Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 325 - 340 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi

Öz:
Bu çal ı şmada, Borsa İstanbul (B İST) - Turizm sektöründe i şlem gören ş irketlerin finansalperformansları ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri kullanı larak, karşı laştı rmal ı olarak testedilmektedir.Araş tı rmanı n neticesinde; B İST - Turizm sektöründeen yüksek finansalperformanslı şirketin belirlenmesindeELECTRE ve TOPSIS yöntemlerinin karar vermeyisağlayan başarı l ı yöntemler oldu ğu belirlenmi ştir. Çal ı şmada 2005-2012 dönemine ait B İSTdei ş lem gören turizm ş irketlerinin mali tabloları kullanı lmaktadı r.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Testing of companies financial performance in the BIST-Tourism sector

Öz:
Financial performance of companies in the Istanbul Stock Exchange (BIST)- Tourism sector aretested comparatively by using ELECTRE and TOPSIS methods. As a result of the study; bothmethods which provides the decision-making process have been determined to be successfulmethods to give an decision about the highest financial performance companyin the BIST -Tourism Industry. In this study, BIST-Tourism Companies financial statements in the period of2005 - 2012 are being used.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ERGÜL N (2014). BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. , 325 - 340.
Chicago ERGÜL NURAY BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. (2014): 325 - 340.
MLA ERGÜL NURAY BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. , 2014, ss.325 - 340.
AMA ERGÜL N BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. . 2014; 325 - 340.
Vancouver ERGÜL N BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. . 2014; 325 - 340.
IEEE ERGÜL N "BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi." , ss.325 - 340, 2014.
ISNAD ERGÜL, NURAY. "BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi". (2014), 325-340.
APA ERGÜL N (2014). BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 325 - 340.
Chicago ERGÜL NURAY BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4, no.1 (2014): 325 - 340.
MLA ERGÜL NURAY BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, 2014, ss.325 - 340.
AMA ERGÜL N BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 4(1): 325 - 340.
Vancouver ERGÜL N BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 4(1): 325 - 340.
IEEE ERGÜL N "BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi." Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, ss.325 - 340, 2014.
ISNAD ERGÜL, NURAY. "BİST-Turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4/1 (2014), 325-340.