Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 84 - 91 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma zihinsel engelli çocuğu olan ailelere sunulan grup danışmanlığının etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma ön-test, son-test desenli yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırma Niğde Saruhan Özel Eğitim Okulunda yapılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan Bilgi Formu ile Aile Değerlendirme Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Problem Çözme Envanteri, Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri kullanılarak toplanmıştır. Altı yapılandırılmış oturumdan oluşan grup danışmanlığı her biri beş-altı ebeveynden oluşan gruplara ortalama 45-60 dakika süreyle verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Simple Paired t-testi, Wilcoxon testi, KruskalWallis ve Mann-Whitney U-testleri kullanılmıştır. Bulgular: Grup süreci sonunda ebeveynlerin problem çözme becerileri, aile içi iletişimleri ve sosyal destek algıları anlamlı ölçüde arttığı, anksiyete ve depresyon belirtilerinin azaldığı gözlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma sonucuna göre; zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin sorunlarının belirlenmesinin ve onların psikososyal olarak desteklenmesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları

Evaluation of group counseling for families of ıntellectually disabled children

Öz:
Objectives: The study aims to assess the effectiveness of group counseling for families of intellectually disabled children. Methods: This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-test design. The study was conducted in Niğde Saruhan School of Special Education. The data was collected using the Family Assessment Device, Multidi- mensional Scale of Perceived Social Support, Problem Solving Inventory, Beck Depression Inventory and the Beck Anxiety Inventory. For each one of the parents in groups of 5-6 people, 6 structured group counseling sessions were made that each lasted 45 minutes. To evaluate the data, a simple paired t-test, Wilcoxon test, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-tests were used. Results: Parents surveyed after the group process showed a significant increase in their problem solving skills, communication with family members, social support awareness and a reduction in symptoms of anxiety and depression. Conclusion: According to the results of this study, determination of the problems parents with intellectually disabled children deal with and their psychosocial support is important.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BEŞER GÖRDELES N, İnci F (2014). Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. , 84 - 91.
Chicago BEŞER GÖRDELES Nalan,İnci Figen Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. (2014): 84 - 91.
MLA BEŞER GÖRDELES Nalan,İnci Figen Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. , 2014, ss.84 - 91.
AMA BEŞER GÖRDELES N,İnci F Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. . 2014; 84 - 91.
Vancouver BEŞER GÖRDELES N,İnci F Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. . 2014; 84 - 91.
IEEE BEŞER GÖRDELES N,İnci F "Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi." , ss.84 - 91, 2014.
ISNAD BEŞER GÖRDELES, Nalan - İnci, Figen. "Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi". (2014), 84-91.
APA BEŞER GÖRDELES N, İnci F (2014). Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5(2), 84 - 91.
Chicago BEŞER GÖRDELES Nalan,İnci Figen Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 5, no.2 (2014): 84 - 91.
MLA BEŞER GÖRDELES Nalan,İnci Figen Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.5, no.2, 2014, ss.84 - 91.
AMA BEŞER GÖRDELES N,İnci F Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2014; 5(2): 84 - 91.
Vancouver BEŞER GÖRDELES N,İnci F Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2014; 5(2): 84 - 91.
IEEE BEŞER GÖRDELES N,İnci F "Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi." Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5, ss.84 - 91, 2014.
ISNAD BEŞER GÖRDELES, Nalan - İnci, Figen. "Zihinsel engelli çocuğu olan ailelere verilen grup danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi". Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 5/2 (2014), 84-91.