Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 56 - 66 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Göçün psikososyal boyutu

Öz:
Bireylerin çeşitli bölgeler arasındaki hareketliliği sonucu ortaya çıkan ve sosyal bir değişim süreci olan göç olayı beraberinde çeşitli faktörleri getirmektedir. Bu faktörlerden en önemlisi göç eden bireyin yaşamını sürdürmeye başladığı yeni toplumun kültürü ve bu kültüre uyum sürecidir. Farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamaları, farklılıklarla baş etmeleri ve karşılaştıkları güçlükleri aşmaları gerekmektedir. Yeni yaşam biçimine uyum süreci bireyin yalnızlık, sosyal izolasyon, yabancılık, pişmanlık ve kendini değersiz görme gibi duyguların yaşanmasına ve bunun sonucunda stresin daha yoğun yaşanmasına neden olabilmektedir. Yaşanılan stres ile etkili baş edememe bireylerde anksiyete ve depresyon gibi sağlık sorunları yönünden risk oluşturmaktadır. Göç eden bireylerin ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yaşam şekilleri, karşılaştıkları zorluklar ve baş etme düzeylerinin sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Temel Sağlık Hizmetleri

Psychosocial aspects of migration

Öz:
The incident of migration that occurs as a result of the mobility of individuals between various regions and is considered a social change process brings along various factors. Among these factors, the most important one is the culture of the new society where the immigrant begins to live and the process of adaptation with this culture. Individuals from different cultures are required to live together, cope with differences and overcome the difficulties. The process of adaptation to the new lifestyle might cause the individual to have some feelings such as loneliness, socially isolation, being alienated, being regretful and self-depreciation, and consequently experience a greater stress. Being unable to cope with stress efficiently creates risks in individuals in terms of health problems such as anxiety and depression. Healthcare professionals are required to evaluate life styles, difficulties and coping levels of immigrants in order to protect and develop their mental health.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Temel Sağlık Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Demir G. Göç nedenleri ve göç edenlerin beklentilerindeki gerçekleşme durumu. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 20-22 Kasım 1996 Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa:85-93.
 • 2.Mutluer M. Göç Sorunsalı Üzerine Kuramsal Çerçeve. İstanbul, Çantay Kitabevi, 2003.
 • 3.Türkiye İstatistik Kurumu [TUİK]. 2000 Genel Nüfus Sayımı Göç İstatistikleri. Ankara, TUİK Matbaası, 2005.
 • 4.İçduygu A, Ünalan T. Türkiye’de İç Göç. İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 1998.
 • 5.Kızılçelik S. Mersin’e göç etmiş insanların sağlık koşulları üzerine bir çalışma. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 20-22 Kasım 1996 Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa:657-665.
 • 6.International Organization for Migration (IOM). Facts and Figures, 2012. http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/ home/about-migration/facts--figures-1.html (accessed at 03.07.2012).
 • 7.Aksoy Z. Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2012; 5(20):292-303.
 • 8.Hovey JD, Magana CG. Migrant farmworker stress: mental health implications. J Psychol 2002; 136:493-513.
 • 9.Hiott AE, Grzywacz JG, Davis SW, Quandt SA, Arcury TA. Migrant farmworker stress: mental health implications. J Rural Health 2008; 24:32-39.
 • 10.Gündüz M, Yetim N. Terör ve göç. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 20-22 Kasım 1996 Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa:109-115.
 • 11.Temel AB. Çok kültürlülük ve kültürlerarası iletişimin sağlık hizmetlerinin sunumuna etkileri. In Onlar Bizim Hemşehrimiz, Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı (Eds E Esen, Z Yazıcı):43-73. Antalya, Siyasal Kitapevi, 2012.
 • 12.Şahin C. Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine iliskin kuramsal bir inceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2001; 21(2):57-67.
 • 13.Çilingiroğlu, N. Demografi ve sağlık. In Halk Sağlığı Temel Bilgiler. (Eds Ç Güler, L Akın):51-78. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006.
 • 14.Özcan YZ. Türkiye’de İç Göç. İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 1998.
 • 15.Erarı F. Türkiye’de göç ve kentleşme süreci. Standard 2001; 40(475):78-85.
 • 16.Kongar E. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 7th ed. Ankara, Remzi Kitabevi, 1999.
 • 17.Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması [TGYONA]. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006.
 • 178.Topcu S, Beşer A. Göç ve sağlık. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 10(3):37-42.
