Yıl: 2014 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 178 - 183 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants

Öz:
Amaç: Bebeklik dönemi uyku sorunları pediatristlerin en sıkkarşılaştığı sorunlardan biridir. Bebek Kısa Uyku Anketi ningenişletilmiş hali, erken çocukluk döneminde uyku ortamı ve uykusorunlarını değerlendirmek için Sadeh tarafından geliştirilen birankettir. Bu çalışmada, bu anket Türkçeye çevrilmiş ve bebeklerdeuyku ortamı ve uyku sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Hastalar ve Yöntem: Sadehin onayı alındıktan sonra çeviribaşladı. Anketin son hali 121 bebekte uygulanarak değerlendirildi.Bulgular : Bebeklerin %11,6sının ebeveynleri bebeklerininuykusunu çok ciddi bir sorun olarak algılarken, %22,3ü küçük birsorun olduğunu, %66,1inin ise uyku sorunu olmadığınıdüşündüğü görüldü. Kötü uyku kriterine göre %32,2 (39) bebekkötü uyuyan olarak kabul edildi. Lojistik regresyon analizine göreebeveynin yatağında uyuma kötü uyku ile ilişkili bulundu.Bebeğin uyku sorunuyla ilgili annelerin algısı Sadeh tarafındanileri sürülen uyku sorunu kriterleriyle ilişkili bulundu.Sonuç: Test sonuçları, anketin Türkçe çevirisinin erkençocukluk döneminde uyku ortamı ve uyku sorunlarınıdeğerlendirmede kabul edilebilir ve anlaşılabilir olduğu konusundaön kanıtlar sağlamıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Genişletilmiş Bebek Kısa Uyku Anketi nin Türkçe ye çevirisi ve bebeklerde uygulanması

Öz:
Objective: Infant sleep problems are among the most commonproblems presented to pediatricians. The expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire is a questionnaire developed bySadeh for assessing sleep problems and their causes in earlychildhood. We have translated this questionnaire and assessedsleep problems and their causes among infants.Patients and Methods: The translation process wasundertaken with the consent of the author. The final translatedquestionnaire was evaluated using a sample of 121 infants.Results: The parents of 11.6% of the infants considered theirinfants sleep to be a very serious problem, 22.3% had a smallproblem, and 66.1% had no problem at all. According to the poorsleeper criteria suggested by Sadeh, 32.2% (39) infants wereconsidered as poor sleepers. In a logistic regression analysissleeping in the parent s bed was associated with sleeping poorly.The mother s perception of the infant s sleep as a problemcorrelated with infant s sleep problem criteria suggested by Sadeh.Conclusion: Test results provide preliminary evidence that theTurkish translation is acceptable and understandable for assessingsleep problems during early childhood.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Owens JA. Sleep medicine. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th edition. Philadelphia: Saunders, 2011: 46-55.
 • 2. Kass JL. Sleep problems. Pediatr Rev 2006; 27: 455-62. doi: 10.1542/pir.27-12-455
 • 3. Sadeh A. A Brief Screening Questionnaire for infant sleep problems: validation and findings for an internet sample. Pediatrics 2004; 113: e570-e7.
 • 4. Sadeh A, Mindell JA, Luedtke K, Wiegand B. Sleep and sleep ecology in the first 3 years: a web based study. J Sleep Res 2009; 18: 60-73. doi: 10.1111/j.1365-2869.2008.00699
 • 5. Mindell JA, Kuhn B, Lewin DS, Meltzer LJ, Sadeh A. Behavioral treatment of bedtime problems and night wakings in infants and young children – An American Academy of Sleep Medicine review. Sleep 2006; 29:1263–76.
