Yıl: 2013 Cilt: 41 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 229 - 231 Metin Dili: Türkçe

Tianeptin bağımlılığında kültürel etkileşimin rolü ve farklı uygulama yöntemleri

Öz:
Tianeptin, güçlü antidepresan ve anksiyolitik özelliklere sahip selektif erotonin geri alım artırıcıdır. Benzer ilaçlara göre sedatif, antikolinerjik ve kardiyovasküler yan etkilerinin azlığı nedeniyle kolay tolere edilebilir. Fakat iziksel bağımlılık çabuk gelişir ve kesilme semptomları sıklıkla gözlenir. Gürcistan ve Ermenistanda tianeptin bağımlıları tarafından damar içine enjekte edilerek kullanılır. İlaç bağımlılığı psikolojik, sosyal ve kültürel aktörlere bağlıdır ve sıklıkla ergenlik döneminde ortaya çıkar. Türkiyede yapılan sosyodemografik çalışmalar bağımlılığın bölgelere ve kullanılan maddeye göre değiştiğini göstermektedir. Bu yazıda doğu Karadeniz bölgesinde yerel halk ile Gürcü göçmenlerin, tianeptin bağımlılıkları ve kullanma yöntemleri arasındaki farklar incelenmiş, intravenöz enjeksiyona bağlı gözlenen komplikasyonlar tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Role of cultural ınteraction in tianeptine abuse and different application methods

Öz:
Tianeptine is a selective serotonin reuptake enhancer, possessing strong antidepressant and anxiolytic properties. Its relative lack of sedative, an- ticholinergic and cardiovascular side effects makes it a highly tolerable substance of abuse. However, physical dependence quickly develops and withdrawal symptoms are common. Abusers in Georgia and Armenia use tianeptine by intravenous injection. Drug abusing behaviour usually starts during puberty, since it stems from psychologic, social and cultural cir- cumstances. Sociodemographic studies show that drug abusing behaviour in Turkey varies according to region and substance. This paper investigates differences between Georgian foreigners and the local population in the eastern Black Sea region in terms of tianeptine abuse and discusses comp- lications resulting from intravenous injection of tiapentine.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • Herken H, Bodur S, Kara F. Üniversite öğrencisi kızlarda madde kul- lanımı ile kişilik ve ruhsal belirti ilişkisi. Klinik Psikiyatri 2000; 3: 40-5.
 • İnandı T, Özer C, Akdemir A, Akoğlu S, Babayiğit C, Turhan E. Hatay’da lise öğrencilerinde madde kullanımı, bazı psikolojik özellikler ve şiddet: kesitsel bir çalışma. Trakya Univ Tip Fak Derg 2009; 26: 189-96.
 • Yalçın M, Eşsizoğlu A, Akkoç H, Yaşan A, Gürgen F. Dicle Üniversitesi öğrencilerinde madde kullanımını belirleyen risk faktörleri. Klinik Psi- kiyatri 2009; 12: 125-33.
 • Guillem E, Lepine JP. Does addiction to antidepressants exist? About a case of one addiction to tianeptine. Encephale 2003; 2: 456-9.
 • Akfert SK, Çakıcı E, Çakıcı M. Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10: 40-7.
 • Catania MA, Firenzuoli F, Crupi A, Mannucci C, Caputi AP, Calapai G. Hypericum perforatum attenuates nicotine withdrawal signs in mice. Psychopharmacology 2003; 169: 186-9. [CrossRef ]
 • Barnes J, Barber N, Wheatley D, Williamson EM. A pilot randomized, open, uncontrolled, clinical study of two do-sages of St John’s wort (Hypericum perforatum) herb extract (LI-160) as an aid to motiva- tional/behavioural support in smoking cessation. Planta Med 2006; 72: 378-82. [CrossRef ]
 • Mannucci C, Pieratti A, Firenzuoli F, Caputi AP, Calapai G. Serotonin mediates beneficial effects of Hypericum perforatum on nicotine with- drawal signs. Phytomedicine 2007; 14: 645-51. [CrossRef ]
 • Oral G. Çocuk ve Ergende Madde Kullanımı ve Adli Psikiyatri. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi 2005; 43: 97-110.
 • Ansseau M, Wauthy J, von Freckell R. Gradually increased doses of tianeptine: maximal tolerated dose and linearity of the pharmacokinet- ics. Ann Psiquiatria 1992; 8: 56.
 • Van den Bree MB, Pickworth WB. Risk factors predi-cting changes in marijuana involvement in teenagers. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: 311-9. [CrossRef ]
 • Brook JS, Brook DW, Arencibia-Mireles O, Richter L, Whiteman M. Risk factors for adolescent marijuana use across cultures and across time. J Genet Psychol 2001; 162: 357-74. [CrossRef ]
 • Tot S, Yazıcı K, Yazıcı A, Metin O, Bal N, Erdem P. Psychosocial cor- relates of substance use among adolescents in Mersin, Turkey. Public Health 2004; 118: 588-93. [CrossRef]
 • Friedman AS, Glassman K. Family risk factors versus peer risk fac- tors for drug abuse, A longitudinal study of an African American urban community sample. J Subst Abuse Treat 2000; 18: 267-75. [CrossRef ]
APA ŞEN A, TOMAK Y, İLHAN G, ERDİVANLI B, ERSÖZ T, ERGENE M (2013). Tianeptin bağımlılığında kültürel etkileşimin rolü ve farklı uygulama yöntemleri. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 41(6), 229 - 231.
Chicago ŞEN AHMET,TOMAK Yakup,İLHAN Gökhan,ERDİVANLI BAŞAR,ERSÖZ Tahir,ERGENE Murat Şaban Tianeptin bağımlılığında kültürel etkileşimin rolü ve farklı uygulama yöntemleri. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 41, no.6 (2013): 229 - 231.
MLA ŞEN AHMET,TOMAK Yakup,İLHAN Gökhan,ERDİVANLI BAŞAR,ERSÖZ Tahir,ERGENE Murat Şaban Tianeptin bağımlılığında kültürel etkileşimin rolü ve farklı uygulama yöntemleri. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, vol.41, no.6, 2013, ss.229 - 231.
AMA ŞEN A,TOMAK Y,İLHAN G,ERDİVANLI B,ERSÖZ T,ERGENE M Tianeptin bağımlılığında kültürel etkileşimin rolü ve farklı uygulama yöntemleri. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2013; 41(6): 229 - 231.
Vancouver ŞEN A,TOMAK Y,İLHAN G,ERDİVANLI B,ERSÖZ T,ERGENE M Tianeptin bağımlılığında kültürel etkileşimin rolü ve farklı uygulama yöntemleri. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2013; 41(6): 229 - 231.
IEEE ŞEN A,TOMAK Y,İLHAN G,ERDİVANLI B,ERSÖZ T,ERGENE M "Tianeptin bağımlılığında kültürel etkileşimin rolü ve farklı uygulama yöntemleri." Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 41, ss.229 - 231, 2013.
ISNAD ŞEN, AHMET vd. "Tianeptin bağımlılığında kültürel etkileşimin rolü ve farklı uygulama yöntemleri". Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 41/6 (2013), 229-231.