 • 19.Kahn K, Collinson M, Tollman S, Wolff B, Garenne M, Clark S. Health consequences of migration: evidence from South Africa’s rural northeast. Paper prepared for Conference on African Migration in Comparative Perspective, 4-7 June 2003 Johannesburg, South Africa. p:4-7.
 • 20.Ahijevych K, Benhard L. Health promoting behaviours of African American women. Nurs Res 1994; 43:86-89.
 • 21.Ertem M. Göç ve bulaşıcı hastalıklar. Toplum ve Hekim 1999; 14:225-228.
 • 22.Sohng Y K, Sohng S, Yeom H A. Health-promoting behaviors of elderly korean ımmigrants in the United States. Public Health Nurs 2002; 19:294-300.
 • 23.Johnson LR. Gender differences in health-promoting lifestyles of African Americans. Public Health Nurs 2005; 22:130-137.
 • 24.Hyman, H. Setting the stage: rewieving current knowledge on the health of Canadian immigrants. Can J Public Health 2004; 95(3):I4-8.
 • 25.Güler Ç, Yazıcıoğlu SA. Diğer çevre sağlığı sorunları. In Halk Sağlığı Temel Bilgiler (Eds Ç Güler, L Akın):592-594. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006.
 • 26.Fuller J, Ballantyne A. Immigrants and equitable health-care delivery in rural areas. Aust J Rural Health 2000; 8:189-193.
 • 27.Lee EE, Tripp-Reimer T, Miller A, Sadler G, Lee SY. Korean American women’s beliefs about breast and cervical cancer and associated symbolic meanings. Oncol Nurs Forum 2007; 34:713-720.
 • 28.Özen S. Kentleşme sürecinde sağlık problemleri ve politikaları. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 20-22 Kasım 1996 Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa:623-628.
 • 29.Clark JM. Carin for populations. In Community Health Nursing, 4th ed. (Eds FA Maurer, CM Smith):99-147. Maryland, Prentice Hall, 2003.
 • 30.Sole-Auro A. Health of immigrants in European countries. Int Migr Rev 2008; 42:861-876.
 • 31.Nagi S, Haavio-Mannila E. Migration, health status and utilization of health services. Sociol Health Illn 1980; 2:174-193.
 • 32.Williams DP, Hampton A, Bariers to health services perceived by marshallese ımmigrants. J Immigr Health 2005; 7:317- 326.
 • 33.Scheppers E, Dongen E, Dekker J, Geertzen J, Deccer J. Potential barriers to the use of health services among ethnic minorities: a review. Fam Pract 2006; 23:325-348.
 • 34.Fassaert T, Hesselink AE, Verhoeff AP. Acculturation and use of health care services by Turkish and Moroccan migrants: a cross-sectional population –based study. BMC Public Health 2009; 10:332.
 • 35.Schovers MA, Muijsenbergh ME, Largo-Janssen AL. Self-rated health and health problems of undocumented immigrant women in the Netherland: a descriptive study. J Public Health Policy 2009; 30:409-422.
 • 36.Fuantes-Afflick E, Hessol NA. Immigration status and use of health sevices among Latina Women in the San Francisco Bay Area. J Womens Health (Larchmt) 2009; 18:1275-1280.
 • 37.Bakar C. Göç ve saglık: binlerce yıldır son er(e)meyen yolculugun saglıga etkileri. Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009 Çanakkale, Turkiye. Sempozyum Özet Kitabı sayfa: 43-49.
 • 38.Warfa N, Bhui T, Craig T, Curtis S, Mohamud S, Stansfeld S et al. Post-migration geographical mobility, mental health and health service utilisation among Somali refugees in the UK: a qualitative study. Health Place 2005; 12:503-515.
 • 39.Steel Z, Silove D, Chey T, Bauman A, Phan T. Mental disorders, disability and health service use amongst Vietnamese refugees and the host Australian population. Acta Psychiatr Scand 2004; 111:300-309.
 • 40.Cicourel, A. Living in two cultures: the socio-cultural situation of migrant workers and their families. Aldershot, Gower. Paris, Unesco Press, 1982.
 • 41.Balcıoğlu İ, Samuk F. Göç ve ruh sağlığımız. In Medikal ve Psikososyal Açıdan Göç Olgusu (Ed İ Balcıoğlu):40. İstanbul, Alfabe Basım Yayın, 2002.
 • 42.Smith C, Maurer F. Community Health Nursing Theory and Practice, 2ed. Philadelphia, WB Saunders, 2000.
