Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 27 - 32 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi

Öz:
Amaç: Nöroektodermal orijinli nadir bir tümör olanFeokromasitomalı olgulardaki klinik deneyimlerimizi gözdengeçirmektir.Yöntem : 2005 ve 2012 yılları arasında kliniğimizdefeokromasitoma tanısı konmuş 14 hastanın klinik,laboratuar, radyolojik ve cerrahi verileri geriye dönükolarak değerlendirilmiştir.Bulgular: Kliniğimizde feokromasitoma tanısı ile tedavigören 14 hastanın 8i erkek, 6sı kadın olup yaşları 18 ve 60arasında değişmekte idi. Hastaların 10 (%71)undahipertansiyon mevcuttu. En sık semptom karın ağrısı (%57)idi. Yerleşim yerleri açısından sekizi (%57) solda, beşi (%35)sağ ve birinde (%7) tümör bilateral adrenal yerleşimliydi.Tanıda kullanılan görüntüleme yöntemi ultrasonografisi vebilgisayarlı tomografiydi. Hastalarımızın hiç birisinde aileselfeokromasitoma sendromu ile ilişkili değildi. Bütünhipertansif hastalara preoperatif fenoksibenzamin vepropranolol veril di. Cerrahi işlem dokuz olgudalaparoskopik, beşinde ise laparotomi ile gerçekleştirildi.Hipertansif hastaların % 80inde cerrahi sonrasındaremisyon gözlendi. İki hastada malign feokromasitomatespit edildi. Tüm hastaların takibi 24 saatlik idrarda VMAd üzeyi ve batın BT ile düzenli olarak yapıldı. Takiplerdeolguların birinde karaciğer metastazı tespit edildi.Sonuç : Bu çalışma ile feokromasitomanın nonspesifik vedeğişken bir kliniğinin olduğu gösterilmek istendi. Sıklıklatümör rastlantısal olarak bulu nmaktadır. Feokromasitomanadir bir tümör olmasına rağmen, doğru bir değerlendirme,iyi bir preoperatif hazırlık ve tam cerrahi eksizyon ile tedaviedilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Periferik Damar Hastalıkları Tıbbi Araştırmalar Deneysel Üroloji ve Nefroloji Onkoloji Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Pediatri Cerrahi

Pheochromocytoma is a rare tumor; single center experience

Öz:
Objective : The aim of our study is to review our clinicalexperiences with pheochromocytoma case s which are raretumors with neuroectodermal origins.Method : The clinical, lab, radiological, and surgical data of atotal of 14 patients diagnosed with pheochromocytomabetween 2005 and 2012 at our clinic were evaluatedretrospectively.Results : Eight out of 14 patients who received treatment atour clinic having been diagnosed with pheochromocytomawere male, while 6 were female and their ages rangedbetween 18 and 60. 10 (71%) of the patients hadhypertension. The most frequent symptom was abdominalpai n (57%). Eight tumors were located on the left (57%) andfive were located on the right (35%), while one tumor (7%)had bilateral adrenal location. The imaging techniques used indiagnosis were ultrasonography and computerizedtomography. None of our patie nts had a history of familialpheochromocytoma. All the hypertensive patients wereadministered pre -op phenoxybenzamine and propranolol.The surgical procedures were performed by laparoscopy innine cases, and by laparotomy in five. Post-op remission waso bserved in 80% of the hypertensive patients. Malignpheochromocytoma was detected in two patients. Thefollow -up of all the patients was conducted through testingthe VMA level in 24 -hour urine and through abdominal CTregularly. The follow-ups revealed that one case had livermetastasis.Conclusion : This study aims at demonstrating thatpheochromocytoma has a non -specific and unstable clinic.The tumor is frequently found randomly. Althoughpheochromocytoma is a rare tumor, it can be treated througha right evaluation, good pre -op preparation, and completesurgical excision.
Anahtar Kelime:

