Yıl: 2002 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 97 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları

Öz:
Amaç: İnsanın fiziksel çevresinde yaptığı bir değişim olan göç, çok çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve psikolojik sonuçları da beraberinde getirir. Zorunlu olarak yapılan iç göçlerde ise, bu sorunlara farklı boyutlar eklenmekte, çeşitli düzeylerde bu göçün tanımı bile yapılamamaktadır. Günümüzde ise iç göçler de mültecilik sorunu kadar önemli bir konuma sahiptir. Türkiye yüzyıllardır göç hareketleri yaşayan bir ülke olmuştur. Son yıllarda ise bu göçlere, farklı bir niteliği olan zorunlu iç göçler de eklenmiştir. Bu süreçte çok çeşitli travmatik olaylarla karşılaşan göçmenlerin önemli ruhsal ve sosyal sorunlarının olabileceği açıktır. Bu çalışma önemli oranda iç göç alan bir metropol olan İstanbul'da zorunlu olarak göç eden kişilerin sosyal ve ruhsal sorunlarının saptanması, zorunlu göçün ruhsal sonuçların ağır bir travmatik yaşantı olan işkenceyle karşılaştırılması ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulabilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma multidisipliner bir çerçevede şekillendirilmiştir. Sosyolojik ağırlıklı olan hane görüşmelerinde 60 kişiye kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılmış, klinik psikiyatrik görüşmelerde ise, bu hanelerden veya dışından katılan 160 kişi 4 gruba ayrılarak tanısal amaçlı görüşmeye alınmışlardır. Zorunlu iç göç yaşantısının ruhsal travmatik atkilerini değerlendirebilmeyi amaçlayan bu görüşmede gruplar; sadece i. işkence, ii. işkence ve zorunlu iç göç, iii. zorunlu iç göç, iv. bu olaylardan hiçbirini yaşamamış olan kişilerden oluşmuştur. Görüşmeler hane ve klinik görüşmeler ile desteklenmiş ve veriler kalitatif olarak değerlendirilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak zorunlu göç yaşayan erkek, kadın ve çocukların önemli ekonomik, toplumsal ve politik sorunları olmakla birlikte aile yapısı da değişmekte, uyum güçlükleri ortaya çıkmaktadır. Psikiyatrik açıdan ise, göç sonucu sadece travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) değil, aynı zamanda depresyon ve diğer anksiyete ve somatoform bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Tartışma: Zorunlu göç de işkence kadar insan psikolojisine olumsuz etkide bulunan deneyimlerdir. Bu deneyimleri bir arada yaşamak sorun ve bozuklukların artmasına yol açmaktadır. Çözümün ise yine çok boyutlu olması gerekmekte, siyasal, hukuksal ve ekonomik önlemlerin yanısıra mutlaka sağlığa özellikle de ruh sağlığına önem verilmelidir. Yaklaşımlarda ise toplum temelli bir yönelim daha yararlı olacaktır.
Anahtar Kelime: Nüfus özellikleri İstanbul Stres bozuklukları, travma sonrası Dış göç ve göç Psikoloji, sosyal

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Durugönül E: Sosyal değişme, göç ve sosyal hareketler. Toplum ve Göç. Sosyoloji Derneği II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, 1997, s. 95-100.
 • 2. İçduygu A, Ünalan T: Türkiye'de iç göç sorunsal alanları ve araştırma yöntemleri. Türkiye'de İç Göç Konferansı, 6-8 Haziran 1997, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1998, s. 38-54.
 • 3. Kümbetoğlu B: Göçmenlik, mültecilik, yeni bir yaşam ve sonrası. Toplum ve Göç. Sosyoloji Derneği II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, 1997, s. 271-280.
 • 4. Amnesty International Annual Report. 1996.
 • 5. Durieux JF: The hidden face of the refugee problem. Refugees no.103, 1996.
 • 6. Baker R: Psychological consequences for tortured refugees seeking asylum and refugees status in Europe. Torture and Its Consequences, 1992.
 • 7. Chung RC, Kagawa-Singer M: Predictors of psychological distress among southeast Asian refugees. Soc Sci Med 1993; 36:631-639.
 • 8. Eitinger L: The incidence of mental disease among refugees in Norway. J Ment Sci 1989; 105:326-338.
 • 9. Ellis S, Barakat S: From relief to development: the long-term effects of `temporary` accommodation on refugees and displaced persons in the Republic of Croatia. Disasters 1996; 20:111-124.
 • 10. Eitinger L: The incidence of mental disease among refugees in Norway. J Ment Sci 1989; 105:326-338.
 • 11. Van der veer G: The psychiatric approach. Political Refugees, Psychological Problems and the Consequences of Repression and Exile’da, Amsterdam, 1990, s. 23-28.
 • 12. Wyshak G: The relation between change in reports of traumatic events and symptoms of psychiatric distress. Gen Hosp Psychiatry 1994; 16:290-297.
 • 13. Young H, Jaspars S: Nutrition' disease and death in times of famine. Disasters 1995; 19:94-109.
 • 14. Zolberg A, Suhrke A, Aguago S: Escape from violence: conflicy and the refugee crisis in the developing world. New York, Oxford University Press, 1989.
 • 15. İnsan Hakları Vakfı Raporu. İHV Yayını, 1995.
 • 16. Kara H: Göç ve psikiyatri. 6. Anadolu Psikiyatri Günleri Bilimsel Çalışmalar Kitabı, 1997, s. 169-174.
 • 17. Karalı N, Yüksel Ş: Effects of forced migration on psychological problems seen after torture. 5. European Congress on Traumatic Stress, Maastricht, 1997
 • 18. Sır A, Bayram Y, Özkan M: Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9:165-172.
APA AKER T, AYATA B, ÖZEREN M, BURAN B, BAY A (2002). Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. , 97 - 103.
Chicago AKER Tamer,AYATA Bilgin,ÖZEREN Melih,BURAN Behice,BAY Ayşenur Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. (2002): 97 - 103.
MLA AKER Tamer,AYATA Bilgin,ÖZEREN Melih,BURAN Behice,BAY Ayşenur Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. , 2002, ss.97 - 103.
AMA AKER T,AYATA B,ÖZEREN M,BURAN B,BAY A Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. . 2002; 97 - 103.
Vancouver AKER T,AYATA B,ÖZEREN M,BURAN B,BAY A Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. . 2002; 97 - 103.
IEEE AKER T,AYATA B,ÖZEREN M,BURAN B,BAY A "Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları." , ss.97 - 103, 2002.
ISNAD AKER, Tamer vd. "Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları". (2002), 97-103.
APA AKER T, AYATA B, ÖZEREN M, BURAN B, BAY A (2002). Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3(2), 97 - 103.
Chicago AKER Tamer,AYATA Bilgin,ÖZEREN Melih,BURAN Behice,BAY Ayşenur Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 3, no.2 (2002): 97 - 103.
MLA AKER Tamer,AYATA Bilgin,ÖZEREN Melih,BURAN Behice,BAY Ayşenur Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.3, no.2, 2002, ss.97 - 103.
AMA AKER T,AYATA B,ÖZEREN M,BURAN B,BAY A Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2002; 3(2): 97 - 103.
Vancouver AKER T,AYATA B,ÖZEREN M,BURAN B,BAY A Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2002; 3(2): 97 - 103.
IEEE AKER T,AYATA B,ÖZEREN M,BURAN B,BAY A "Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, ss.97 - 103, 2002.
ISNAD AKER, Tamer vd. "Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları". Anadolu Psikiyatri Dergisi 3/2 (2002), 97-103.