Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 409 - 427 Metin Dili: Türkçe

Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

Öz:
Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları veöğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını bazı değişkenlere göre incelemek ve benliksaygıları ile tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmaya, üç farklı üniversiteninbeden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 469 öğretmen adayıgönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Coopersmith BenlikSaygısı Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır.Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmeni adaylarının, benlik saygılarının sınıf, anneeğitim durumu, baba eğitim durumu, algılanan a kademik başarı durumu ve gelir durumudeğişkenine göre; öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ise algılanan akademikbaşarı durumu değişkenine göre farklılaştığı; ayrıca beden eğitimi öğretmeni adaylarınınbenlik saygıları ile öğretmenlik mesleğine yö nelik tutumları arasında pozitif yönde ancakdüşük düzeyde bir korelasyon olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Pre-service physical education teachers self-esteems and attitudes toward teaching profession

Öz:
The aim of this study was to investigate pre -service physical education teachers self-esteems and their attitudes toward teaching profession according to some variables and todetermine the relationship between their self-esteems and the attitu des. 469 pre-serviceteachers studying at the physical education and sport teaching departments from threedifferent universities took part in the study voluntarily. Coopersmith s Self-EsteemInventory and Attitude Scale toward Teaching Profession were used to collect data asthe instruments in the study. The findings of the study showed that there were significantdifferences between pre -service physical education teachers their self-esteems and theirgrades, education levels of parents, academic success levels and income levels andbetween their attitudes toward teaching profession and their academic success levels.Also, a low but positive correlation was observed between pre -service physical educationteachers self-esteems and their attitudes towar d teaching profession.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ABBASOĞLU E, ÖNCÜ E (2013). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. , 409 - 427.
Chicago ABBASOĞLU Eda,ÖNCÜ ERMAN Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. (2013): 409 - 427.
MLA ABBASOĞLU Eda,ÖNCÜ ERMAN Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. , 2013, ss.409 - 427.
AMA ABBASOĞLU E,ÖNCÜ E Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. . 2013; 409 - 427.
Vancouver ABBASOĞLU E,ÖNCÜ E Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. . 2013; 409 - 427.
IEEE ABBASOĞLU E,ÖNCÜ E "Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları." , ss.409 - 427, 2013.
ISNAD ABBASOĞLU, Eda - ÖNCÜ, ERMAN. "Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları". (2013), 409-427.
APA ABBASOĞLU E, ÖNCÜ E (2013). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 409 - 427.
Chicago ABBASOĞLU Eda,ÖNCÜ ERMAN Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.2 (2013): 409 - 427.
MLA ABBASOĞLU Eda,ÖNCÜ ERMAN Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, 2013, ss.409 - 427.
AMA ABBASOĞLU E,ÖNCÜ E Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 409 - 427.
Vancouver ABBASOĞLU E,ÖNCÜ E Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 409 - 427.
IEEE ABBASOĞLU E,ÖNCÜ E "Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.409 - 427, 2013.
ISNAD ABBASOĞLU, Eda - ÖNCÜ, ERMAN. "Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14/2 (2013), 409-427.