Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 341 - 356 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

A critical appraisal of the language textbook

Öz:
Bu çalışma liselerde İngilizce derslerinde okutulan ―An English Course for Turks‖ adlıders kitabının değerlendirmesini içermektedir. Çalışma bizzat dersi veren ve kitabıkullanan Ġngilizce öğretmenlerinin deneyim, düşünce ve karşılaştıkları sorunlardan yolaçıkılarak yapılmıştır. Veri toplamada anket ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Kitap,düzen, organizasyon, içerik, işlevsellik, dayandığı kavram ve dil becerileri açısındandeğerlendirilmiştir. Türkiye genelinde 24 farklı şehirden toplam 68 Ġngilizce öğretmeniçalışmaya katılmıştır. SPSS (sürüm 11) bilgisayar destekli istatistik programıyla yapılananalizde, deneyim, cinsiyet, yaş, altyapı ve sınıf ortamı farketmeksizin Ġngilizceöğretmenlerinin büyük bir kısmı ders kitabını birçok açıdan dil öğretme ve öğrenmeamacına uygun bulmamışlardır. Uygulanan araştırma düzeni diğer ders kitaplarınınetkinliğinin ölçülmesinde de kullanılabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Yabancı dil ders kitabına kritik bir değerleme

Öz:
This study was an attempt to evaluate the coursebook ―An English Course for Turks‖which was designed by Turkish Ministry of National Education for use in state highschools. Coursebook evaluation was done from the teachers points of views on thepremise that teachers, being users and consumers of the cour sebook, were in the bestposition to reflect their experience in relation to the coursebook. Data were collectedthrough questionnaires and interviews. Utmost attention was given to covering all aspectsof a coursebook including layout, organization, activ ities, content, function, notion andlanguage skills. A total of 68 teachers of English from 24 cities across Turkey participatedin the study. Data which were analyzed through SPSS (Statistical Package for SocialScience version 11 ) suggest that regardles s of teaching experience, background, age, andclassroom environment, a great majority of English teachers found the coursebookinappropriate in many respects for foreign language teaching and learning. The sameresearch design can also be applied to new textbooks.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allwright, R. L. (1990). What do we want teaching materials for? In R. Rossner & R. Bolitho, (Eds.), Currents in language teaching. Oxford:Oxford University Press.
 • Arıkan, A. (2009). Problems with coursebooks in Efl classrooms: Prospective teachers’ opinions. Ekev Academic Rev iew. 38, 309 -317.
 • Breen, M. P. & Candlin, C. (1987). ELT Textb ooks and Materials: Problems in Evaluation and Development: Which Materials? : A consumer’s and designer’s guide. ELT Documents, 126, 13 -36.
 • Cunningworth, A. (1984). Evaluating and selecting EFL teaching materials : London: Heinemann Educational Books.
 • Chamber, F. (1997). Seeking consensus in coursebook selection . ELT Journal, (51)11.
 • Cunningworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Oxford: Heinemann.
 • Dougill, J. (1987). ELT Textbooks and Materials : Problems in Evaluation and Development: Not So Obvious. ELT Documents, 126, 29 -36
 • Ellis, R. (1997). Empirical evalu ation of language teaching materials. ELT Journal, 51 (1). Retrieved April 13, 2007
 • Huthhinson, T.(1987). ELT Textbooks and Materials : Problems in Evaluation and Development: What’s underneath? : An interactive view of materials evaluation. ELT Documents, 126, 37 -44
 • Hymes, D. H. (1972). Sociolinguistics. On communicative competence. Penguin Education.
 • Littlejohn, A., & Windeatt, S. (1989). Beyond language learning: Perspective on materials design. In R. K. Johnson (Ed.), The second language curriculum. Ca mbridge: Cambridge University Press
 • Littlejohn, A. (1998). The analysis of language teaching materials : Inside the Trojan Horse. In B. Tomlinson (Ed.). Materials development in language teaching . Cambridge: Cambridge University Press.
 • O’Neil, R.O. (1982). Why use textbooks ? ELT Journal, 36(2), 104 -111.
 • Richards, J. C., Rodgers, T.S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press
 • Sheldon, L. E. (1987). ELT textbooks and materials : problems in evaluation and develo pment: Introduction. ELT Documents, 126, 1 -10
 • Titone, R. (1968). Teaching foreign languages . An historical sketch. Georgetown University Press. Washington, DC.
 • Ur, P. (1996). A course in language teaching: practice and theory. Great Britain: Cambridge U niversity Press.
 • Yıldırım, A. (2006 ). High School Textbooks in Turkey from Teachers' and Students' Perspectives : The Case of History Textbooks. Asia Pacific Education Review, 7(2), 218 -228.
APA KAYAOĞLU M (2011). A critical appraisal of the language textbook. , 341 - 356.
Chicago KAYAOĞLU M.Naci A critical appraisal of the language textbook. (2011): 341 - 356.
MLA KAYAOĞLU M.Naci A critical appraisal of the language textbook. , 2011, ss.341 - 356.
AMA KAYAOĞLU M A critical appraisal of the language textbook. . 2011; 341 - 356.
Vancouver KAYAOĞLU M A critical appraisal of the language textbook. . 2011; 341 - 356.
IEEE KAYAOĞLU M "A critical appraisal of the language textbook." , ss.341 - 356, 2011.
ISNAD KAYAOĞLU, M.Naci. "A critical appraisal of the language textbook". (2011), 341-356.
APA KAYAOĞLU M (2011). A critical appraisal of the language textbook. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4), 341 - 356.
Chicago KAYAOĞLU M.Naci A critical appraisal of the language textbook. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12, no.4 (2011): 341 - 356.
MLA KAYAOĞLU M.Naci A critical appraisal of the language textbook. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.4, 2011, ss.341 - 356.
AMA KAYAOĞLU M A critical appraisal of the language textbook. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(4): 341 - 356.
Vancouver KAYAOĞLU M A critical appraisal of the language textbook. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(4): 341 - 356.
IEEE KAYAOĞLU M "A critical appraisal of the language textbook." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, ss.341 - 356, 2011.
ISNAD KAYAOĞLU, M.Naci. "A critical appraisal of the language textbook". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12/4 (2011), 341-356.