Konular: Periferik Damar Hastalıkları Tıbbi Araştırmalar Deneysel Üroloji ve Nefroloji Onkoloji Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Pediatri Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Samaan NA, Hickey RC, Shutts PE. Diagnosis, localization and management of pheochromocytoma - pitfalls and follow-up in 41 patients. Cancer 1988; 62: 2451 - 60.
 • 2. Werbel SS, Ober KP. Pheochromocytoma - update on diagnosis, localization and management. Med Clin North Am 1995; 79: 131- 53.
 • 3. Atuk NO. Pheochromocytoma - diagnosis, localization and treatment. Hosp Pract 1983; 18: 187- 202.
 • 4. Welbourn RB. Early surgical history of pheochromocytoma. Br J Surg 1987; 74: 594- 6.
 • 5. Othman G, Thomas VT. Extraadrenal pheochromocytoma - a case report. J Kuwait Med Assoc 1997; 29: 329- 32.
 • 6. Rosamond TL, Hamburg MS, Vacek JL, Borkon AM. Intrapericardial pheochromocytoma. Am J Cardiol 1992; 70: 700- 2.
 • 7. Hamilton BH, Francis IR, Gross BH, Korobkin M, Shapiro B, Shulkin BL, Deeb CM, Orringer MB. Intrapericardial paragangliomas: Imaging features. AJR Am J Roentgenol 1997; 168: 109 - 13.
 • 8. Lee HH, Brenner WI, Vardhan I, Hyatt J, Terlecki M. Cardiac Pheochromocytoma originating in the internal septum. Chest 1990; 97: 760- 2.
 • 9. Dennis PJ, Lewandowski AE, Rohner TJ, Weidner WA, Mamourian AC, Stern DR. Pheochromocytoma of the prostate - an unusual location. J Urol 1989; 141: 130 - 2.
 • 10. Pullerits J, Ein S, Balfe JW. Anaesthesia for Pheochromocytoma. Can J Anaesth. 1988; 35: 526- 34.
 • 11. Amar L, Servais A, Gimenez -Roqueplo AP, Zinzindohoue F, Chatellier G, Plouin PF. Year of diagnosis, features at presentation and risk of recurrence in patients with pheochromocytoma or secreting paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 2110- 6.
 • 12. Sever PS, Roberts JC, Snell ME. Pheochromocytoma. Clin Endocrinol Metab 1980; 9: 543- 68.
 • 13. Lo CY, Lam KY, Wat MS, Lam KS. Adrenal pheochromocytoma remains a frequently overlooked diagnosis. Am J Surg 2000; 179: 212- 5.
 • 14. Latronico AC, Chrousos GP. Extensive personal experience - adrenocortical tumors. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 1317 - 24.
 • 15. Plouin PF, Chatellier G, Rougeot MA, Duclos JM, Pagny JY, Corvol P, Ménard J. Recent developments in pheochromocytoma diagnosis and imaging. Adv Nephrol Necker Hosp 1988; 17: 275- 86.
 • 16. Fonseca V, Bouloux PM. Pheochromocytoma and paraganglioma. Baillieres Clin Endocrinol Metab 1993; 7: 509 - 44.
 • 17. Lenders JW, Pacak K, Walther MM, Linehan WM, Mannelli M, Friberg P. Biochemical diagnosis of pheochromocytoma - which test is best? JAMA 2002; 287: 1427 -34.
 • 18. Grouzmann E, Drouard- Troalen L, Baudin E, Plouin PF, Muller B, Grand D, Buclin T. Diagnostic accuracy of free and total metanephrines in plasma and fractionated metanephrines in urine of patients with pheochromocytoma. Eur J Endocrinol 2010; 162: 951-60.
 • 19. Sawka AM, Jaeschke R, Singn RJ, Young WF Jr. A comparison of biochemical tests for pheochromocytoma - measurement of fractionated plasma metanephrines compared with the combination of 24-hour urinary metanephrines and catecholamines. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 553 - 8.
 • 20. Welch TJ, Sheedy PF, Van Heerden JA, Sheps SG, Hattery RR, Stephens DH. Pheochromocytoma - value of computed tomography. Radiology 1983; 148: 501 - 3.
 • 21. Van Heerden JA, Sheps SG, Hamberger B, Sheedy PF 2 nd, Poston JG, ReMine WH. Pheochromocytoma - current status and changing trends. Surgery 1982; 91: 367 - 73.
 • 22. Plouin PF, Chatellier G, Fofol I, Corvol P. Tumor recurrence and hypertension persistence after successful pheochromocytoma operation. Hypertension 1997; 29: 1133- 9.
APA Gündeş E, CAKIR M, TAŞCI H, TEKIN A, AKSOY F (2014). Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. , 27 - 32.
Chicago Gündeş Ebubekir,CAKIR Murat,TAŞCI HALİL İBRAHİM,TEKIN AHMET,AKSOY FARUK Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. (2014): 27 - 32.
MLA Gündeş Ebubekir,CAKIR Murat,TAŞCI HALİL İBRAHİM,TEKIN AHMET,AKSOY FARUK Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. , 2014, ss.27 - 32.
AMA Gündeş E,CAKIR M,TAŞCI H,TEKIN A,AKSOY F Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. . 2014; 27 - 32.
Vancouver Gündeş E,CAKIR M,TAŞCI H,TEKIN A,AKSOY F Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. . 2014; 27 - 32.
IEEE Gündeş E,CAKIR M,TAŞCI H,TEKIN A,AKSOY F "Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi." , ss.27 - 32, 2014.
ISNAD Gündeş, Ebubekir vd. "Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi". (2014), 27-32.
APA Gündeş E, CAKIR M, TAŞCI H, TEKIN A, AKSOY F (2014). Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. Abant Tıp Dergisi, 3(1), 27 - 32.
Chicago Gündeş Ebubekir,CAKIR Murat,TAŞCI HALİL İBRAHİM,TEKIN AHMET,AKSOY FARUK Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. Abant Tıp Dergisi 3, no.1 (2014): 27 - 32.
MLA Gündeş Ebubekir,CAKIR Murat,TAŞCI HALİL İBRAHİM,TEKIN AHMET,AKSOY FARUK Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. Abant Tıp Dergisi, vol.3, no.1, 2014, ss.27 - 32.
AMA Gündeş E,CAKIR M,TAŞCI H,TEKIN A,AKSOY F Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. Abant Tıp Dergisi. 2014; 3(1): 27 - 32.
Vancouver Gündeş E,CAKIR M,TAŞCI H,TEKIN A,AKSOY F Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi. Abant Tıp Dergisi. 2014; 3(1): 27 - 32.
IEEE Gündeş E,CAKIR M,TAŞCI H,TEKIN A,AKSOY F "Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi." Abant Tıp Dergisi, 3, ss.27 - 32, 2014.
ISNAD Gündeş, Ebubekir vd. "Nadir görülen bir tümör feokromasitoma; Tek merkez deneyimi". Abant Tıp Dergisi 3/1 (2014), 27-32.