Yıl: 2014 Cilt: 108 Sayı: 213 Sayfa Aralığı: 221 - 230 Metin Dili: Türkçe

1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi

Öz:
I. Petro ile yayılmacı Rus dış politikasının yakın hedefleri arasına giren Karadeniz ve Kırım meseleleri, Petrodan sonra haleflerinden biri olan II. Katerinanın da (II. Yekaterina) dış politikasında önemli yer teşkil etmiştir. Birçok kez, politikasının Petronun politikalarının devamı olduğunu vurgulayan II. Katerina, Osmanlı idaresi altındaki Ortodoks Balkan halklarının bağımsızlığını sağlayacağını da ifade etmiştir. Dolayısıyla II. Katerinanın Osmanlıya yönelik mücadelesinde Kırımın ilhakı önemli bir yer tutarken, Balkan halklarına da özel bir ilgi göstermiştir. Yunan Projesi de, bu ilginin dış politikadaki bir tezahürüdür. Yeni doğan torununa Rus hanedan ailesinde bir ilk olmak kaydıyla Konstantin adını vermesi, Yunan kültürü ve Bizans İmparatorluğunun tarihi mirasını da kullanarak bölgede nasıl bir dış politika izleyeceğinin işaretiydi.
Anahtar Kelime:

Greek project of Katerina the 2nd and its importance, in the process of Crimean s Annexation to Russia in 1783

Öz:
The Crimean and Black Sea issues, what had special place in Russi- an and Peter The Ist s foreign policy, gained powerful support during Catherine The 2nd as a successor of Peter The 1st. Catherine The 2nd, while stressed on the policy of struggle against Peter, helped Balkan Ortho- doxy, under Ottoman s rule, to gain the right of their autonomy. On this ground, in the struggle of Catherine II against Ottomans, two issues were of great importance: the question of Crimean annexation and the question of Balkan people. Caring for Greek Project shows Catherine s foreign policy.It was for the first time that the royal family had put the nameConstantine on their newborn grand son. This shows a deep respect to the Greek culture and Byzantine Empire.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALEKSANDROVNA, Olga Nikalayevna: “Yevgeniy Bulgaris i Greçeskiy Proekt Yekaterina II”, Problemı Antiçnoy i Savremennoy Filologii, Vıp: 1, Nauçno Metadiçeskiy Tsentr, Bilioteka Tavrika, 2004.
 • BEYDİLLİ, Kemal: “Küçük Kaynarca Antlaşması”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 26, TDV Yayınları, Ankara, 2002.
 • ÇAPRAZ, Hayri: “XIX. Yüzyılda Çarlık Rusya’sının Kırım Politikası”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 11, Güz, 2006.
 • FISHER, Alan: Kırım Tatarları, (Çev. Eşref B. Özbilen), İstanbul, 2009.
 • KANBOLAT, Hasan: “Rusya Federasyonu’nun Kafkasya Politikası ve Çeçenistan Savaşı”, Avrasya Dosyası, Rusya Özel, Cilt: 6, Sayı: 4, Ankara, 2001.
 • KÖSE, Osman: “Kırım’ın Ruslar Tarafından İşgal ve İlhakı”, Türkler, Cilt: 8, İstanbul, 2002.
 • KURAT, Akdes Nimet: Rusya Tarihi, Ankara, 2010.
 • KURAT, Akdes Nimet: Türkiye ve Rusya, Ankara, 2011.
 • KUZUCU, Serhat: “II. Katerina Dönemi Osmanlı-Rus İlişkilerinde Kırım”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 185, Nisan, 2010.
 • KUZUCU, Serhat: “XVIII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Avusturya Siyasi İlişkileri ve Ziştovi Antlaşması (II. Josef ve II. Leopold Dönemi)”, History Studies International Journal of History, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, Samsun, 2012.
 • LUPANOVA, M.E.: “Greçeskiy Proekt Yekaterinı Velikoy”, İzvestiya Rossıyskovo Gasudarstvennovo Pedagogiçeskovo Universiteta im. A.İ Gertsena, No: 65, Petersburg, 2008.
 • ÖZTÜRK, Mustafa: “Çarlıktan Federasyon’a Rusya’nın Sıcak Deniz Algısındaki Öncelikli Konuların Genel Bir Değerlendirmesi”, Ortadoğu Analiz, Cilt: 5, Sayı: 60, Aralık, 2013.
 • STEGNİY, P.V.: “Yeşo Raz O Greçeskom Proekte Yekaterina II. Novıe Dakımentı İz Arhıva AVPRİ Mid Rassii”, Novaya i Novayşaya İstoriya, No: 4, Moskova, 2002.
 • ŞİROKORAD, A.B.: Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana Osmanlı- Rus Savaşları Kırım-Balkanlar-93 Harbi ve Sarıkamış, İstanbul, 2009.
 • TİKTOPULO, Yanis: “O Sudbe Greçeskovo Proekta Yekaterinı II”, Jur- nal “Rodina”, No: 11-12, Maskva, 1991.
 • VERNADSKY, George: Rusya Tarihi, (Çev. Doğukan Mızrak, Egemen Ç. Mızrak), İstanbul, 2011.
 • VLADİMİROVNA, Nadejda: “Vastoçniy Vektor Geopolitiki Yekaterini II: Greçeskıy Proekt”, Vestnik Çelebyankovo Universiteta, Ser: 10, No: 1, Çelebinsk, 2003.
 • YÜKSEL, Sinan: “Kuzey Savaşları Sırasında Rusya’nın Karadeniz’e Yönelik Faaliyetleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 52, Ankara, 2012.
APA ASLAN M (2014). 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. , 221 - 230.
Chicago ASLAN Mahir 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. (2014): 221 - 230.
MLA ASLAN Mahir 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. , 2014, ss.221 - 230.
AMA ASLAN M 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. . 2014; 221 - 230.
Vancouver ASLAN M 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. . 2014; 221 - 230.
IEEE ASLAN M "1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi." , ss.221 - 230, 2014.
ISNAD ASLAN, Mahir. "1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi". (2014), 221-230.
APA ASLAN M (2014). 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. Türk Dünyası Araştırmaları, 108(213), 221 - 230.
Chicago ASLAN Mahir 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. Türk Dünyası Araştırmaları 108, no.213 (2014): 221 - 230.
MLA ASLAN Mahir 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. Türk Dünyası Araştırmaları, vol.108, no.213, 2014, ss.221 - 230.
AMA ASLAN M 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. Türk Dünyası Araştırmaları. 2014; 108(213): 221 - 230.
Vancouver ASLAN M 1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi. Türk Dünyası Araştırmaları. 2014; 108(213): 221 - 230.
IEEE ASLAN M "1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi." Türk Dünyası Araştırmaları, 108, ss.221 - 230, 2014.
ISNAD ASLAN, Mahir. "1783 Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde II. Katerina'nın Yunan projesi ve önemi". Türk Dünyası Araştırmaları 108/213 (2014), 221-230.