Yıl: 2013 Cilt: 4 Sayı: 39 Sayfa Aralığı: 46 - 57 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu

Öz:
Öz: Araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin ailelerinin internet tutumunu belirlemek ve öğrencilerin aile internet tutumu ve internet bağımlılıklarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada genel tarama modellemelerinden biri olan kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2010 2011 öğretim yılının ikinci döneminde, Samsun İli Merkezindeki üç farklı ilköğretim okulunda ikinci kademede öğrenim gören toplam 407 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırmayla aile tutumu ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırma kapsamında 214 aile ihmalkar internet tutumuna, 96 aile müsamahakar internet tutumuna, 83 aile demokratik internet tutumuna ve 14 aile otoriter internet tutumuna sahip olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda internet bağımlılığında, ihmalkar internet tutumuna sahip olan ailelerin önemli rolü olduğu bulunmuştur. Araştırmada aile internet tutumunda cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve internet kullanım becerisinin anlamlı değişkenler olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Internet addiction and ınternet parental style of primary school students

Öz:
Abstract: The aim of the study is to determine the internet parenting styles of families of primary school students and to determine if students parents internet style and internet addictions differ or not according to various variables. The study was performed with 407 students in total who are studying in the second term of 2010-2011 education year in 3 different elementary schools second stage in city center of Samsun. Internet parenting styles scale was adapted into Turkish under the aim of the study. At the end of the research, 214 families were found as laissez-faire, 96 as permissive, 83 families as authoritative and 14 as authoritarian parenting style. It was found that laissez-faire internet parenting style has an important role in internet addiction. In the research, it was found that there was a significant difference between internet parenting style gender, grade and internet usage skill.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behaviour, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behaviour: A meta-analysis of the scientific literature. Psychosocial Science, 12, 353-359.
 • Ayas, T., Çakır, Ö. ve Horzum, M. B. (2011). Ergenler için bilgisayar bağımlılığı ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19(2),339-448.
 • Berson, I., & Berson, M. (2003). Digital literacy for effective citizenship. Social Education, 67(3), 164- 167.
 • Bölükbaş, K. (2003). İnternet cafeler ve internet bağımlılığı üzerine sosyolojik bir araştırma: Diyarbakır örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Brenner, V. (1997). Psychology of computer use: XLVII. Parameters of internet use, abuse and addiction: The first 90 days of the internet usage survey. Psychological Reports, 80, 879-882.
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: Development of a theory- based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18, 553-575.
 • Chen, X., Li, F. H., & Long, L. L. (2007). Prospective study on the relationship between social support and internet addiction. Chinese Mental Health Journal, 21(4), 240-243.
 • Chung, H. K., & Kim, K. H. (2004). Internet addiction, social support and psychological factors in adolescents. Korean Journal Child Health Nursing, 10(4), 406-412.
 • Çevik, B. G. ve Çelikkaleli, Ö. (2010) Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve anne baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 225-240.
 • Colwell, J., & Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between social isolation, self-esteem, aggression and computer game play in Japanese adolescents. Asian Journal of Social Psychology, 6, 149-158.
 • Davis, R. A., Flett, G. L., & Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: implications for pre-employment screening. CyberPsychology & Behavior, 15, 331-347.
 • Eastin, M. S., Greenberg, B. S., & Hofschire, L. (2006). Parenting the internet. Journal of Communication, 56, 486-504.
 • Esen, K. B. (2009). Çeşitli değişkenlere göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(4), 1331-1340.
 • Huang, R. L., Lu, Z., Liu, J. J., You, Y. M., Pan, Z. Q., Wei, Z., He, Q., & Wang, Z. Z. (2009). Features and predictors of problematic internet use in Chinese college students. Behaviour & Information Technology, 28(5), 485-490.
 • Hsu, Y. H. (2005). A Study on the network usage and network literacy of fifth and sixth graders in remote areas of Taipei country. Unpublished master’s thesis, National Taipei University of Education, Taipei, Taiwan.
 • Kerberg, C. S. (2005). Problem and pathological gambling among college athletes. Annals of Clinical Psychiatry, 17(4), 243-247.
 • Kubey, R.W, Lavin M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of Communication, 51(2), 366- 382.
 • Lee, S., & Chae, M. A. (2007). Children‘s Internet use in a family context: Influence on family relationships and parental mediation. Cyberpsychology & Behavior, 10(5), 640-644.
