Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 133 - 158 Metin Dili: Türkçe

Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi

Öz:
Bu çalışmada; Osmanlı yenileşme döneminde Diyarbakırda açılan Darülmuallimin-iSıbyan Şubesinin kuruluşu ve sonradan eklenen Darülmuallimin -i Rüşdiye kısmının açılış amacı,öğretmenlerin in atanması, öğrenci kabulü ve eğitimi arşiv belgeleri ışığında detaylı olarak anlatıldı.Bunun yanı sıra, söz konusu o kulun , başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerdeki modern ibtidai verüşdiye mekteblerine öğretmen yetiştirerek bölgenin eğitim düzeyinin yükseltilmesi üzerindekiolumlu tesirleri değerlendirildi.
Anahtar Kelime:

History of teacher education school of Diyarbekır

Öz:
In this study; in the period of Ottoman modernization, the establishment of the DiyarbakirDarülmuallimin-i Sıbyan and the purpose of the opening portion of Darülmuallimin-i Rüşdiye addedlater, appointment of teachers, acceptance and for the education of students explained in detail in thelight of archival documents. In addition, the school s, by training modern primary school teachers inand around Diyarbakır; positive effects on increasing the level of education of the region wereevaluated.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Arşiv Kaynakları
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Şura- yi Devlet ( ŞD)
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Dahiliye (İ.DH)
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Maarif (İ.MF)
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye İdare ( DH. İD)
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO)
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye Umum Vilayet Müdüriyeti (DH. UMVM)
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Mektubi (MF. MKT)
 • 2. Salnameler
 • Devlet Salnameleri
 • Diyarbakır Vilayet Salnameleri
 • Maarif Salnameleri
 • Maârif- i Umumiye Nezareti İstatistik Mecmuası, R. 1333 -1334
 • Maârif- i Umumiye Nezareti İhsaiyat Mecmuası, R. 1329 -1330
 • 3.Gazeteler
 • Dicle Gazetesi
 • Diyarbekir Gazetesi
 • 4.Telif Eserler
 • 2000’e Beş Kala Diyarbekir, Diyarbakır, 1995
 • Öztürk, Cemil, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Ankara, 1996
 • Öztürk, Cemil, Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar, İstanbul , 2005
 • Yılmazçelik, İbrahim, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbekir (1790- 1840), Ankara, 1995
APA YILDIZ H (2012). Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. , 133 - 158.
Chicago YILDIZ Hatip Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. (2012): 133 - 158.
MLA YILDIZ Hatip Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. , 2012, ss.133 - 158.
AMA YILDIZ H Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. . 2012; 133 - 158.
Vancouver YILDIZ H Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. . 2012; 133 - 158.
IEEE YILDIZ H "Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi." , ss.133 - 158, 2012.
ISNAD YILDIZ, Hatip. "Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi". (2012), 133-158.
APA YILDIZ H (2012). Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 133 - 158.
Chicago YILDIZ Hatip Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4, no.8 (2012): 133 - 158.
MLA YILDIZ Hatip Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.8, 2012, ss.133 - 158.
AMA YILDIZ H Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 4(8): 133 - 158.
Vancouver YILDIZ H Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 4(8): 133 - 158.
IEEE YILDIZ H "Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi." Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, ss.133 - 158, 2012.
ISNAD YILDIZ, Hatip. "Diyarbekir darülmuallimini'nin tarihçesi". Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4/8 (2012), 133-158.