Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 329 - 348 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri

Öz:
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin, yaratıcı dramanın kişisel vemesleki yaşantılarına katkısına iliş kin görüşlerinin incelenmesiamaçlanmıştır. Araştırmaya, Mersin Üniversitesinde ortak seçmeli dersolarak Yaratıcı Drama yı seçen 8 ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup nitel araştırmayöntemi teme l alınmıştır. Katılımcılar yedi hafta süren yaratıcı dramaoturumlarına katılmışlar ve oturumlar sonrasında katılımcılarla yüz yüzegörüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın verileri Yarı YapılandırılmışGörüşme Formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan e lde edilensonuçlar katılımcıların görüşlerine göre yaratıcı drama etkinliklerininkişisel gelişimleri ve gelecekte sahip olacakları mesleki yaşantılarıüzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bulgular yaratıcıdrama etkinliklerinin katılımcıların zamanı iyi kullanma farkındalığı vesosyal beceri gelişimleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortayakoymuştur. Yaratıcı drama çalışmaları katılımcılara çekingenliğinazalması, kendini daha rahat ifade edebilme, iletişim kurma, gruba uyumsağlama ve empati kurma yönünde katkı sağlamıştır .
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Opinions of the university students related to Creative Drama s contribution to their personal and professional lifes

Öz:
In this research, it is aimed to examine the contribution of creative dramato personal and professional lives of the university students. The researchhas been realized on 8 second grade university students who chose thecourse of Creative Drama as common elective course at MersinUniversity. The research is a descriptive case study and organized on thebasis of the qualitative research method. Participants took part in sevenweek long sessions of creative drama. After implementations, face -to-face negotiations are done related to take opinions of the participants.Data of the study are collected via Semi-Structured Interview . Resultsobtained from the study showed that creative drama activities has apositive effect on the personal improvements and the professional livesof the participants who will have in the future, according to the opinionsof the participants. Findings put forth the positive effects of the creativedrama activities on the participants in the aspects of awareness of gooduse of time and development of social skills. Creative drama studiescontributed participants in decreased inhibitions, more comfortable toexpress themselves, communicate, adapt to group and empathy.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA TANRISEVEN I, AYKAÇ M (2013). Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. , 329 - 348.
Chicago TANRISEVEN Işıl,AYKAÇ Murtaza Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. (2013): 329 - 348.
MLA TANRISEVEN Işıl,AYKAÇ Murtaza Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. , 2013, ss.329 - 348.
AMA TANRISEVEN I,AYKAÇ M Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. . 2013; 329 - 348.
Vancouver TANRISEVEN I,AYKAÇ M Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. . 2013; 329 - 348.
IEEE TANRISEVEN I,AYKAÇ M "Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri." , ss.329 - 348, 2013.
ISNAD TANRISEVEN, Işıl - AYKAÇ, Murtaza. "Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri". (2013), 329-348.
APA TANRISEVEN I, AYKAÇ M (2013). Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0(15), 329 - 348.
Chicago TANRISEVEN Işıl,AYKAÇ Murtaza Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 0, no.15 (2013): 329 - 348.
MLA TANRISEVEN Işıl,AYKAÇ Murtaza Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.0, no.15, 2013, ss.329 - 348.
AMA TANRISEVEN I,AYKAÇ M Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2013; 0(15): 329 - 348.
Vancouver TANRISEVEN I,AYKAÇ M Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2013; 0(15): 329 - 348.
IEEE TANRISEVEN I,AYKAÇ M "Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0, ss.329 - 348, 2013.
ISNAD TANRISEVEN, Işıl - AYKAÇ, Murtaza. "Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 15 (2013), 329-348.