Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 274 - 290 Metin Dili: Türkçe

Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, yazma stratejileri eğitiminin Türkçe öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım başarılarına olan etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desene başvurulmuştur. Araştırmada yarı deneysel desen kullanıldığından dolayı evren ve örneklem seçilmemiş, bunun yerine çalışma grupları alınıp grupların eşitliği üzerinde durulmuştur. Kontrol grubu 18 kız, 6 erkek olmak üzere toplam 24 kişiden, deney grubu ise 21 kız, 5 erkek olmak üzere toplam 26 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada ölçme aracı olarak Yazılı Anlatımı Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda deney grubu öğrencilerinin yazma başarısı ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı farklılık olduğu, kontrol grubu öğrencilerinin yazma başarısı ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The effect of teaching writing strategies on Turkish language teaching department fresman students writing achievement

Öz:
The aim of this study is to identify the effect of writing strategies instruction on Turkish Language Teaching Department freshmen s writing achievement. In accordance this aim, the pretest-posttest control group design was used to identify the effect of writing strategies instruction on freshmen s writing achievement. As the quasi-experimental design was used in the study, population and sample was not defined. Instead, sample groups were taken based on the equality of the groups. The control group consisted of 18 girls and 6 boys, totally 24 students whereas the experimental group included 21 girls and 5 boys, totally 26 students. In the study, written expression evaluation scale was used as measurement device. At the end of the study, it was concluded that writing strategies instruction enhances writing achievement of the experimental group while the scores of pretest and posttest of the control group were not significantly changed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TOPUZKANAMIŞ E (2014). Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 3(2), 274 - 290.
Chicago TOPUZKANAMIŞ ERSOY Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 3, no.2 (2014): 274 - 290.
MLA TOPUZKANAMIŞ ERSOY Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.3, no.2, 2014, ss.274 - 290.
AMA TOPUZKANAMIŞ E Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2014; 3(2): 274 - 290.
Vancouver TOPUZKANAMIŞ E Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2014; 3(2): 274 - 290.
IEEE TOPUZKANAMIŞ E "Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 3, ss.274 - 290, 2014.
ISNAD TOPUZKANAMIŞ, ERSOY. "Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 3/2 (2014), 274-290.