Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 147 - 169 Metin Dili: Türkçe

6 - 8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi

Öz:
Y azma eğitimi alanında iki yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir: Ürün OdaklıYazma Yaklaşımı ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımı . Literatür taramasına dayanan buçalışmada, ilk olarak ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları tanıtılmıştır. Süreç odaklıyazma yaklaşımına alanyazında sık rastlanılmadığı için bu yaklaşım hakkında ayrıntılıbilgi verilmiştir. D aha sonra ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları karşılaştırılarak ikiyaklaşımın tipik özellikleri belirtilmiştir. Ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımlarıçerçevesinde 6 -8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı yazma becerisininincelenmesini amaçlayan bu çalış mada, yazma becerisi çeşitli açılardan ele alınmıştır.Programda yer alan yazma becerisi; programın genel özellikleri, yazma amaç vekazanımları, yazma yöntem ve teknikleri, yazma becerisinin değerlendirilmesi başlıklarıaltında incelenmiştir. Sonu ç olarak programda yer alan yazma becerisinin süreç odaklıyazma yaklaşımını yansıttığı görülmüştür. Ancak önceki araştırma bulgularında yazmaeğitiminin genellikle ürün odaklı anlayışa göre yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Öğrencilerinyazma becerisinin iste nilen düzeyde olmamasının temel sebebi olarak programdaki yazmayaklaşımıyla uygulamadaki yazma yaklaşımının birbirinden farklı olmasıdüşünülmektedir. Programın felsefesine uygun süreç odaklı yazma yaklaşımına ağırlıkverilmesi yazma eğitimi alanında büyük bir ilerleme sağlaya bilir.
Anahtar Kelime:

Evalua ting the writing skill of sixth and eighth grade Turkish Language teaching curriculum in terms of product and process approaches

Öz:
Writing as a product and writing as a process are the most mentioned writing approachesin the field of writing education. In this review, initially writing as a product and writingas a process are described. Furthermore, information is given about writing as a process indetail. And then writing as a product and writing as a process are compared in terms ofcharacteristic features. In this study which aims to investigate the writing skill of the sixthand eighth grade Turkish Language teaching curriculum in terms of product and processapproaches, the writing skill was evaluated in four dimensions. The writing skill of thesixth and eighth grade Turkish Language teaching curriculum are evaluated in terms ofthe general features of the curricula, writing aims and acquisitions, writing methods and technics , the asses sment of writing skill. The fact that writing skill in the curricula isrelated to process approach is determined. Yet, previous research findings revealed thatthe writing activities were applied according to the product approach. Therefore, thereason why students have deficient writing skill is thought that the writing approach in theapplication is differ ent from the writing approach in the curriculum. Adopting a processapproach according to the aim of the curriculum might result in remarkable consequencesin writing education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TABAK G, GÖÇER A (2013). 6 - 8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 147 - 169.
Chicago TABAK Gürkan,GÖÇER ALİ 6 - 8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.2 (2013): 147 - 169.
MLA TABAK Gürkan,GÖÇER ALİ 6 - 8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, 2013, ss.147 - 169.
AMA TABAK G,GÖÇER A 6 - 8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 147 - 169.
Vancouver TABAK G,GÖÇER A 6 - 8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 147 - 169.
IEEE TABAK G,GÖÇER A "6 - 8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.147 - 169, 2013.
ISNAD TABAK, Gürkan - GÖÇER, ALİ. "6 - 8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14/2 (2013), 147-169.