 • 43.Farley T, Galves A, Dickinson LM, Perez M JD. Stres, coping and health: a comparison of mexican immigrants, Mexican- Americans and non-Hispanic whites. J Immigr Health 2005; 7:213-220.
 • 44.Sundquist J, Bayard-Burfield L, Johansson LM, Johansson SE. Impact of ethnicity, violence and acculturation on displaced migrants: psychological distress and psychosomatic complaints among refugees in Sweden. J Nerv Ment Dis 2000; 188:357-365.
 • 45.Bhugra D. Migration and mental health. Acta Psychiatr Scand 2004; 109:243-258.
 • 46.Kruseman M, Stoll BE, Stalder H. Interactive group education for refugees from the Former Yugoslavia to reduce their oil consumption. Patient Educ Counss 2003; 49:171-176.
 • 47.ır A, Bayram Y, Özkan M. Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine ön çalışma. Turk Psikiyatri Derg 1998; 9:173-180.
 • 48.Desrosiers A, St Fleurose S. Treating Haitian patients: key cultural aspects. Am J Psychother 2002; 56:508-521.
 • 49.Lindert J, Schouler-Ocak M, Heinz A, Priebe S. Mental health, health care utilisation of migrants in Europe. Eur Psychiatry 2008; 23:14–20.
 • 50.Abbott MW, Wong S, Williams M, Au M, Young W. Chinese migrants' mental health and adjustment to life in New Zealand. Aust N Z J Psychiatry 1999; 33:13-21.
 • 51.Gül V, Kolb S. Almanya'da yaşayan genç Türk hastalarda kültürel uyum, iki kültürlülük ve psikiyatrik bozukluklar. Turk Psikiyatri Derg 2009; 20:138-143.
 • 52.Özen Ş, Antar S, Özbulut Ö, Altındağ A, Oto R. İç göç yaşayan bir grup lise öğrencisinde ruhsal belirti şiddetinin cinsiyet ile ilişkisi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi 2001; 8:156-162.
 • 53.Aker T, Ayata B, Özeren M, Buran B, Bay A Zorunlu iç göç: ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:97-103.
 • 54.Türkleş S, Yılmaz M, Özcan A, Öncü E, ve Karataş B. Kadınlarda ruh sağlığını ve aile işlevlerini etkileyen etmenler. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011 İstanbul, Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa:84-85.
 • 55.Ekici G, Savaş HA, Çıtak S. İntihar riskini artıran psikososyal etmenler (sosyal güvence yokluğu, göç ve diğer stresörler). Anadolu Psikiyatri Dergisi 2001; 2:204-212.
 • 56.Çimen S. Adölesanın sağlık davranışlarının geliştirilmesinde hemşirenin rolü. Sosyal Pediatri Dergisi Özel Sayısı 2005; 1:131-135.
APA Tuzcu A, Bademli K (2014). Göçün psikososyal boyutu. , 56 - 66.
Chicago Tuzcu Ayla,Bademli Kerime Göçün psikososyal boyutu. (2014): 56 - 66.
MLA Tuzcu Ayla,Bademli Kerime Göçün psikososyal boyutu. , 2014, ss.56 - 66.
AMA Tuzcu A,Bademli K Göçün psikososyal boyutu. . 2014; 56 - 66.
Vancouver Tuzcu A,Bademli K Göçün psikososyal boyutu. . 2014; 56 - 66.
IEEE Tuzcu A,Bademli K "Göçün psikososyal boyutu." , ss.56 - 66, 2014.
ISNAD Tuzcu, Ayla - Bademli, Kerime. "Göçün psikososyal boyutu". (2014), 56-66.
APA Tuzcu A, Bademli K (2014). Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), 56 - 66.
Chicago Tuzcu Ayla,Bademli Kerime Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 6, no.1 (2014): 56 - 66.
MLA Tuzcu Ayla,Bademli Kerime Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.6, no.1, 2014, ss.56 - 66.
AMA Tuzcu A,Bademli K Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2014; 6(1): 56 - 66.
Vancouver Tuzcu A,Bademli K Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2014; 6(1): 56 - 66.
IEEE Tuzcu A,Bademli K "Göçün psikososyal boyutu." Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6, ss.56 - 66, 2014.
ISNAD Tuzcu, Ayla - Bademli, Kerime. "Göçün psikososyal boyutu". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 6/1 (2014), 56-66.