Yıl: 2015 Cilt: 40 Sayı: 177 Sayfa Aralığı: 217 - 231 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi

Öz:
Bu çalışmada, ilköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan Madde ve Isı ünitesine yönelik olarak Web tabanlı öğretim materyalihazırlanmıştır.Hazırlananbumateryalile gerçekleştirilen Web tabanlı öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yarı deneme modellerinden ön test son test eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Uygulama, 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Artvin Merkez ilçede iki ilköğretim okulunda toplam 102 6. Sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrasında her iki gruba ünite başarı testi ve uygulama sonrasında ise açık uçlu sorular uygulanmıştır. Sonuç olarak, deney ve kontrol gruplarının son test başarı puanları arasında web tabanlı öğretimin yapıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KARADENIZ A, AKPINAR E (2015). Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. , 217 - 231.
Chicago KARADENIZ ABDULKADIR,AKPINAR Ercan Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. (2015): 217 - 231.
MLA KARADENIZ ABDULKADIR,AKPINAR Ercan Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. , 2015, ss.217 - 231.
AMA KARADENIZ A,AKPINAR E Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. . 2015; 217 - 231.
Vancouver KARADENIZ A,AKPINAR E Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. . 2015; 217 - 231.
IEEE KARADENIZ A,AKPINAR E "Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi." , ss.217 - 231, 2015.
ISNAD KARADENIZ, ABDULKADIR - AKPINAR, Ercan. "Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi". (2015), 217-231.
APA KARADENIZ A, AKPINAR E (2015). Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 217 - 231.
Chicago KARADENIZ ABDULKADIR,AKPINAR Ercan Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim 40, no.177 (2015): 217 - 231.
MLA KARADENIZ ABDULKADIR,AKPINAR Ercan Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, vol.40, no.177, 2015, ss.217 - 231.
AMA KARADENIZ A,AKPINAR E Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim. 2015; 40(177): 217 - 231.
Vancouver KARADENIZ A,AKPINAR E Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim. 2015; 40(177): 217 - 231.
IEEE KARADENIZ A,AKPINAR E "Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi." Eğitim ve Bilim, 40, ss.217 - 231, 2015.
ISNAD KARADENIZ, ABDULKADIR - AKPINAR, Ercan. "Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi". Eğitim ve Bilim 40/177 (2015), 217-231.