 • Lim, J., Bae, Y., & Kim, S. (2004). A learning system for internet addiction prevention. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced
 • Learning Technologies (ICALT’04). http://portal.acm. org/citation.cfm?id=1018423.1020135 adresinden 22.02.2012 tarihinde erişilmiştir.
 • Lou, S. J., Shih, R. C., Liu, H. T., Guo, Y. C., & Tseng, K. H. (2010). The influences of the sixth graders’ parents’ internet literacy and parenting style on internet parenting. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(4), 173-184.
 • Madell, D., & Muncer, S. (2004). Gender differences in the use of the internet by English secondary school children. Social Psychology of Education, 7, 229-251.
 • Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16, 13-29.
 • Özcan, K. N. ve Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: İnternet bilişsel durum ölçeği’nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, 6(1), 19- 26.
 • Shih, S. R. (2003). Network characteristics of the virtual world and its influence on the young. Student Counseling Bimonthly, 89, 80-89
 • Seong, K. J., Young, S. H., & Yun, J. C. (2008). Internet addiction and psychiatric symptoms among Korean adolescents. Journal of School Health, 78(3), 165-171.
 • Strasburger, V. C., Wilson, B. J., & Jordan, A. B. (2009). Children, Adolescents, and the Media (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publishing.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırması. http://www.tuik. gov.tr/ adresinden 13.02.2012 tarihinde erişilmiştir.
 • Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., & Rots, I. (2010). Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children. Computers & Education, 55, 454-464.
 • Van den Eijnden, R. J. J. M., Spijkerman, R., Vermulst, A. A., van Rooij, T. J., & Engels, R. C. M. E. (2010). Compulsive internet use among adolescents: Bidirectional parent–child relationships. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 77-89.
 • van Rooij, T., & van den Eijden, R. (2007). Monitor Internet en Jongeren 2006 en 2007: Ontwikkelingen in internetgebruik en de rol van opvoeding. Retrieved on August 18, 2012 from http://www.ivo.nl/UserFiles/ File/Publicaties/2007-10%20IVO%20Reeks %20 54%20-%20Monitor %20Internet%20en%20 Jongeren%202006%20en %202007. pdf.
 • Wang, R., Bianchi, S. M., & Raley, S. B. (2005). Teenagers’ Internet use and family rules: A research note. Journal of Marriage and Family, 67(5), 1249-1258.
 • Yang, C. K, Choe, B. M., Baity, M., Lee, J. H., & Cho, J. S. (2005). SCL 90-R and 16PF profiles of senior high school students with excessive internet use. Canadian Journal of Psychiatry, 50(7), 407-414.
 • Yılmaz, A. (2000). Eşler arasındaki uyum ve çocuğun algıladığı anne-baba tutumu ile çocukların, ergenlerin, gençlerin akademik başarıları ve benlik algıları arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Young, K. S. (1997). What makes the internet addictive: potential explanations for pathological internet use. 105th. Chicago, IL: Annual Conference of the American Psychological Association.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 1(3), 237-244.
 • Young, K. S. (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415.
APA AYAS T, HORZUM M (2013). İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. , 46 - 57.
Chicago AYAS TUNCAY,HORZUM Mehmet Barış İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. (2013): 46 - 57.
MLA AYAS TUNCAY,HORZUM Mehmet Barış İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. , 2013, ss.46 - 57.
AMA AYAS T,HORZUM M İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. . 2013; 46 - 57.
Vancouver AYAS T,HORZUM M İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. . 2013; 46 - 57.
IEEE AYAS T,HORZUM M "İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu." , ss.46 - 57, 2013.
ISNAD AYAS, TUNCAY - HORZUM, Mehmet Barış. "İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu". (2013), 46-57.
APA AYAS T, HORZUM M (2013). İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 46 - 57.
Chicago AYAS TUNCAY,HORZUM Mehmet Barış İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4, no.39 (2013): 46 - 57.
MLA AYAS TUNCAY,HORZUM Mehmet Barış İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, no.39, 2013, ss.46 - 57.
AMA AYAS T,HORZUM M İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2013; 4(39): 46 - 57.
Vancouver AYAS T,HORZUM M İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2013; 4(39): 46 - 57.
IEEE AYAS T,HORZUM M "İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, ss.46 - 57, 2013.
ISNAD AYAS, TUNCAY - HORZUM, Mehmet Barış. "İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4/39 (2013), 46-57.