Yıl: 2014 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 76 - 95 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları

Öz:
Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı kavramlarına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 2013-2014 eğitim öğretim yılı, güz döneminde Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 74 kız, 22 erkek toplam 96 okul öncesi öğretmen adayınınBilim/Bilim İnsanı ...... gibidir. Çünkü ...... ifadelerini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları Bilim kavramı için 54, Bilim İnsanı kavramı için 49 geçerli metafor üretmiştir. Üretilen bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri ve benzetme yönleri dikkate alınarak kategorileştirilmiştir. Bu işlem sonucunda Bilim kavramı için dokuz, Bilim İnsanı kavramı için yedi kategori elde edilmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı kavramlarına yönelik oluşturdukları metaforlar içinde olumsuz nitelikte bir metafora rastlanılmamıştır. Öğretmen adaylarının Bilim veBilim İnsanı algılarının olumlu yönde olduğu ancak her iki kavrama yönelik gerçekçi olmayan, geleneksel algılara sahip oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

The metaphoric perceptions of preservice early childhood teachers conceptions on science and scientist

Öz:
This study was carried out to reveal the perceptions of preservice early childhood teachersconcepts on Science and Scientist through metaphors. The study was conducted through phenomenology which was found among qualitative research designs. The data on completing the expression Science/Scientist... is like. Because .... was collected using 74 female, 22 male total 96 third grade university students on Early Childhood Education Department in 2013-2014 academic year, fall term, Necmettin Erbakan University. The collected data was analyzed and expounded using content analysis. According to the collected data, preservice teachers created 54 valid metaphors for Scienceand 49 valid metaphors for Scientist concepts. The created metaphors were categorized considering their common properties and accommodations. In the end of this process, 9 categories for Scienceconcept and 7 categories for Scientist concept were obtained. No negative metaphor was observed onScience and Scientist concepts among the metaphors created by preservice teachers. Positive perceptions were observed on Science and Scientist but preservice teachers have traditional and unrealistic perceptions of both concepts.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ŞENEL T, ASLAN O (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. , 76 - 95.
Chicago ŞENEL Tuba,ASLAN Oktay Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. (2014): 76 - 95.
MLA ŞENEL Tuba,ASLAN Oktay Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. , 2014, ss.76 - 95.
AMA ŞENEL T,ASLAN O Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. . 2014; 76 - 95.
Vancouver ŞENEL T,ASLAN O Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. . 2014; 76 - 95.
IEEE ŞENEL T,ASLAN O "Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları." , ss.76 - 95, 2014.
ISNAD ŞENEL, Tuba - ASLAN, Oktay. "Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları". (2014), 76-95.
APA ŞENEL T, ASLAN O (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76 - 95.
Chicago ŞENEL Tuba,ASLAN Oktay Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10, no.2 (2014): 76 - 95.
MLA ŞENEL Tuba,ASLAN Oktay Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, 2014, ss.76 - 95.
AMA ŞENEL T,ASLAN O Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 10(2): 76 - 95.
Vancouver ŞENEL T,ASLAN O Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 10(2): 76 - 95.
IEEE ŞENEL T,ASLAN O "Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, ss.76 - 95, 2014.
ISNAD ŞENEL, Tuba - ASLAN, Oktay. "Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10/2 (2014), 76-95.