and decompression of biliary tree. But severe inflammation makes it impossible to dissect the hepatoduodenal ligament. Intraoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) may be valuable to control the biliary system and to prevent the inadvertent iatrogenic organ injury.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Wittman DH. Intraabdominal infections- introduction. World J Surg1990;14(2):145-7.
 • 2. Nathens AB, Brenneman FD, Boulanger BR. The abdominal compartment syndrome. Can J Surg1997;40(4):254-8.
 • 3. Losanoff JE, Richman BW, Jones JW. Temporary abdominal coverage and reclosure of the open abdomen: frequently asked questions. J Am Coll Surg2002;195(1):105-15.
 • 4. Catalano MF. Endoscopic therapy of complications following laparoscopic cholecystectomy: How much can we expect ? Endoscopy1997;29(5):389-91.
 • 5. Sezgin Yılmaz. Postoperatif safra fistülleri ve ERCP (iki olgunun sunumu). Kocatepe Tıp Dergisi2008;9(3):19-22.
 • 6. Pong KC, Huibregtse K. Endoscopic management of postoperative bile duct injuries. In: Dobrilla G, Felder M, de Petris G. Advances in hepatobiliary and pancreatic diseases: special clinical topics. Hardbound, Kluwer Academic Publishers1995;15460.
 • 7. Moossa AR, Easter DW, Van Sonnenberg E, Casola G, D’Agostino H. Laparoscopic injuries to the bile duct. A cause for concern. Ann Surg1992;215(3):203- 8.
 • 8. Cuschieri A, Dubois F, Mouiel J et al. The European experience with laparoscopic cholecystectomy. Am J Surg1991;161(3):385-7.
 • 9. Boerma D, Rauws EA, Keulemans YC et al. Impaired quality of life 5 years after bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy: a prospective analysis. Ann Surg2001;234(6):750-7.
 • 10. Hirshberg A, Mattox KL. Planned reoperation for severe trauma. Ann Surg1995;222(1):3-8.
 • 11. Hirshberg A, Walden R. Damage control for abdominal trauma. Surg Clin North Am 1997;77(4):813-20.
 • 12. Brugge WR, Rosenberg DJ, Alavi A. Diagnosis of postoperative bile leaks. Am J Gastroen- terol1994;89(12):2178-83.
 • 13. Iodice G, Giardiello C, Francica G et al. Single-step treatment of gallbladder and bile duct stones: a combined endoscopic-laparoscopic technique. Gastrointest Endosc2001;53(3):336-8.
 • 14. Tekin A, Ogetman Z, Altunel E. Laparoendoscopic "rendezvous" versus laparoscopic antegradesphincterotomy for choledocholithiasis. Surgery2008;144(3):442-7.
 • 15. Laraja RD, Lobbato VJ, Cassaro S, Reddy SS. e endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in penetrating trauma of the pancreas. J Trauma1986;26(12):1146-7.
APA Yılmaz S, OZSOY M, OKUR N, Arıkan Y (2014). İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. , 316 - 319.
Chicago Yılmaz Sezgin,OZSOY MUSTAFA,OKUR NAZAN,Arıkan Yüksel İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. (2014): 316 - 319.
MLA Yılmaz Sezgin,OZSOY MUSTAFA,OKUR NAZAN,Arıkan Yüksel İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. , 2014, ss.316 - 319.
AMA Yılmaz S,OZSOY M,OKUR N,Arıkan Y İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. . 2014; 316 - 319.
Vancouver Yılmaz S,OZSOY M,OKUR N,Arıkan Y İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. . 2014; 316 - 319.
IEEE Yılmaz S,OZSOY M,OKUR N,Arıkan Y "İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi." , ss.316 - 319, 2014.
ISNAD Yılmaz, Sezgin vd. "İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi". (2014), 316-319.
APA Yılmaz S, OZSOY M, OKUR N, Arıkan Y (2014). İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 316 - 319.
Chicago Yılmaz Sezgin,OZSOY MUSTAFA,OKUR NAZAN,Arıkan Yüksel İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15, no.3 (2014): 316 - 319.
MLA Yılmaz Sezgin,OZSOY MUSTAFA,OKUR NAZAN,Arıkan Yüksel İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.15, no.3, 2014, ss.316 - 319.
AMA Yılmaz S,OZSOY M,OKUR N,Arıkan Y İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 316 - 319.
Vancouver Yılmaz S,OZSOY M,OKUR N,Arıkan Y İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 316 - 319.
IEEE Yılmaz S,OZSOY M,OKUR N,Arıkan Y "İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15, ss.316 - 319, 2014.
ISNAD Yılmaz, Sezgin vd. "İntraoperatif erkp: İlerlemiş biliyer peritonitin planlı laparotomiler ve kaynak kontrolü amacıyla intraoperatif erkp ile tedavisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15/3 (2014), 316-319.