 • 6. Lewandowski AS, Toliver-Sokol M, Palermo TM. Evidence based review of subjective pediatric sleep measures. J Pediatr Psychol 2011; 36 : 780-93. doi: 10.1093/jpepsy/jsq119
 • 7. Tikotzky L, Shaashua L. Infant sleep and early parental sleep- related cognitions predict sleep in pre-school children. Sleep Med 2012; 13: 185-92. doi: 10.1016/j.sleep.2011.07.013
 • 8. Mindell JA, Sadeh A, Wiegand B, How TH, Goh DYT. Cross-cultural differences in infant and toddler sleep. Sleep Med 2010; 11: 274-80. doi: 10.1016/j.sleep.2009.04.012
 • 9. Sadeh A, Mindell J, Rivera L. ″My child has a sleep problem″: A cross-cultural comparison of parental definitions. Sleep Med 2011;12:478-82. doi: 10.1016/j.sleep.2010.10.008
 • 10. Wake M, Morton-Allen E, Poulakis Z, Hiscock H, Gallagher S, Oberklaid F. Prevalence, stability, and outcomes of cry- fuss and sleep problems in the first 2 years of life: prospective community based study. Pediatrics 2006; 117: 836-42.
 • 11. Lam P, Hiscock H, Wake M. Outcomes of infant sleep problems: a longitudinal study of sleep, behavior, and maternal well-being. Pediatrics 2003; 111: e203-7.
 • 12. Hiscock H, Wake M. Infant sleep problems and postnatal depression: a community based study. Pediatrics 2001; 107: 1317-22.
 • 13. Bayer JK, Hiscock H, Hampton A, Wake M. Sleep problems in young infants and maternal mental and physical health. J Paediatr Child Health 2007; 43: 66-73.
 • 14. Martin J, Hiscock H, Hardy P, Davey B, Wake M. Adverse associations of infant and child sleep problems and parent health: an Australian population study. Pediatrics 2007;119:947–55.
 • 15. American Academy of Pediatrics, Task Force on Sudden Infant Death Syndrome: SIDS and other sleep-related infant deaths: expansion of recommendations for a safe infant sleeping environment. Pediatrics 2011; 128: e1-27. http:// pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/10/12/ peds.2011-2285.full.pdf+html. Accessed May 7, 2014. doi: 10.1542/peds.2011-2284
APA Boran P, AY N, Akbarzade A, Küçük S, Ersu R (2014). Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. , 178 - 183.
Chicago Boran Perran,AY NADIYE PINAR,Akbarzade Azad,Küçük Selda,Ersu Refika Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. (2014): 178 - 183.
MLA Boran Perran,AY NADIYE PINAR,Akbarzade Azad,Küçük Selda,Ersu Refika Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. , 2014, ss.178 - 183.
AMA Boran P,AY N,Akbarzade A,Küçük S,Ersu R Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. . 2014; 178 - 183.
Vancouver Boran P,AY N,Akbarzade A,Küçük S,Ersu R Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. . 2014; 178 - 183.
IEEE Boran P,AY N,Akbarzade A,Küçük S,Ersu R "Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants." , ss.178 - 183, 2014.
ISNAD Boran, Perran vd. "Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants". (2014), 178-183.
APA Boran P, AY N, Akbarzade A, Küçük S, Ersu R (2014). Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. Marmara Medical Journal, 27(3), 178 - 183.
Chicago Boran Perran,AY NADIYE PINAR,Akbarzade Azad,Küçük Selda,Ersu Refika Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. Marmara Medical Journal 27, no.3 (2014): 178 - 183.
MLA Boran Perran,AY NADIYE PINAR,Akbarzade Azad,Küçük Selda,Ersu Refika Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. Marmara Medical Journal, vol.27, no.3, 2014, ss.178 - 183.
AMA Boran P,AY N,Akbarzade A,Küçük S,Ersu R Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. Marmara Medical Journal. 2014; 27(3): 178 - 183.
Vancouver Boran P,AY N,Akbarzade A,Küçük S,Ersu R Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants. Marmara Medical Journal. 2014; 27(3): 178 - 183.
IEEE Boran P,AY N,Akbarzade A,Küçük S,Ersu R "Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants." Marmara Medical Journal, 27, ss.178 - 183, 2014.
ISNAD Boran, Perran vd. "Translation into Turkish of the expanded version of the Brief Infant Sleep Questionnaire and its application to infants". Marmara Medical Journal 27/3 (2014), 178-183.