Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 243 - 253 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi

Öz:
Araştırma Türkiyedeki 13 -15 yaş grubu futbolcuların sürekli ve durumluk kaygıdüzeylerinin incelenmesini amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanınö rneklemini 2008 yılında Kırşehirde düzenlenen Nıke Premier Cup U-15 yıldızlarTürkiye birinciliği müsabakasına katılan 80 sp orcudan, rastgele seçim yöntemi ileseçilen 61 gönüllü sporcu oluşturmaktadır. Futbolcuların kaygı düzeylerini ölçmekiçin Spielberger ve ark. tarafından geliştirilen Durumluk ve Süreklik Kaygı Envanterikullanılmıştır. Türkçeye çevrilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Öner ve Le Compte(1983) tarafından yapılmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalamaları, Standartsapmaları, sıklık (f) dereceleri ve yüzde (%) değerleri bulu nmuştur. Elde edilensonuçlarının analizinde parametrik olmayan gruplar için kullanılan Man n Whitney U veKrusukal Wallis analizleri yapılarak anlamlılıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırmagrubunu oluşturan sporcuların yüksek kaygı düzeyine sahip olduğu, spor yılı ve babanınalgılanan ev yönetim tutumu değişkenlerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı düzeylerinde anlamlıfarklılık yaratmadığı, baba eğitim düzeyinin yüksekliğinin kaygı düzeyini olumsuz etkilediğitespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri

The examination of the state - trait anxiety levels of the male football players at the age of 13 - 15 in terms of different variables

Öz:
This study is a screening model research that aims to examine the state-trait anxiety levelsof the male football playe rs at the age of 13 -15 in terms. Th e participants of the studyinclude 61 volunteer footballers chosen randomly among the 80 footballers in NikePremier Cup U-15 Turkey Championship held in Kırşehir in 2008. The State-TraitAnxiety Inventory by Spielberger et al. (1970) is utilized to measure the footballers'anxiety levels. Its translation into Turkish and validity and reliability studies on it wereimplemented by Öner and Le Compte (198 3). In the analysis of the data, their arithmeticmean, standard deviations, frequency (f) levels and percentage (%) values are calculated.As a result of these calculations, Mann Whitney U and Krusukal Wallis analyses areapplied for the nonparametric gro ups and the significance level of all the data is found. Asa result, at the end of the study, it is found that the participants have high anxiety levels,that the sport year and the fathers' perceived house management attitude variables causeno significant difference in state -trait anxiety levels of the footballers and that the fathers'high education levels affect the participants' anxiety levels negatively.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KARABULUT E, ATASOY M, kaya k, KARABULUT A (2013). 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. , 243 - 253.
Chicago KARABULUT E. Olcay,ATASOY MURAT,kaya kazım,KARABULUT Alparslan 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. (2013): 243 - 253.
MLA KARABULUT E. Olcay,ATASOY MURAT,kaya kazım,KARABULUT Alparslan 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. , 2013, ss.243 - 253.
AMA KARABULUT E,ATASOY M,kaya k,KARABULUT A 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. . 2013; 243 - 253.
Vancouver KARABULUT E,ATASOY M,kaya k,KARABULUT A 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. . 2013; 243 - 253.
IEEE KARABULUT E,ATASOY M,kaya k,KARABULUT A "13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi." , ss.243 - 253, 2013.
ISNAD KARABULUT, E. Olcay vd. "13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi". (2013), 243-253.
APA KARABULUT E, ATASOY M, kaya k, KARABULUT A (2013). 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 243 - 253.
Chicago KARABULUT E. Olcay,ATASOY MURAT,kaya kazım,KARABULUT Alparslan 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.1 (2013): 243 - 253.
MLA KARABULUT E. Olcay,ATASOY MURAT,kaya kazım,KARABULUT Alparslan 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, 2013, ss.243 - 253.
AMA KARABULUT E,ATASOY M,kaya k,KARABULUT A 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 243 - 253.
Vancouver KARABULUT E,ATASOY M,kaya k,KARABULUT A 13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 243 - 253.
IEEE KARABULUT E,ATASOY M,kaya k,KARABULUT A "13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.243 - 253, 2013.
ISNAD KARABULUT, E. Olcay vd. "13 - 15 Yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14/1 (2013), 243-253.